Velkommen til den årlige havkonferansen 7.–8. juni 2023

Blått kompass

Illustrasjons-/bannerbilde for Blått kompass

UiT Norges arktiske universitet arrangerer den første utgaven av Blått kompass, en årlig nasjonal havkonferanse i anledning FNs internasjonale dag for verdens hav.

Vi er på vei mot 2030 og realiseringen av bærekraftsmålene. Vi ønsker å sette søkelyset på hvordan Norge leverer på delmålene under bærekraftsmål 14 om livet i havet.

Hvordan står det til med dette arbeidet i Norge – vil vi nå målene som er satt for forvaltningen av verdenshavene? Spesielt spør vi: Hva er de gode løsningene?

Konferansen tar mål av seg å skape engasjement og debatt om hvordan vi kan utvikle vår helhetlige havforvaltning med balanse mellom bevaring og bruk.

Hvordan kan vi styrke en kunnskapsbasert havforvaltning, bekjempe klima- og naturkrisen, finne nye måter for god og effektiv sameksistens mellom havnæringene, og samtidig nå bærekraftsmålene?

Samtalene vil bli ledet av journalist og forfatter Per Anders Todal. På programmet finner vi blant annet representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet, WWF Verdens naturfond og Senter mot marin forsøpling. Fullt program vil bli annonsert om kort tid.

Konferansen er gratis, men krever påmelding.

Starter: 07.06.23 kl 11.00
Slutter: 08.06.23 kl 13.00
Hvor: Auditorium 1, Teorifagbygget, UiT Norges arktiske universitet
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Else Kristine Welde
E-post: else.k.welde@uit.no
Legg i kalender