Positiv til utredning av Kunstfak og TMU

Universitetsstyret støtter forslaget om å utrede mulighetene for en samorganisering av virksomhetene ved Kunstfak og TMU.

Universitetsstyret var samlet til møte 30. november 2017. Foto: Randi Solhaug

Det ble klart på universitetsstyremøtet torsdag 30. november, da de behandlet sak 58/17 Innplassering av Kunstfak og utredning om TMUs funksjon og plass ved UiT.

I saksframlegget anbefaler universitetsdirektøren at det oppnevnes et utvalg som skal foreta en mulighetsstudie av Tromsø Museums funksjon og plass ved UiT Norges arktiske universitet. Utvalget skal som ledd i sitt arbeid vurdere mulighetene for en nærmere samordning og samorganisering av virksomhetene ved TMU og Det kunstfaglige fakultet.

Flere i styret var begeistret for mulighetsrommet og potensialet som et samarbeid mellom Kunstfak og TMU kan gi. Styret støttet også forslaget enstemmig. De avviste samtidig muligheten for en omkamp, der Kunstfak skal bestå som fakultet.