Bilde av Granås, Brynhild
Foto: Ragnhildur Asvalds

Brynhild Granås


Førsteamanuensis


 • Brynhild Granås, Line Mathisen :
  Unfinished indigenous geographies: The endurances and becomings of a Sámi tourism venture
  Polar Record 2022 ARKIV / DOI
 • Brynhild Granås, Gaute Svensson :
  På reise med allemannsretten
  Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2021 FULLTEKST / ARKIV
 • Brynhild Granås :
  Destinizing Finnmark: Place making through dogsledding.
  Annals of Tourism Research 2018 DOI
 • Brynhild Granås :
  Fra stedsteori til teori om sammenkastethet: Materialitet, historie og geografi i lesninger av hundekjøring i Norge
  Fagbokforlaget 2015
 • Brynhild Granås :
  A place for whom? A place for what? The powers of destinization
  Ashgate 2014
 • Arvid Viken, Brynhild Granås :
  Dimensions of tourism destinations
  Ashgate 2014
 • Brynhild Granås :
  Ambiguous place meanings. Living with the industrially marked town in Kiruna, Sweden
  Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 2012 DOI
 • Torill Nyseth, Brynhild Granås :
  Stedstransformasjoner som lokalt utviklingsfelt
  2011
 • Brynhild Granås :
  A mining town or a town with a mine? Industrialisation processes and institutional negotiations of place meanings
  2010
 • Asbjørn Røiseland, Brynhild Granås :
  Urban Governance and Path Dependency in Northern Norway
  2010
 • Jørgen Ole Bærenholdt, Nicky Gregson, Jonathan Everts, Brynhild Granås, Ruth Healey :
  Performing Academic Practice: Using the Master Class to Build Postgraduate Discursive Competences
  Journal of Geography in Higher Education 2010 DOI
 • Brynhild Granås :
  Constructing the unique - communicating the extreme. Dynamics of place marketing
  Ashgate 2009
 • Arvid Viken, Brynhild Granås :
  Tourism Destination Development. Turns and Tactics
  Ashgate 2014
 • Anniken Førde, Brynhild Granås :
  A new bird in town. Place transformations and shifting more-than-human alliances in times of planetary emergency
  2023
 • Brynhild Granås, Mats J. Hoel :
  Paneldeltakelse kveldsseminar om vandring i nord: Vandrefestivalen Storslett
  2022 DATA
 • Gaute Emil Svensson, Brynhild Granås :
  Samtale rundt bålet: Matauk før og nå
  2022
 • Brynhild Granås, Gaute Emil Svensson, Arvid Viken :
  Planter og trær på vandring
  2022
 • Brynhild Granås :
  Friluftslivets moralske understrømmer og forbindelser
  2022
 • Vigdis Nygaard, Trine Kvidal-Røvik, Brynhild Granås, Line Mathisen, Kjell Olsen, Albina Pashkevich :
  Drahjelp til samisk reiselivsutvikling på små steder - hvordan kan samforskning bidra?
  2021
 • Line Mathisen, Brynhild Granås :
  Drahjelp til samisk reiselivsutvikling på små steder – hvordan kan samforskning bidra?
  2021
 • Brynhild Granås :
  Allemannsrettens omstridte natur
  2021
 • Brynhild Granås :
  Forsker vil vende i tide
  10. juni 2021
 • Brynhild Granås, Gaute Svensson, Arvid Viken :
  Allemannsretten
  2021
 • Brynhild Granås :
  Hva betyr det for en stedsforsker å ta fuglan med?
  2021
 • Brynhild Granås, Gyrid Øyen :
  Vadsø as a place of comfort: tourism in urban transformation
  Nordisk ministerråd 2020
 • Dieter Müller, Doris A. Carson, Suzanne de la Barre, Brynhild Granås, Gunnar Thór Jóhannesson, Gyrid Øyen m.fl.:
  Arctic Tourism in Times of Change: Dimensions of Urban Tourism
  Nordisk ministerråd 2020 FULLTEKST
 • Dieter Müller, Doris A. Carson, Suzanne de la Barre, Brynhild Granås, Gunnar Thór Jóhannesson, Gyrid Øyen m.fl.:
  Summary
  Nordisk ministerråd 2020
 • Brynhild Granås, Line Mathisen :
  Performing spaces for creativity and innovation: Entrepreneurship in Sami Tourism
  2018
 • Brynhild Granås, Line Mathisen :
  Performative handlingsrom: entreprenørskap i samisk reiseliv
  2018
 • Brynhild Granås :
  Erfaringer som dialogpartner i prosjektet "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse i Finnmark"
  2018
 • Brynhild Granås :
  What can dogs teach us about touristic world making?
  2018
 • Brynhild Granås :
  Kan forskeren bidra? Erfaringer som ´dialogpartner´ i et prosjekt blant Finnmarks-kommuner om stedsutvikling og folkehelse
  2018
 • Brynhild Granås :
  Et sted for hvem og for hva? Kan stedsidentiteter styres?
  2018
 • Trine Kvidal-Røvik, Brynhild Granås, Outi Rantala :
  Splashing through the snow: Challenging polarized positions in debates on the use of snowmobiles
  2015
 • Brynhild Granås :
  Cafe Society. Aksel Tjora og Graham Schambler (red.)
  Sosiologisk Tidsskrift 2014
 • Brynhild Granås :
  How Women Became Mushers
  2014
 • Brynhild Granås :
  Finnmarksløpet "sportifiseres"
  12. mars 2014
 • Brynhild Granås :
  Finnmarksløpet
  09. mars 2014
 • Brynhild Granås :
  Finnmarksløpet
  11. mars 2014
 • Brynhild Granås :
  The Breakthrough
  2014
 • Brynhild Granås :
  What Dog-Sledding Does
  2014
 • Brynhild Granås :
  Dog-Sledding
  2014
 • Brynhild Granås :
  Tha Past and the Place. The Ideal Town of Kiruna
  2013
 • Brynhild Granås :
  Havnen, stedet og stedet som havn
  2013
 • Brynhild Granås :
  Om å være en stemme i et mangfoldig Nord-Norge
  2013
 • Brynhild Granås :
  The Arrival of the Mongrels
  2012
 • Brynhild Granås :
  Byen og storindustrien
  2012
 • Brynhild Granås :
  Det gjenstridige mangfoldet. Bak slagord og overskrifter i nordlig byutvikling
  UiT Norges arktiske universitet 2012
 • Brynhild Granås :
  Musikalsk emansipasjon. Fra Smurfeland til Pitchfork
  Sosiolog-nytt 2011
 • Brynhild Granås :
  Tilfeldighetenes sosiologi
  Sosiolog-nytt 2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Stikkord for mine forskningsinteresser: Identitetsprosesser, materialitet, naturforståelser, forholdet menneske-dyr og kultur-natur, klimaendringer, maktrelasjoner, postkoloniale forhold, sentrum-periferi; industrialisering, reiseliv, kulturnæringer, friluftsliv, steds- og byutvikling, merkevarebygging, det polare, det arktiske.

  Forskningsgrupper: "Narrating the Post-Colonial North", "Sted, makt og mobilitet" og "Border Culture/Border Poetics".