Om oss – Senter for samiske studier

Om oss – Senter for samiske studier

Senter for samiske studier er organisert som et faglig senter på linje med instituttene ved HSL-fakultetet. Vi ivaretar oppgaver som skal styrke flerfaglig samisk- og urfolksrelatert forskning og utdanning ved hele UiT, bidra til synliggjøring av disse aktivitetene og øke rekrutteringen av studenter og forskere. Senteret har et omfattende nettverk av samarbeidsinstitusjoner utenfor UiT, lokalt, nasjonalt og globalt.

Sesams mandat

  • Styrke den flerfaglige forskningen på samiske- og urfolksforhold ved hele universitetet
  • Bidra til å styrke profilering av og rekruttering til studier som omhandler samisk språk og kultur og urfolk
  • Bidra til formidling av samisk og urfolksrelatert forskning ved UiT
  • Bidra til styrking av samisk språk i faglig sammenheng ved hele universitetet
  • Bidra til utvikling av samarbeidet med samiske utdannings- og forskningsinstitusjoner
  • Bistå institusjons- og fakultetsledelse i spørsmål knyttet til samiske – og urfolksrelaterte spørsmålKontakt

Telefon: 776 45535
E-post: postmottak@sami.uit.no

Postadresse:
Senter for samiske studier
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

Besøksadresse:
Teorifagbygget hus 2, plan 2
Universitetet i Tromsø
[Loading...]