UiT inviterer til nasjonal havkonferanse  

UiT Norges arktiske universitet inviterer til den første utgaven av Blått kompass, en årlig nasjonal havkonferanse i anledning FNs internasjonale dag for verdens hav.  

Direktør for Senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winther (t.v.) og rektor ved UiT, Dag Rune Olsen.
Direktør for Senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winther (t.v.) og rektor ved UiT, Dag Rune Olsen. Foto: Tomas Rolland/UiT
Portrettbilde av Welde, Else Kristine
Welde, Else Kristine else.k.welde@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 01.03.23 15:23 Oppdatert: 02.03.23 09:40
Arktis Bærekraft Hav Samfunn og demokrati Teknologi

Konferansen finner sted 7.–8. juni på UiT i Tromsø. På programmet finner vi blant andre fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, og lederne fra WWF Verdens naturforbund, Havforskningsinstituttet, Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet. Journalist og forfatter Per Anders Todal vil lede samtalene.  

Konferansen setter søkelyset på hvordan Norge leverer på delmålene under bærekraftsmål 14 om livet i havet. Målsettingen er å skape engasjement og debatt om hvordan vi kan utvikle vår helhetlige havforvaltning med god balanse mellom bevaring og bruk. Dette særlig sett i lys at vi er på vei mot 2030 og realiseringen av bærekraftsmålene og Norges internasjonale forpliktelser på klima og miljø.   

Vi spør hvordan vi kan styrke en kunnskapsbasert havforvaltning, bekjempe klima- og naturkrisen, finne nye måter for god og effektiv sameksistens mellom havnæringene, og samtidig nå bærekraftsmålene. Til inspirasjon, vil konferansen bruke reelle eksempler på gode, bærekraftige løsninger og høre fra unge stemmer hvilke forventninger de har til framtiden.  

Bør samle oss for å videreutvikle havpolitikk  

Havkonferansen som er lagt til FNs internasjonale havdag 8. juni gir mulighet for å skape en plattform for diskusjon rundt bærekraftsmål nummer 14.  

– Det gleder meg å kunne invitere hele Norges havinteresserte publikum til Tromsø i juni. Havet vil spille en avgjørende rolle i det grønne skiftet, ikke minst i nord, som har et enormt potensial for å vise vei mot morgendagens bærekraftige samfunn. Vi i Norge bør samle oss rundt et kraftsenter for å videreutvikle norsk havpolitikk, og vi tror etablering av en nasjonal havkonferanse kan tjene til både å styrke vårt internasjonale engasjement og samordningen av norske fagmiljøer, sier rektor Dag Rune Olsen.  

Portrett Anne Husebekk
Anne Husebekk er tidligere rektor ved UiT. Foto: Jørn Berger-Nyvoll/UiT

– Koblingen hav og nord treffer sentrale samfunnsutfordringer på områder slik som konsekvenser og tilpasning til et endret klima, utvikling av et grønt næringsliv, og nordisk og arktisk samarbeid. Norge har tatt et kraftfullt lederskap i det internasjonale havarbeidet med å sikre bærekraftig bruk av havet, spesielt gjennom havpanelet. Samtidig må vi mobilisere nasjonalt for å nå målene innen 2030, sier Jan-Gunnar Winther, direktør for Senter for hav og Arktis ved UiT Norges arktiske universitet.

Bærekraftige løsninger på store samfunnsutfordringer 

Konferansen treffer sentrale punkter i UiTs nye strategi Eallju – drivkraft i nord. Store samfunnsutfordringer innen klima- og miljø, matsikkerhet, demografi og helse viser at det moderne samfunnet er sårbart. Samfunnet trenger fagmiljøer som innretter forskningsspørsmål og metoder som på kort og lang sikt kan gi grunnlag i krevende beslutningssituasjoner.

– Universitetet har en viktig rolle i å møte samfunnsutfordringene gjennom utdanning av gode kandidater og med forskningsresultater. Men det er først i møte mellom akademia, næringsliv og politikk at universitetenes bidrag kan omsettes til gode beslutninger. I denne nasjonale havkonferansen møtes representanter fra alle tre sektorer og sammen med unge stemmer, kan vi komme et steg videre for å gjøre samfunnet mindre sårbart, sier Anne Husebekk. 

Tidligere rektor og nåværende professor Anne Husebekk, direktør Senter for hav og Arktis Jan-Gunnar Winther, og professor Alf Håkon Hoel leder arbeidet i arrangementskomiteen.  

Stor deltakelse på tvers av fagområder 

Konferansen vil starte og avslutte med lunsj. Deltakerne vil også ha mulighet til å melde seg på et kveldsarrangement den 7. juni. Deltakelse er gratis, men først-til-mølla-prinsippet gjelder.

Følgende deltakere er bekreftet:

 • Bjørnar Skjæran, fiskeri- og havminister, Nærings- og fiskeridepartementet (Ap)  
 • Unni Kløvstad, avdelingsdirektør, Utenriksdepartementets seksjon for hav og næringsutvikling 
 • Inger Andreassen, fagleder landbruk og miljø, Senja kommune  
 • Nils Gunnar Kvamstø, direktør, Havforskningsinstituttet 
 • Ellen Hambro, direktør, Miljødirektoratet  
 • Ann-Helen Ernstsen, direktør, Senter mot marin forsøpling 
 • Britt Limo, administrerende direktør, Remiks  
 • Sverre Johansen, generalsekretær, Norges Fiskarlag  
 • Eva Danielsen Husby, ordfører, Hasvik kommune (Ap) 
 • Karoline Andaur, generalsekretær, WWF Verdens naturforbund 
 • Frank Bakke-Jensen, fiskeridirektør, Fiskeridirektoratet 
 • Marte Indregard, COO, Kongsberg Satellite Services 
 • Maja Sojtaric, journalist, Nordlys 
 • Nina Jensen, CEO, REV Ocean 
 • Helga Pedersen, ordfører, Tana kommune (Ap) 
 • Øyvind Fiksen, visedekan, Universitetet i Bergen 
 • Per Anders Todal, journalist og forfatter (moderator)  

Meld deg på konferansen her!

Welde, Else Kristine else.k.welde@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 01.03.23 15:23 Oppdatert: 02.03.23 09:40
Arktis Bærekraft Hav Samfunn og demokrati Teknologi
Vi anbefaler