Seksjon for kommunikasjon

Seksjon for kommunikasjon (KOM) leverer tjenester til studenter, fagmiljø, ledelse og eksterne aktører innen kommunikasjon.

Seksjonen har et overordnet ansvar for tilrettelegging for god intern og ekstern kommunikasjon, og har innholds- og utviklingsansvar for universitetets kommunikasjonskanaler. 

Seksjonen har ansvar for følgende tjenester ved UiT:

Fellestjeneste redaksjon

 • Nyhets- og forskningsformidling
 • Lederstøtte for UiT-ledelse og fellesadministrasjon
 • Kommunikasjonsstøtte til ansatte i fellesadministrasjonen og aktiviteter knyttet til studentrekruttering
 • Mediekontakt
 • Styring og koordinering av UiTs offisielle konti i sosiale media
 • Beredskaps- og krisekommunikasjon

Fellestjeneste kanalforvaltning

 • Nettsider (uit.no)
 • Infoskjermer (Scala)
 • Intranett
 • Beredskaps- og kriseinformasjon
 • iKnowBase

Arrangement og partneravtaler

Seksjonen har ansvar for planlegging, promotering og gjennomføring av arrangement som inngår i UiTs sentrale arrangementsportefølje,  Lørdagsuniversitetet og Forskningsdagene.  
 
I tillegg har seksjonen oppfølgings og koordineringsansvar for UiTs partneravtaler på nivå 1.  

UiT Infosenter og sentralbord

Vi yter også sørvis gjennom UiT Infosenter og sentralbordet.

UiT Infosenter hjelper til med:

 • Studentkort
 • Karakterutskrift
 • Bekreftelse av studierett
 • Veiledning i forbindelse med opptak til studium
 • Veiledning i forbindelse med betaling av semesteravgift og semesterregistrering
 • Lån av PC til digital skoleeksamen

Mer informasjon om UiT infosenter

Ansatte ved Seksjon for kommunikasjon:


Siste nyheter

Docenhance.jpeg
EU-prosjekt skal gjera ph.d.-utdanninga meir næringslivsretta

Det ferske EU-prosjektet DocEnhance skal bidra til at ph.d.-utdanninga i Europa blir meir tilpassa arbeidsmarknaden utanfor akademia. Prosjektet blir leia frå UiT.


Les nyhetssaken

Inngår samarbeid om havprosjekter

UiT Norges arktiske universitet signerer mandag en samarbeidsavtale med REV Ocean og Ocean Data Foundation. Avtalen innebærer blant annet etablering av et masterprogram i Ocean Leadership.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]