Romsatsing i en hel landsdel

Regjeringens millioner til et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø styrker romsatsingen i hele landsdelen.

Satellitt
Det nasjonale senteret for jordobservasjon vil også styrke romsatsingen i resten av landsdelen, fordi det vil fremme mer kunnskap om mulighetene for å bruke data fra jordobservasjon, blant annet fra satellittene som om kort tid skal skytes opp fra Andøya. Foto: Andrey Armyagov
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 05.09.23 11:06 Oppdatert: 05.09.23 12:35
Arktis Om UiT Teknologi

I dag gjorde næringsminister Jan Christian Vestre det kjent at regjeringens forslag til neste års statsbudsjett inneholder fem millioner kroner til et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø.

Det nye senteret skal legge til rette for at offentlige virksomheter og private bedrifter kan effektivisere og utvikle nye tjenester når de kan bruke de store datamengdene om jorda og atmosfæren som kommer fra satellitter, fly og droner. UiT Norges arktiske universitet, Tromsø kommune og Kongsberg Satellite Services (KSAT) arbeider sammen om satsingen gjennom selskapet Jordobservasjon Tromsø AS.

– Jordobservasjon, eller fjernmåling, er viktig i overvåkingen av klimaendringene, og hvilke konsekvenser de har på natur og miljø i hav- og islagte områder av Arktis. Det er derfor et godt signal fra regjeringen at den prioriterer dette prosjektet samtidig som Norge overtar lederskapsrollen i Arktisk råd. Dette senteret vil gi svært gode leveranser til Arktisk råd og det internasjonale samfunnet, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet.

Næringsminister Vestre
Næringsminister Jan Christian Vestre under pressekonferansen Foto: Jørn Berger-Nyvoll/UiT

Godt samarbeid

Tromsø har allerede et internasjonalt ledende fagmiljø på romvirksomhet, med 600 sysselsatte og en omsetning på 2,5 milliarder kroner. UiT er det eneste norske universitetet som tilbyr masterutdanninger innenfor jordobservasjon fra satellitt, og universitetet leverer derfor også mange doktorgradsarbeid på dette feltet.

– Jeg er umåtelig stolt av samarbeidet mellom KSAT, Tromsø kommune og UiT om å få på plass et nasjonalt kunnskapssenter. Det er ikke mange steder i verden vi har den kompetansen og kunnskapen som vi har i Tromsø. Dette vil skape nye arbeidsplasser og gi uante ringvirkninger i en milliardindustri, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

KSAT-direktør Rolf Skatteboe tror det nasjonale senteret for jordobservasjon gir Tromsø både flere sysselsatte, flere innovasjoner og større omsetning innenfor romindustrien.

­– For å utnytte de store datamengdene til relevante og samfunnsviktige overvåkningstjenester må vi trekke til oss enda flere av de smarteste og mest innovative hodene. I denne sektoren kan vi tilby spennende jobber som kombinerer høyteknologi og bærekraft. KSAT bruker data fra jordobservasjon til å levere tjenester for overvåkning av verdens regnskog og havområder, og slik bidra til bærekraftig forvaltning av jordens ressurser. Det vil flere oppdage når det nye senteret er på plass, sier Skatteboe.

Styrker hele landsdelen

Det nasjonale senteret for jordobservasjon vil også styrke romsatsingen i resten av landsdelen, fordi det vil fremme mer kunnskap om mulighetene for å bruke data fra jordobservasjon, blant annet fra satellittene som om kort tid skal skytes opp fra Andøya.

– Data fra det planlagte senteret vil også gi kunnskap for bærekraftig næringsutvikling i nord innenfor blant annet fiskeri, turisme og offshore. Derfor er dette gode nyheter for hele landsdelen, sier Olsen.

               

 

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Strategisk seniorrådgiver
Publisert: 05.09.23 11:06 Oppdatert: 05.09.23 12:35
Arktis Om UiT Teknologi
Vi anbefaler