Hanne Karde


Konstituert leder for Rektors stab/Kommunikasjonssjef

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse som Stabsleder

 • Utvikling og oppfølging av strategiske initiativ
 • Koordinering av ledelsens interne og eksterne virksomhet og samhandling​
 • Bidra til og følge opp ledelsens møtearenaer
 • God og effektiv drift av staben​   

Rektors stab skal legge til rette for effektiv drift av universitetsledelsen og utfører arbeidsoppgaver innen følgende hovedområder:

 • Praktisk og administrativ lederstøtte
 • Politisk orientert samfunnskontakt og ivaretakelse av relasjoner til samfunns- og næringsliv, regionalt og nasjonalt
 • Strategiutvikling og – oppfølging
 • Strategisk politisk rådgivning og kommunikasjon
 • Koordinere og bidra til en helhetlig virksomhetsstyring
 • Koordinering av universitetsledelsens interne og eksterne virksomhet og samhandling
 • Utvalgssekretæroppgaver for universitetsstyret
 • Ledelse og koordinering av prosjekter som krysser ulike organisatoriske enheter

Arbeidsoppgavene initieres av universitetsledelsen og er til enhver tid preget av aktuelle prosesser i sektoren og ved UiT, samt oppdrag som gis fra sentrale myndigheter.

 

Kommunikasjonssjef  - leder for Seksjon for kommunikasjon
Seksjon for kommunikasjon (KOM) er UiTs strategiske, rådgivende og operative kommunikasjonsenhet. Seksjonen har et overordnet ansvar for tilrettelegging for god intern og ekstern kommunikasjon, og har innholds- og utviklingsansvar for universitetets kommunikasjonskanaler. Seksjonen leverer tjenester til studenter, fagmiljø, ledelse og eksterne aktører innenfor fagområdet kommunikasjon.   

Oppgaveportefølje til seksjonen: 

 • Utvikle og forvalte strategier og planer innenfor fagområdet
 • Formidling av forskning og faglig utviklingsarbeid 
 • Redaktør- og utviklingsansvar for UiTs nettsider
 • Kommunikasjonsrådgivning 
 • Kommunikasjonsstøtte for ledelse og administrasjon
 • Mediekontakt
 • Beredskap- og krisekommunikasjon 
 • Arrangement og Forskningsdagene
 • Drift og utvikling av UiTs førstelinjetjenester
 • Drift og utvikling av administrativ fellestjeneste Redaksjon og fellestjeneste Kanalforvaltning 

                           

 


 • Dag Rune Olsen, Berit Johanne Kjeldstad, Gerd Marit Langøy, Frode Skår, Lise Sofie Woie, Curt Rice m.fl.:
  No får dei første 16.000 studentane kome tilbake
  24. april 2020 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →