Feiret millioner til satsing på samisk språk og kultur ved UiT

UiT feiret torsdag en gladnyhet sammen med statsråd Sandra Borch: 7, 5 millioner for å styrke samisk og kvensk språk og kultur. – Dette er en start som vi må følge opp, sa Borch. 

Glade forskere: Fra v.  Siw Skrøvset (ILP), Cathrine Theodorsen (ISK), -, - ,  Lene Antonsen (ISK), Kari-Anne Sæther (ILP), statsråd Sandra Borch, rektor Dag Rune Olsen, Trond Trosterud (ISK).
Glade forskere: Fra v. Siw Skrøvset (ILP), Cathrine Theodorsen (ISK), Elisabeth Scheller (ISK), Lisa Monica Aslaksen(ISK), Lene Antonsen (ISK), Kari-Anne Sæther (ILP), statsråd Sandra Borch, rektor Dag Rune Olsen, Trond Trosterud (ISK). Foto: Jakob Bjørvig Henriksen/UiT
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 08.09.23 11:30 Oppdatert: 08.09.23 14:13
Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk

Midlene kommer gjennom neste års statsbudsjettet og berører flere fagmiljø og satsinger ved universitetet.

UiT får fra regjeringen: 

  • 1,5 millioner kroner til opprettelsen av Senter for samisk leksiografi ved UiT.
  • 1,5 millioner kroner til tilrettelegging for nasjonale, fleksible språk- og lærerutdanninger ved UiT i Tromsø og/eller Alta.
  • 0,4 millioner kroner til gjeldssletting og utdanningsstøtte for utdanning innen samisk og kvensk.
  • 4,4 millioner kroner i økt tilskudd til språkteknologimiljøet Divvun ved UiT - som skal legge til rette for å bruke samisk på digitale plattformer.

– Denne summen penger fra regjeringa er en direkte oppfølging av sannhets og forsoningskommisjonen. I den satsninga så er UiT Norges arktiske universitet viktig, og blir enda viktigere enn noen gang. 

Det sa forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) da hun feiret midlene med kake sammen med ansatte, studenter og UiT-ledelsen på ILP-bygget torsdag. 

Satsinga må følges opp de neste årene

– Med den fornorskninga som vi må erkjenne har vært, har vi mista språket, og vi må ta språket tilbake. Ikke bare i de samiske miljøene, men at du skal bli møtt med folk som kan det samiske språket også i offentlig forvaltning og i næringslivet, sa Borch. 

Ministeren uttrykte ønske om at universitetet skal følge opp satsingen på samisk også lenger fram i tid. 

– Dette er en start på et viktig prosjekt som vi må følge opp de neste årene. Det kan ikke være sånn at det kommer en Sannhets- og forsoningskommisjon og så legger vi litt penger på bordet – vi er nødt til å følge dette opp alvorlig, sa ministeren.  

Også rektor synes midlene er en god start. 

– Svekkelsen av samiske språk krever omfattende tiltak både på kort og lang sikt. I dag ser vi en god start på det store språkløftet som både UiT og Sannhets- og forsoningskommisjonen har tatt til orde for, sier UiT-rektor Dag Rune Olsen.

Trakk fram nytt museum som viktig

– Dette er en del av vår historie, som vi må ta vare på, sa Borch. 

I den forbindelse la hun til at et nytt universitetsmusum eller nordområdemuseum vil kunne spille en viktig rolle for samisk og kvensk språk og kultur.  

– Der håper jeg at det samiske og kanskje også det kvenske skal vies plass. Det er viktig for Tromsø, og for turister fra inn- og utland som ønsker å lære om samisk språk og kultur, sa ministeren.

Trond Trosterud er forsker innen samisk språkteknologi ved UiT, et av fagmiljøene som tildeles midler i neste års statsbudsjett. Her i munter samtale med statsråd Sandra Borch.  Trond Trosterud er forsker innen samisk språkteknologi ved UiT, et av fagmiljøene som tildeles midler i neste års statsbudsjett. Her i munter samtale med statsråd Sandra Borch. Foto: Jakob Bjørvig Henriksen/UiT. 

Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 08.09.23 11:30 Oppdatert: 08.09.23 14:13
Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk
Vi anbefaler