Vi må bytte om til plast som kan brytes ned

Vi rydder strendene våre for plastsøppel år etter år. Men så lenge vi fortsetter å dumpe plast i havet så vil det aldri ta slutt. Nå må vi prioritere bærekraftige løsninger.

søppel som er ryddet fra en strand
Lokalsamfunn langs hele kysten arrangerer ryddedugnader hvert år. Tilførselen av marint søppel virker endeløs. Men det fins en løsning. Foto: Ellen Kathrine Bludd

Senter for Forskningsdrevet Innovasjon

Denne kronikken er skrevet av Roger B. Larsen, leder av Dsolve - Senter for Forskingsbasert Innovasjon. Les mer om UiTs toppforskningssentre her. 

Jeg er så heldig å bo i ei lita bygd i Nord-Norge, ved en speilblank fjord omgitt av snødekte fjell. Naturen er ren helsebot for oss som bor her, men også for mengder av tilreisende som er villig til å legge igjen store beløp for å få en opplevelse for livet, i vakker og ren natur.

Uvær bringer løs tang og tare inn til strendene våre, en del av den årlige syklus slik det trolig har foregått i mange tusen år. Det som er nytt i vår levetid, er at det til stadighet tilføres plast av ulike kategorier. Derfor er ikke synet som møter oss i fjæra nå om våren alltid like vakkert og rent.

På samme vis som i lokalsamfunn langs hele kysten, arrangerer også vi en omfattende dugnad slik at betydelige mengder plastsøppel blir ryddet bort hver vår.

Men tilførselen av marint søppel virker endeløs.

Et trailerlass søppel i minuttet

Verdens hav tilføres et trailerlass med søppel hvert minutt nesten 29.000 tonn per døgn. Totalt havner over 10 millioner tonn søppel i havene årlig, og inntil 85% er plastbasert søppel ifølge FNs miljøprogram. Den årlige mengde av marint søppel forventes å øke med 2-3 ganger fram mot 2040. World Economic Forum hevder at vi innen 2050 kan ha mer plast enn fisk i verdens hav. Det meste av plasten kommer fra husholdninger, anleggsvirksomhet og annen næring, men fiskeriene bidrar også med en god del.

Spesielt de nordlige og arktiske regionene utsettes for mengder av strandsøppel fra fiskeri og akvakultur. De norske fiskeriene alene legger igjen langt over hundre tonn med plast i naturen årlig ifølge Sintef Ocean. Det er ikke gjort tilsvarende undersøkelser for oppdrettsnæringen.

Tapte fiskeredskaper ender som oftest på havets bunn. Tapte garn og teiner fortsetter å fange fisk, krabber og andre organismer i årevis om de ikke blir fjernet fra det marine miljøet. Miljødirektoratet antar at f.eks. et nylonsnøre fra jukse eller langline som tapes i Barentshavet kan ta flere hundre år før det brytes ned. Det ender til slutt som mikro- og nanoplast som forblir i økosystemet i lang tid.

mann med skjegg og hjelm på dekk på en tråler.
Roger Larsen (t.h), leder av Dsolve - Senter for Forskningsbasert Innovasjon ved UiT, her i aksjon på tråldekket. Foto: UiT

Se til Sør-Korea

Men det finnes en løsning. Ved å gå over til bionedbrytbare materialer innen fiskeri og havbruk, kan vi redusere tilførselen av plast drastisk.

Ved UiT Norges arktiske universitet leder jeg et senter for forskningsbasert innovasjon som heter Dsolve. Vi jobber med å utvikle bionedbrytbar plast til anvendelse i fiskeri og havbruk. I samarbeid med andre forskningsmiljøer og industripartnere, utvikler og tester vi bionedbrytbare materialer.

Om Dsolve

Dsolve er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ledet av UiT Norges arktiske universitet

Visjonen er å redusere plastsøppel og tilhørende problemer som spøkelsesfiske, mikro- og makroplast forårsaket av fiskeri og havbruk.

Målet er at syntetisk plast i disse sektorene kan erstattes med nye bionedbrytbare materialer.

Forskningen er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet, SINTEF Ocean, SINTEF Industri, Norner AS og Norsus AS.

Dsolve er finansiert av Norges Forskningsråd og vil motta støtte i inntil 8 år.

Senteret ble åpnet i april 2020.

Men det hjelper lite hvis fiskeredskapene ikke er gode nok eller vesentlig dyrere enn utstyr laget av ikke-nedbrytbar plast. Vi trenger insentiver for å få fiskeri- og havbrukssektoren til å teste ut disse nye materialene, slik de blant annet har gjort i Sør-Korea.

For å få fiskerne til å ta i bruk de nye materialtypene, har Sør-Korea siden 2001 hatt støtteordninger slik at materialer produsert av mer miljøvennlig, bionedbrytbar plast er billigere i anskaffelse enn garn av nylon. Hensikten med støtteordningene, som i perioden 2024-2027 er på ca. 70 millioner kroner årlig, er å høste brukererfaringer med de nye redskapene og skape grobunn for frivillig overgang til mer miljøvennlig plast. Derfor har Sør-Korea kommet lengst i verden i å ta i bruk bionedbrytbare materialer blant annet i fiskegarn og teiner. Dette er redskaper brukes kun i en eller to sesonger før de må skiftes ut.

Internasjonalt løft

Norge vil slutte seg til FNs forpliktende avtale om nye tiltak for å redusere forurensing fra plastmaterialer. Denne avtalen skal underskrives til høsten og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim meldte den 23. april at Norge over de neste fire årene vil bidra med en milliard kroner til kampen mot plastforurensing i utviklingsland.

For å begrense dette verdensomspennende problemet må vi gå til kilden. Vi må dumpe mindre plast i havet og gå over til nedbrytbare materialer også innen fiskeri og annen maritim næring. Det er løsningen, uavhengig av omkostningene, også her hjemme i Norge.

Opprinnelig publisert i: Intrafish/Fiskeribladet
Portrettbilde av Larsen, Roger B.
Larsen, Roger B. roger.larsen@uit.no Fiskeriteknologi
Publisert: 31.05.24 11:28 Oppdatert: 31.05.24 12:18
Opprinnelig publisert i Intrafish/Fiskeribladet
Innlegget er en del av UiT sitt Forskerhjørne, hvor forskere ved UiT formidler sin egen forskning.
Forskerhjørnet Bærekraft Hav Teknologi
Vi anbefaler