UiT styrker samisk språk- og lærerutdanning

Behovet for flere samisklærere er økende. UiT utvider derfor sine tilbud innen samiske fag, både for vanlige studier og videreutdanning.

Forelesning i anledning Samefolkets dag på et universitet.
Miniforedrag med professor Lars Ailo Bongo fra Institutt for informatikk, i anledning Samefolkets dag 2024 ved UiT i Tromsø. Foto: Jørn Berger Nyvoll / UiT
Portrettbilde av Østerbøl , Roy-Morten
Østerbøl , Roy-Morten roy.m.osterbol@uit.no
Publisert: 04.03.24 09:46 Oppdatert: 04.03.24 11:13
Arktis Språk og litteratur Urfolk

Målet er å gi flere nødvendig kompetanse for å undervise i samisk. Midlene kommer blant annet fra årets statsbudsjett, og er en direkte oppfølgning av arbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen. Regjeringen ønsker at UiT skal styrke satsningen på samiske fag og flere tiltak er allerede på plass:

Søknadsfrist er 15. april.

Les om midlene fra statsbudsjettet i denne nyhetssaken på uit.no.

Mer samisk i barneskolen

Fagmiljøet på GLU 1-7 har samarbeidet med Institutt for språk og kultur (ISK) for å finne ut hvordan samisk skal bli en fast del av deres utdanning, og hvordan dette skal fungere i praksis. 

Portrettbilde av kvinne med grå genser.
Behov for samisklærere: – Tromsø kommune og flere har tatt kontakt med oss med ønske om rekruttering av lærere med kompetanse i samisk språk og kultur, forteller Kari-Anne Sæther på Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Foto: Torje Jenssen

–  Vi har ikke hatt samisk som en del av vårt program før nå. De som ønsket dette tidligere, måtte ta et språk-fag ved siden av studiet hos oss. Nå kan studentene som har nordsamisk som morsmål, velge samisk som fag og få undervisningskompetanse i samisk for barneskolen, sier studieprogramleder Kari-Anne Sæther og minner om tilbudet for lærere i jobb: 

–  Vi har også videreutdanningen Nordsamisk didaktikk med fokus 1–7 trinn, som består av samlinger og digital undervisning.

Flere alternativ med samisk

Flere av lærerutdanningene ved UiT har allerede samisk på plass i fagkretsen, som den samlingsbaserte grunnskolelærerutdanninga ved UiT i Alta. På dette studiet har lærerstudentene tilbud om samisk som andrespråk, og det legges stor vekt på hvordan man kan under vise i samisk for elever som har dette som sitt andrespråk.

Et alternativ for lærere som ønsker kunnskap om samisk kultur er Tverrfaglige samiske perspektiver i skolen 1-10 trinn, hvor det vektlegges tverrfaglige samiske perspektiver med særlig vekt på praktiske aktiviteter og bruk av uterommet som ressurs og læringsarena.

Østerbøl , Roy-Morten roy.m.osterbol@uit.no
Publisert: 04.03.24 09:46 Oppdatert: 04.03.24 11:13
Arktis Språk og litteratur Urfolk
Vi anbefaler