UiT får 20 millioner i statsbudsjettet til SAMINOR 3

I statsbudsjettet for neste år får SAMINOR 3-undersøkelsen bevilget 20 millioner kroner. Det betyr at undersøkelsen er sikret oppstart i 2023.

Saminor
Ann Ragnhild Broderstad, leder for Senter for samisk helseforskning, som gjennomfører SAMINOR-undersøkelsen, mener det er utrolig viktig for befolkningen i hele det arktiske nord at SAMINOR 3 blir gjennomført fullt ut. Eiliv Lund, epidemiolog og professor emeritus ved UiT, startet Senter for samisk helseforskning i 2001. Foto: Stig Brøndbo/UiT
Portrettbilde av Siri, Ánte
Siri, Ánte ante.siri@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 30.11.22 14:01 Oppdatert: 02.12.22 10:31
Helse og velferd Urfolk

Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik bevilget 20 millioner kroner til befolkningsundersøkelsen SAMINOR. Sammen med midler fra Helse Nord RHF kan derfor SAMINOR 3 undersøkelsen starte opp som planlagt høsten 2023.

– Befolkningsundersøkelsene, inkludert SAMINOR 3, er et svært viktig forskningsfelt for UiT. Vi er veldig glade for at SAMINOR 3 nå kom med på statsbudsjettet med hele 20 millioner kroner. Dette gir SAMINOR 3 en god start, sier prorektor for forskning ved UiT Norges arktiske universitet, Camilla Brekke.

Portrett
Prorektor forskning Camilla Brekke Foto: David Jensen

Hun peker på at dette passer godt med UiTs nye strategi, Eallju – Drivkraft i nord, der UiT har en uttalt ambisjon om å arbeide for å styrke kompetanse om og for samiske og kvenske forhold.

– Det er en følelse av glede, takknemlighet og stolthet. Jeg hadde en drøm om at SAMINOR-undersøkelsen skulle komme inn på statsbudsjettet, men har ikke turt å tro at det var mulig. Nå er vi der! Sammen med bevilgninger fra Helse Nord RHF er vi mer enn klar til å kjøre i gang verdens største urfolks- og fleretniske helseundersøkelse, sier Ann Ragnhild Broderstad, leder for Senter for samisk helseforskning, som gjennomfører SAMINOR-undersøkelsen.

Starter opp i Trøndelag

Gjennomføringen av SAMINOR 3 skal etter planen starte sør i Trøndelag høsten 2023. Undersøkelsen skal til sammen gjennomføres i over 40 kommuner i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag, og omtrent 80 000 personer inviteres til å delta. Målgruppen for undersøkelsen er personer fra 40-79 år.

– Vi vet svært lite om den samiske befolkningen generelt, og enda mindre om den lule- og sørsamiske befolkningen. Derfor er det viktig at vi gjennomfører denne undersøkelsen. Vi har også avdekt mange kunnskapshull knyttet til diskriminering, psykiske helseplager og vold i nære relasjoner fra tidligere undersøkelsen som det er viktig at vi får fulgt opp, sier senterleder Ann Ragnhild Broderstad.

Bilde fra scene
Senterleder Ann Ragnhild Broderstad. Foto: Stig Brøndbo/UiT

Bred støtte til befolkningsundersøkelsen

Det er bred støtte til å gjennomføre undersøkelsen. Ordførere fra åtte kommuner i Nord-Norge skrev tidligere i høst et brev til helseministeren, i forkant av budsjettkonferansen, der de gir sin støtte til undersøkelsen og understreker nytten av den.

Også fylkesutvalget i Trøndelag fylke skriver i sitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med neste folkehelsemelding at «Fylkesutvalget i Trøndelag ønsker spesielt å understreke viktigheten av å gjennomføre helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 3.»

Helse Nord RHF har tidligere gitt sin støtte til å gjennomføre undersøkelsen og bevilget 17 millioner til gjennomføringen. Sametinget har også ved flere anledninger løftet viktigheten av SAMINOR-undersøkelsen og pekt på behovet for mer kunnskap.

– Det er en kollektiv og langvarig innsats som SAMINOR ser resultatene av nå. Ledelsen ved UiT har vært gode støttespillere, og ikke minst har politikere i Sametinget, Stortinget, fylker og kommuner vært viktige støttespillere for å løfte SAMINOR på statsbudsjettet. Spesiell takk til SV som har jobbet utrettelig for å fremme SAMINOR-undersøkelsen, sier Ann Ragnhild Broderstad.

Siri, Ánte ante.siri@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 30.11.22 14:01 Oppdatert: 02.12.22 10:31
Helse og velferd Urfolk
Vi anbefaler