Johanna Laue


Førsteamanuensis


 • Johanna Laue, Esperanza Diaz, Linda Eriksen, Torsten Risør :
  Migration health research in Norway: a scoping review
  Scandinavian Journal of Public Health 2021 ARKIV / DOI
 • Johanna Laue, Hasse Melbye, Mette Bech Risør :
  Self-treatment of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease requires more than symptom recognition – a qualitative study of COPD patients’ perspectives on self-treatment
  BMC Family Practice 2017 ARKIV / DOI
 • Johanna Laue, Torsten Risør :
  Refugees and healthcare services
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 DOI
 • Johanna Laue, Hasse Melbye, Peder Andreas Halvorsen, Elena Andreeva, Maciek Godycki-Cwirko, Anja Wollny m.fl.:
  How do general practitioners implement decision-making regarding COPD patients with exacerbations? An international focus group study
  The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2016 ARKIV / DOI
 • Salwan Tariq Al-ani, Marcus Spigt, Johanna Laue, Hasse Melbye :
  Predictors of treatment with antibiotics and systemic corticosteroids for acute exacerbations of asthma and chronic obstructive pulmonary disease in primary care
  BMC Family Practice 2015 ARKIV / DOI
 • Johanna Laue, Eirik Reierth, Hasse Melbye :
  When should acute exacerbations of copd be treated with systemic corticosteroids and antibiotics in primary care: A systematic review of current copd guidelines
  Npj Primary Care Respiratory Medicine 19. februar 2015 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Johanna Laue, Susanne Rolandsen, Steinar Johansen :
  Gi flyktningene tid
  Dagsavisen 2023
 • Johanna Laue, Susanne Rolandsen, Steinar Johansen :
  Gi flyktningene tid
  Utrop.no 2023
 • Johanna Laue :
  Deltakelse på paneldebatt: What is good integration?
  2023
 • Johanna Laue :
  Om å delta i introduksjonsprogrammet når du har helseutfordringer
  2023
 • Johanna Laue, Torsten Risør, Tordis Sørensen Høifødt, Unni Ringberg, Marit Nymoen Aasbrenn, Oda Martine S. Øverhaug m.fl.:
  Tanker om medisinens mørke bakgårder
  Utposten 2021
 • Johanna Laue, Rita Sørly, Inger Marie Holm :
  Flyktninger blir sendt på Nav i stedet for på arbeidsmarkedet - Velferd
  Velferd.no 2020
 • Rita Sørly, Johanna Laue :
  Vi må ikke sove
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2020
 • Rita Sørly, Inger Marie Holm, Johanna Laue :
  Et firkanta norsk system sender flyktninger til NAV før de får prøvd seg i arbeidslivet
  Forskning.no 03. september 2020
 • Johanna Laue :
  Retningslinjer for KOLS-behandling til liten nytte
  04. mars 2015
 • Anette Fosse, Bjarne Austad, John-Tore Eid, Hege Therese Bell, Anja Maria Lyche Brænd, Heidi Lidal Fidjeland m.fl.:
  Primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront
  Dagens medisin 05. desember 2013 DATA / FULLTEKST / PROSJEKT / OMTALE / SAMMENDRAG

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  My PhD was on decision-making for treating COPD exacerbations in primary care. 

  Currently, my main research interest is on social medicine, refugee health and on global health.


  Medlem i forskningsgruppe


  Medlem i prosjekt