Første møte i gruppen

Gruppen avholdt sitt første møte i forbindelse med arbeidet 14. desember 2016.

Første møte var et kort møte for at medlemmene skulle kunne bli kjent med hverandre og arbeidet.

Agendaen for møtet var:

  • Presentasjonsrund
  • Mandat
  • Arbeidsform
  • Utkast til rapportskjelett
  • Eventuelt