Over 8 000 studenter velger UiT først

8 115 studiesøkere har UiT Norges arktiske universitet som sitt førstevalg i 2022, viser søkertallene fra Samordna opptak. Det er økonomi, ledelse, medisin og jus som er mest populært.

glade studenter med plakater der det står I love jus.
Rettsvitenskap, også kalt jus, er fortsatt et populært studieprogram ved UiT. Foto: Tommy Hansen
Portrettbilde av Bludd, Ellen Kathrine
Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 27.04.22 11:00 Oppdatert: 27.04.22 12:55
Samfunn og demokrati Studentliv / Studier

8 115 søkere har i år UiT som sitt førstevalg, noe som er en nedgang på 17 prosent fra i fjor. Dermed følger UiT den nasjonale trenden, som viser en nedgang i antall studiesøkere til høyere utdanning. Det viser tallene fra Samordna opptak som ble offentliggjort i dag.

Totalt har 26 156 personer søkt på studier ved UiT, av disse har altså 8 115 satt UiT som sitt førstevalg.

– Både 2020 og 2021 var eksepsjonelt gode år når det gjaldt søkertall for UiT. Nedgangen er del av en nasjonal trend og må tolkes som et resultat av en normalisering av samfunns- og arbeidsliv etter pandemien, noe som også gir unge potensielle søkere større valgmuligheter, sier prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås.

prorektor Kathrine Tveiterås
Prorektor for utdanning, Kathrine Tveiterås. Foto: David Jensen

Ut ifra den faktiske utviklingen i demografien skulle man forventet en nedgang i søkertall til UiT allerede for flere år siden. Pandemien er trolig hovedgrunnen til at nedgangen har blitt utsatt, da den førte til en kraftig nedgang i sysselsettinga, økt ledighet og etterspørsel etter høyere utdanning, også i Nord-Norge.

Les også: Søkertallene: Nytt Topp-år for UiT

Studier i vekst

Studieprogrammet internasjonal beredskap i Harstad opplever stor vekst i år, med 208 søkere til 55 plasser.

Andre studier som har hatt en positiv utvikling er geologi, arktisk friluftsliv og naturguiding, idrett, idrettsvitenskap, vernepleie, ergoterapi, og luftfartsfag. Anvendt fysikk og matematikk har også gode søkertall.

– Vi gleder oss stort til å ta imot nye studenter til høsten. For studenter som er sultne på opplevelser, samtidig som de får en solid utdanning, er UiT et naturlig og godt valg, sier Kathrine Tveiterås.

Et årsstudium som har gode søkertall er nordsamisk som fremmedspråk, som har 47 søkere.

– Dette er svært gledelig. Vi trenger flere som kan snakke og skrive nordsamisk, og er glade for at så mange har søkt dette studiet, sier Tveiterås. 

Les også: Fornøyde UiT-studenter etter et tøft pandemi-år

Bekymringsfull nedgang

Det er færre som har søkt helsefagutdanninger, som sykepleie, intensivsykepleie, paramedisin, fysioterapi, i år sammenlignet med tidligere år. Interessen for lærerutdanning har hatt en fallende tendens over flere år.  

– Det er bekymringsfullt at interessen for studier til samfunnskritiske oppgaver hvor våre studenter er en viktig ressurs reduseres, sier Tveiterås.

Hun understreker at utdanningskapasiteten innenfor disse fagområdene må inngå i et større løft for å øke interessen for disse yrkene. 

– Et element i dette er å gjøre utdanningene mer tilgjengelig der folk bor. Derfor er det gledelig å se at den helt nye grunnlærerutdanningen i Harstad og barnehagelærerutdanningen på Finnsnes har veldig gode søkertall, sier prorektoren.

De mest populære studiene

Basert på antall førstevalgsøkere er dette de mest populære studiene ved UiT i år:

Bachelor

 • Økonomi og administrasjon, Alta: 463 søkere til 300 studieplasser
 • Sykepleie, Tromsø: 261 søkere til 140 studieplasser
 • Paramedisin: 218 søkere til 23 studieplasser

Master

 • Rettsvitenskap: 490 søkere til 150 studieplasser
 • Odontologi: 113 søkere til 40 studieplasser

Profesjonsstudier

 • Medisin: 477 søkere til 151 studieplasser
 • Psykologi: 310 søkere til 54 studieplasser

Årsstudium

 • Ledelse: 970 søkere til 800 studieplasser
 • Bedriftsøkonomi: 300 søkere til 400 studieplasser

Studiene det er vanskeligst å komme inn på er:

 • Luftfartsfag 198 søkere til 12 plasser (16,5 pr plass)
 • Paramedisin 218 søkere til 23 studieplasser (9,5 pr plass)
 • Psykologi: 310 søkere til 54 studieplasser (5,7 pr plass)
 • Internasjonal beredskap: 208 søkere til 55 studieplasser (3,8 pr plass)
 • Tannpleie: 45 søkere til 12 studieplasser (3,8 per plass)
 • Fysioterapi: 155 søkere til 45 studieplasser (3,4 pr plass)
 • Rettsvitenskap: 490 søkere til 150 studieplasser (3,3 pr plass)
 • Ingeniør, datateknikk, Narvik: 133 søkere til 40 studieplasser (3,3 pr plass)
 • Medisin: 477 søkere til 151 studieplasser (3,2 pr plass)

Antall søkere til UiTs ulike campuser (tall for 2021 i parentes):

 • Tromsø: 4 760 (5.837)
 • Alta: 2 136 (2.668)
 • Harstad: 638 (601)
 • Narvik: 463 (500)

Kontaktperson: Prorektor utdanning Kathrine Tveiterås tlf. 93 25 81 36

Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 27.04.22 11:00 Oppdatert: 27.04.22 12:55
Samfunn og demokrati Studentliv / Studier
Vi anbefaler