Tredje møte i arbeidsgruppen

Tredje møte i gruppen ble avholdt 13. januar 2017.

  1. Introduksjon og gjennomgang rapportutkast per nå, med særlig fokus på utfordringsbildet.
  2. Presentasjon av modeller fra gruppens medlemmer
  3. Innlegg m/spørsmål om Schools som organisasjonsenhet, ved Trude Røsdal, NIFU.
  4. Presentasjon av modeller m/diskusjon fortsetter
  5. Avslutning, oppsummering og fordeling av oppgaver