Kunst og grenser i nord

Grenseoverskridende kunst og kunst i et nordområdeperspektiv er temaer for årets Stoltenbergseminar som arrangeres av Samovarteateret og Barentsinstituttet i Kirkenes 12. og 13. november.

Kveseth, Magne
Publisert: 02.11.20 13:00 Oppdatert: 02.11.20 23:00
Kunst og kultur Kirkenes

Stoltenberg Barentsregionen
BARENTSREGIONENS FAR: Her er Thorvald Stoltenberg på torget i Kirkenes etter at den såkalte Kirkeneserklæringen ble vedtatt i januar 1993. Foto: Magne Kveseth

Seminaret har tre ulike temaer: «Sted og kunst», «Den grenseoverskridende kunsten» og «Kunst i et nordområdeperspektiv». Deltakerne skal diskutere innenfor de gitte rammene, med forfatter Torill Olsen og nyutnevnt redaktør for Sør-Varanger Avis, Gunnar Sætra, som moderatorer. Men før man kommer så langt vil blant annet Utenriksdepartementets statssekretær Audun Halvorsen ønske velkommen på videolink fra regjeringsbygget.

Arrangeres for 13. gang

Instituttleder Bjarge Schwenke Fors forklarer årsaken til at Barentsinstituttet arrangerer seminaret.

Barentsinstituttet Kirkenes Fors
POLITISK RELEVANT: Instituttleder for Barentsinstituttet, UiT Norges arktiske universitet, Bjarge Schwenke Fors slår fast at instituttet har en betydelig samfunnsrolle så vel internasjonalt som regionalt og nasjonalt. Foto: UiT

– Barentsinstituttet ble etablert i 2006 og har fra 2010 vært en del av UiT Norges arktiske universitet. Instituttet er lokalisert til Kirkenes. Barentsinstituttet ble etablert med formål om å produsere kunnskap om den norsk-russiske grensen og Barentsregionen. Som UiTs «forpost mot øst» har Barentsinstituttet en betydelig samfunnsrolle både internasjonalt, regionalt og lokalt. Utadrettet virksomhet med faglig og allmennrettet formidling er viktig for oss. Og en god arena for dette er Stoltenbergseminaret, som vi i år faktisk arrangerer for trettende gang, sier Fors.

Samarbeid og utvikling

Fors slår fast at tematikken for Stoltenbergseminaret har variert fra år til år, men den røde tråden har vært grenseoverskridende samarbeid og regional utvikling.

– Stoltenbergseminaret skal være et seminar i Thorvald Stoltenbergs «Barentsånd». I forbindelse med seminaret samarbeider vi gjerne med ulike eksterne aktører, innenfor så vel som utenfor akademia. I år har vi gått til kulturlivet, til Samovarteateret i Kirkenes som feirer sitt 30-årsjubileum i år. Sammen ønsker vi å se på hvordan kunst og sted virker sammen. Hvordan gir kunsten mening til stedet og hvordan gir stedet mening til kunsten, spør vi oss, sier instituttlederen og fortsetter:

– Her i Sør-Varanger er også grensen til de grader en del av stedet. Hva gjør grensen med kunsten og hva gjør kunsten med grensen? Til slutt ønsker vi å se på kulturens rolle i det større politiske bildet, særlig i forhold til relasjonen mellom Norge og Russland i nord. Dette er ekstra interessant nå i forbindelse med regjeringens nye nordområdemelding, sier Bjarge Schwenke Fors.

Les også: – UiT har kunnskap som nordområdemeldingen trenger

Også politisk relevant

Instituttlederen sier seminaret skal være både akademisk, kunstnerisk og politisk relevant. Derfor har Barentsinstituttet invitert både forskere, kuratorer og kunstnere til å holde foredrag.

– Vi har også vært så heldige å få med oss Gøril Johansen, leder for Norges formannskap i Barentsrådet. I tillegg til foredragene vil det bli gitt rikelig rom for samtaler og debatt. Vi tar sikte på å involvere publikum i størst mulig grad, sier  Fors.

Eksterne forelesere er komponist og kunstner Espen Sommer Eide og Hilde Mehti som er kurator, samt Olaf Aagedal som er forsker ved institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning. Disse tre vil holde innledninger til temaet «Sted og kunst».

Instituttleder Bjarge Schwenke Fors holder en innledning til temaet «Den grenseoverskridende kunsten». Det samme gjør Ingrid Valan som er kurator for selskapet «Pikene på broen» i Kirkenes og Jérémie McGowan som vil snakke om skiftende grenser, faglig og institusjonell tilhørighet.

Under seminarets andre dag, etter jubileumsforestilling med Samovarteateret og festmiddag, skal Gøril Johansen fra UD, Bente S. Andersen fra Samovarteateret og Einar Sneve Martinussen fra arkitektur- og designhøgskolen i Oslo snakke om «Kunst i et nordområdeperspektiv».

Les også: Nordområdene på dagsorden

Kveseth, Magne
Publisert: 02.11.20 13:00 Oppdatert: 02.11.20 23:00
Kunst og kultur Kirkenes