Formidling

Fellestjeneste formidling skal levere tjenester som skal tilrettelegge for god intern- og eksternkommunikasjon.

Dette gjelder innenfor:

  • Nyhets- og forskningsformidling (alle tips vurderes redaksjonelt)
  • Lederstøtte for UiT-ledelse og fellesadministrasjon
  • Kommunikasjonsstøtte til ansatte i fellesadministrasjonen og aktiviteter knyttet til studentrekruttering
  • Mediekontakt
  • Styring og koordinering av UiTs offisielle konti i sosiale media
  • Beredskap og krisekommunikasjon

Se utfyllende oversikt over tjenestene våre her

Se også kommunikasjonsseksjonens ressursside Kommunikasjonstips – Slik blir du bedre til å kommunisere.


Ta kontakt dersom du har tips til saker eller trenger kommunikasjonsrådgivning: