Tidligere høringsuttalelser

Her finner du flere høringsuttalelser som har kommet inn i forbindelse med organisering av fag og campus ved UiT. 

Høringssvar om campusadministrasjon, høst 2017:

Høringssvarene til rapporten om faglig organisering ved UiT (juni 2017):

 

Under finner du høringsuttalelsene som kom inn etter at de to første arbeidsgruppene hadde levert sine rapporter i februar 2017.

Universitetsdirektøren etablerte høsten 2016 to arbeidsgrupper som skulle se på:

A) den faglige organiseringen

B) organiseringen av campus ved UiT

Gruppene leverte sine rapporter i midten av februar, og disse ble sendt på bred høring (høringssvarene kan leses lenger ned).

Invitasjonen til intern høring om rapportene fra arbeidsgrupper finner du her.

Her finner du mottatte høringsuttalelser: