Ansatte – Senter for samiske studier

Tilbake til enheten

Ansatte – Senter for samiske studier

Poudyal Ghimire, Susma


Senter for samiske studier

Broderstad, Else Grete

Professor, urfolksstudier
Senter for samiske studier
Forskningsinteresser:

Statsvitenskap. Politisk teori, deliberativt demokrati.

Forholdet mellom urfolksrettigheter og statsborgerrettigheter. Grenseoverskridende reindrift.

Politiske prosedyrer i forholdet mellom urfolksorganer og statlige myndigheter, konsultasjoner.

Governance ordninger - forskjeller og likheter i det sirkumpolare nord, hjemmestyre- og selvstyreordninger, lokal, regional og nasjonal forvaltning av utmarksressurser, ressursforvaltning, konflikter mellom urfolk og industri.

 


de Vivo, Erika


Senter for samiske studier

van der Voet, Paulette

Førstekonsulent GENI
Senter for samiske studier

Tyler, Nicholas

Førsteamanuensis
Senter for samiske studier

Fjellheim, Eva Maria

Stipendiat
Senter for samiske studier
eva.m.fjellheim@uit.no
TEO-H2
+4777645536

Gross, Lena

Postdoktor
Senter for samiske studier
Forskningsinteresser:

Ressursutvinning, land, kunnskapssystemer
Politisk økologi og miljøantropologi 
Kjønn og skeiv teori 
Urfolksmetodikk og -teori 
Settler Kolonialisme
Psykologisk antropologi
Politisk økonomi

Canada, Norge, Arktis


Olsen, Torjer Andreas

Professor i urfolksstudier
Senter for samiske studier
Forskningsinteresser:

Samiske og urfolksrelaterte temaer i skole og utdanning.

Kjønn, makt og posisjon i urfolksforskning.

Nordnorsk og samisk religionshistorie.

 


Ninkova, Velina

Postdoktor
Senter for samiske studier
velina.ninkova@uit.no
TEO-H2
+4777645904
Forskningsinteresser:

I am a social anthropologist, who has worked with indigenous communities in Namibia and Botswana since 2008. My research has focused on Indigenous Peoples - state relations and on the ways in which Indigenous Peoples have responded to and resisted top-down development projects, such as land resettlement and education.

Currently, I am part of the research project Indigenous Citizenship and Education. As part of the project, I am researching the educational challenges and opportunities for an indigenous group in east central Namibia, the Ju|'hoan...


1-10 av 17 | Siste 7