Søkertallene: Nytt topp-år for UiT

Hele 9809 studiesøkere har UiT Norges arktiske universitet som sitt førstevalg i år, viser søkertallene fra Samordna opptak. Antallet er det nest høyeste noensinne for verdens nordligste universitet.

Studenter ute ved semesterstart
Nærmere 10 000 studiesøkere har satt UiT som sitt førstevalg for studier fra høsten av. Foto: Lars Åke Andersen/UiT
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 23.04.21 06:00 Oppdatert: 23.04.21 06:06
Om UiT Studentliv / Studier

Bare det helt spesielle «koronaåret» 2020 topper årets tall. Og selv om UiT har 526 færre førsteprioritetssøkere i år sammenlignet med fjoråret, er Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning ved UiT, fornøyd.

– Jeg er absolutt fornøyd med tallene. Vi skal huske at fjoråret ble spesielt. Vi vet at mange da gjorde utdanningsvalg ut fra pandemien som akkurat hadde truffet oss. Vi var derfor spente på hvordan dette ville slå ut for årets søkertall, sier Jakobsen.

Søkertallene finner du hos Samordna opptak

Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning ved UiT, er fornøyd med søkertallene fra Samordna opptak. - Tallene viser at UiT er en svært attraktiv utdanningsinstitusjon, sier hun. Foto: David Jensen
Hun påpeker også at UiTs svært populære profesjonsstudie i psykologi i fjor for første gang var utlyst gjennom Samordna opptak, noe som også bidro til rekordtallene på søkersiden i 2020.

Formidabel vekst

Jakobsen er samtidig opptatt av å se utviklingen i antall søkere i et lengre tidsperspektiv. For UiTs del har veksten i det totale antallet førsteprioritetssøkere vært formidabel de siste ti årene. I 2011 var det 5226 søkere som hadde UiT øverst på lista hos Samordna opptak. Ti år senere er det altså 9809.

– Det betyr at stadig flere oppfatter UiT som en svært ettertraktet utdanningsinstitusjon og et godt utgangspunkt for veien inn i arbeidslivet. Det gjenspeiler seg jo også i den ferskeste kandidatundersøkelsen vår, der åtte av ti av våre studenter nå går ut i jobb innen tre måneder etter fullført utdannelse ved UiT, sier Jakobsen.

De mest populære studiene

Fra høsten av er det oppstart for nettbasert bachelor i økonomi og administrasjon ved UiT i Alta. Studiet gikk også umiddelbart til topps som det mest populære bachelorstudiet ved UiT basert på antall søkere. Hele 572 søkere har satt studiet som sitt førstevalg.

Basert på antall søkere er dette de mest populære studiene ved UiT fra høsten 2021:

Bachelor

 • Økonomi og administrasjon, Alta (nettbasert): 572 søkere til 300 studieplasser (1,9 søkere pr plass)
 • Sykepleie, Tromsø: 361 søkere til 140 studieplasser (2,6 søkere pr plass)
 • Paramedisin: 305 søkere til 23 studieplasser (13,3 søkere pr plass)

Master

 • Rettsvitenskap: 567 søkere til 150 studieplasser (3,8 søkere pr plass)
 • Odontologi: 126 søkere til 40 studieplasser (3,2 søkere pr plass)

Profesjonsstudier

 • Medisin: 548 søkere til 136 studieplasser (4,0 søkere pr plass)
 • Psykologi: 459 søkere 54 studieplasser (8,5 søkere pr plass)

Årsstudium

 • Ledelse: 1195 søkere til 800 studieplasser (1,5 søkere pr plass)
 • Bedriftsøkonomi: 414 søkere til 400 studieplasser (1 søker pr plass)
 • Psykologi, årsstudium: 157 søkere til 120 studieplasser (1,3 søkere pr plass)

En lærer- eller sykepleierutdanning gir nærmest garantert innpass på arbeidsmarkedet i dag, men samtidig opplever UiT sterkt sprikende tall på hvor mange som søker til disse utdanningene. Ved sykepleierutdanningene i Hammerfest og Harstad er det en pen økning, mens Tromsø og Narvik opplever nedgang. Grunnskolelærerutdanningene i Tromsø og Alta vokser – med unntak av grunnskolelærer 1. – 7. trinn i Tromsø, mens lektorutdanningene har en nedgang.

– Selv om antallet søkere til sykepleierutdanningen i Tromsø går ned, skal vi huske at vi har tre ganger så mange søkere som studieplasser samlet i UiT. Her må vi gå dypere inn i dataene før vi konkluderer. Men vi er uansett ikke komfortable med at vi totalt har en nedgang i antall førsteprioritetssøkere til både lærer- og sykepleierutdanningene, sier prorektor Wenche Jakobsen.

Når det gjelder antall søkere til studietilbudene ved UiTs forskjellige campuser, ser tallene slik ut (tall for 2020 i parentes):

 • Tromsø: 5 837 (7 005)
 • Alta: 2 668 (1 961)
 • Harstad: 601 (594)
 • Narvik: 500 (516)
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 23.04.21 06:00 Oppdatert: 23.04.21 06:06
Om UiT Studentliv / Studier