– En effektiv måte å lære seg et språk

UiT har utviklet et digitalt undervisningsverktøy for språkkurs i ukrainsk tilpasset både nybegynnere og viderekomne. En fordel med programmet er at det kan forklare uformell språkbruk, en funksjon som ikke engang Chat GPT kan holde tritt med.

Førsteamanuensis Yulia Palii, ved Institutt for språk og kultur presenterte Det ukrainske konstruktikonet, under lanseringen av programmet 14. august. Det skjedde på Universitetsbiblioteket ved UiT, 14. august.
Professor Laura Alexis Janda, ved Institutt for språk og kultur, under lansering av Det ukrainske konstruktikonet. Foto: Jørn Berger Nyvoll /UiT
Portrettbilde av Bredesen, Kim
Bredesen, Kim kim.bredesen@uit.no Rådgiver
Publisert: 17.08.23 13:30 Oppdatert: 18.08.23 13:15
Pedagogikk Studentliv / Studier Teknologi Tromsø

14. august ble det lansert et nytt digitalt undervisningsverktøy som kan brukes til å lære ukrainsk, kalt Det ukrainske konstruktikonet.

Det ble lansert på Universitetsbiblioteket ved UiT, hvor utdanningsminister Sandra Borch var til stede og der UiTs rektor Dag Rune Olsen holdt en åpningstale. Professor i russisk språkvitenskap ved UiT, Laura Alexis Janda, og førsteamanuensis Yulia Palii, presenterte deretter hovedtrekkene ved forskningen som ligger bak utviklingen av programmet. Publikum fikk også en demonstrasjon av hvordan det kunne tas i bruk av Anna Endresen, postdoktor i kognitiv lingvistikk.

Programmet skal brukes i et nybegynnerkurs i ukrainsk, som starter i august ved UiTs Institutt for språk og kultur (ISK). Det trenges ikke noen forkunnskaper i ukrainsk for å delta i kurset. Det er spesielt tilpasset studenter og undervisere i ukrainsk som andrespråk, og språkforskere.

Gjennom å bruke det ukrainske konstruktikonet, som er en søkbar database, kan du lære om hva som er de mest hyppig brukte og mest typiske setnings- og frasemønstre på ukrainsk. Under kursing kan en gjennom programmet få grundige beskrivelser når det gjelder betydning ved, bruk av og strukturen til bestemte setninger og fraser.

Yuliia Palii, førsteamanuensis ved Institutt for språk og kultur, UiT. Foto: Jørn Berger Nyvoll / UiT

Verktøyet er utviklet av forskningsgruppen Cognitive Linguistics: Empirical Approaches to Russian (CLEAR), ved ISK. I dette prosjektet har den ukrainske språkforskeren Yuliia Palii hatt en sentral rolle.  Hun har flyktet fra hjemlandet og jobber nå en i ettårsstilling ved ISK.

UiT har i budsjettåret 2022/2023 satt av 10 millioner kroner til å finansiere støttetiltak for forskere og studenter fra Ukraina. Dette omfatter tilrettelegging for at UiT fagmiljøer kan knytte til seg ukrainske forskere og universitetsansatte som har flyktet og at UiTs campusfasiliteter blir stilt til deres disposisjon. Ukrainske studenter som har fått avbrutt sin utdanning eller som studerer digitalt er dessuten omfattet av denne ordningen. Tiltakene er forlenget til å gjelde fram til 31. mai 2024.

Bygger på russisk språkprogram

CLEAR-gruppen, i samarbeid med Yuliia Palii, har jobbet med bygging av Det ukrainske konstruktikonet siden februar 2023, med finansiering fra UiT. Forskningsgruppen har samarbeidet med kolleger fra Sverige, Japan, Brasil og Tyskland, som utvikler digitale læringsverktøy på egne språk, om å finne gode løsninger for språkverktøyet.

Programvaren til grensesnittet til det ukrainske konstruktikoner er basert på programvare for et liknende språkverktøy for russisk språk, kalt Det russiske konstruktikonet. Forskningsgruppen har utviklet sistnevnte over åtte år. Med dette programmet er det samlet inn 2200 språklige konstruksjoner på russisk, som er kombinasjonsmuligheter for setnings- og fraseoppbygging. Innholdet i det ukrainske konstruktikonet er videreutviklet på basis av konstruksjonene i det russiske programmet.

Program med uformelle fortrinn

Det ukrainske konstruktikonet er bygget opp for å kontekstualisere og sammenligne grammatiske strukturer og fraser fra ulike språk. Meningen bak spesielle kombinasjoner av ord og uttrykk blir da grundig forklart. Janda understreker at programmet er unikt ved at det kan hente inn nyanser som du ikke kan lære om fra verken grammatikk eller ordbøker.

– Det er ofte noe som mangler, som havner midt imellom. Det finner du ikke i ordbøkene eller i grammatikk. Men det finnes hundre- og tusenvis av slike elementer i ukrainsk og du kan ikke snakke et språk uten dette, sier Janda.

Hun bruker følgende eksempel fra norsk dagligtale:

A: Jeg hører at du har kjøpt nytt hus!

B: Hus og hus, det er bare en hytte.

B er uenig med A om at en kan bruke ordet X for å beskrive et objekt. Denne norske konstruksjonen “X + X” er ikke mulig å finne en forklaring på i en ordbok eller i referansegrammatikk.

Språkets uformelle og uskrevne regler blir videre testet ut i et prosjekt forskningsgruppen begynner på neste år, som har navnet «Chat GPT meets the Russian Constructicon». I dette prosjektet vil de undersøke hvordan dette programmet gir fortrinn som Chat GPT ikke har.

– Det finnes allerede noen konstruksjoner som Chat GPT ikke forstår i det hele tatt. Spesielt når det omhandler et forhold mellom den som snakker og den som lytter, påpeker Janda.

Anna Endresen, postdoktor i kognitiv lingvistikk ved Institutt for språk og kultur, UiT. Foto: Jørn Berger Nyvoll / UiT

Raskere læringsprosess

Jandas kollega Anna Endresen legger til at en fordel ved ta i bruk Det ukrainske konstruktikonet er at det er mulig å lære å snakke ukrainsk raskere, før en lærer seg å skrive ukrainsk.

– For oss er det viktig at situasjonsbestemt språklæring kan være en effektiv måte å lære seg et språk. Istedenfor å sitte med ordboken og grammatikk, som kan ta mye tid, så kan du lære deg konstruksjoner som ofte er i bruk i muntlig tale, sier Endresen.

Det ukrainske konstruktikonet er et verktøy som er tilpasset språkbrukere på seks ulike nivåer, basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). Det er dermed mulig å bruke for alt fra nybegynnere til viderekomne i ukrainsk. Men også de som tar i bruk alle varianter av europeiske morsmål kan delta i kurs hvor det nye digitale verktøyet tas i bruk.

Utviklergruppen tilknyttet CLEAR mener programmet har et stort potensial, og kan utgjøre en plattform for videreutvikling av ny programvare som brukes til bearbeiding av naturlig språk.

Forskergruppen ønsker å fortsette prosjektet, men trenger finansiering for å videreutvikle ressursene de har. De skal i desember søke UiT om å forlenge støtten til prosjektet, for seks ekstra måneder.

Det ukrainske konstruktikonet er åpent tilgjengelig på nettet og gratis å bruke for alle. Her kan du selv teste det ut.

Bredesen, Kim kim.bredesen@uit.no Rådgiver
Publisert: 17.08.23 13:30 Oppdatert: 18.08.23 13:15
Pedagogikk Studentliv / Studier Teknologi Tromsø
Vi anbefaler