Seksjon for kommunikasjon

Seksjon for kommunikasjon (KOM) leverer tjenester til studenter, fagmiljø, ledelse og eksterne aktører innen kommunikasjon.

Seksjonen har et overordnet ansvar for tilrettelegging for god intern og ekstern kommunikasjon, og har innholds- og utviklingsansvar for universitetets kommunikasjonskanaler. 

Seksjonen har ansvar for følgende tjenester ved UiT:

Fellestjeneste redaksjon

 • Nyhets- og forskningsformidling
 • Lederstøtte for UiT-ledelse og fellesadministrasjon
 • Kommunikasjonsstøtte til ansatte i fellesadministrasjonen og aktiviteter knyttet til studentrekruttering
 • Mediekontakt
 • Styring og koordinering av UiTs offisielle konti i sosiale media
 • Beredskaps- og krisekommunikasjon

Fellestjeneste kanalforvaltning

 • Nettsider (uit.no)
 • Infoskjermer (Scala)
 • Intranett
 • Beredskaps- og kriseinformasjon
 • iKnowBase

Arrangement og partneravtaler

Seksjonen har ansvar for planlegging, promotering og gjennomføring av arrangement som inngår i UiTs sentrale arrangementsportefølje,  Lørdagsuniversitetet og Forskningsdagene.  
 
I tillegg har seksjonen oppfølgings og koordineringsansvar for UiTs partneravtaler på nivå 1.  

UiT Infosenter og sentralbord

Vi yter også sørvis gjennom UiT Infosenter og sentralbordet.

UiT Infosenter hjelper til med:

 • Studentkort
 • Karakterutskrift
 • Bekreftelse av studierett
 • Veiledning i forbindelse med opptak til studium
 • Veiledning i forbindelse med betaling av semesteravgift og semesterregistrering
 • Lån av PC til digital skoleeksamen

Mer informasjon om UiT infosenter

Ansatte ved Seksjon for kommunikasjon:


Siste nyheter

CE1A3122_ingress.jpg
De første masterstudentene i grunnskolelærerutdanning uteksaminert i Alta

Etterspørselen etter de nye masterutdannede lærerne er stor, og mange av dem velger å bli i Finnmark. 


Les nyhetssaken

54436915_2069910346646432_7816588153686327296_o.jpg
Hvem gjør på hva på scenen i Eurovision?

- I Norge kan det virke som om det eneste instrumentet kvinner får spille er fiolin, sier Bjarne Isaksen, førstelektor i pedagogikk på musikkonservatoriet.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]