Faglig organisering

I forbindelse med UiTs organisasjonsgjennomgang satte universitetsdirektøren ned en gruppe som skulle se på den faglige organiseringen ved UiT.

 

BAKGRUNN

Gruppen startet sitt arbeid i desember 2016 og leverte sin rapport til universitetsdirektøren 15. februar 2017.

Gruppen ble ledet av prorektor Kenneth Ruud og hadde følgende medlemmer:

  • Kenneth Ruud (leder)
  • Arnfinn Sundsfjord
  • Wenche Kjæmpenes
  • Ingvild Myhre
  • Peter Arbo
  • Jørgen Fossland
  • Trude Haugli
  • Olaf Styrvold, arbeidstakerorganisasjonene
  • Torill Nustad, arbeidstakerorganisasjonene
  • Kristoffer Wilhelmsen, studentrepresentant  

Gruppen fikk i oppdrag å presentere forslag til fakultetsmodeller som skal bidra til å forbedre effektivitet, kvalitet og resultatoppnåelse i kjerneoppgavene ved UiT (gruppens mandat er vedlagt). Følg lenkene under for å finne mer informasjon om det enkelte møte.

Første møte i gruppen

Andre møte i gruppen

Tredje møte i gruppen

Fjerde møte i gruppen