– UiT har kunnskap som nordområdemeldingen trenger

Kunnskap og innovasjon står sentralt i arbeidet med regjeringens kommende nordområdemelding. Det fremhevet utenriksminister Ine Eriksen Søreide under innspillsmøtet på UiT lørdag.

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 19.09.20 16:49 Oppdatert: 21.09.20 13:32

Anne Husebekk (t.v.) holdt det første innlegget på innspillsmøtet på UiT i Tromsø. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide fulgte interessert med.
Anne Husebekk (t.v.) holdt det første innlegget på innspillsmøtet på UiT i Tromsø. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide fulgte interessert med. Foto: Esben Holm/UiT

– Det er ingen tvil om at sterke kompetansemiljøer og utdanningsinstitusjoner er helt avgjørende for utviklingen i landsdelen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Disse kom med innspill

 • Anne Husebekk, rektor UiT Norges arktiske universitet
 • Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø kommune
 • Bjørn Inge Mo, fylkesrådsleder Troms og Finnmark
 • Jonas Dahlberg, student, UiT
 • Liv B. Ulriksen, Sparebank1 Nord-Norge
 • Merete Kristiansen, Akvaplan-niva
 • Asbjørn Lilletun, Norinnova
 • Anna Dranovska, Team Medsensio
 • Kajsa Kvernmo, Laš
 • Tor Lægreid, Arktisk Filharmoni
 • Line Kjelstrup, Biotech North
 • Christian Bue Nordahl, Stella Polaris
 • Trond Øverås, NordNorsk Reiseliv
 • Rebekka Brox Liabø, 'Snakk for deg sjøl'
 • Anders Høifødt, Nord Kapitalforvaltning
 • Torgrim Rørtveit, NOFI

Hun er en av ministrene som lørdag besøkte UiT i Tromsø for å få innspill til den kommende nordområdemeldingen.

Sammen med statsminister Erna Solberg, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Trine Skei Grande møtte hun UiT-rektor Anne Husebekk og en rekke aktører fra forskning, politikk og næringsliv i Tromsø. Spørsmålene som ble diskutert var hvordan sikre et sterkt næringsliv, lokal verdiskaping og bolyst i nord.

Balanse mellom vekst og vern

Søreide fremhever at en god utvikling i Nord-Norge er positivt og viktig for hele landet. Hun viser til at ni prosent av befolkningen bor i Nord-Norge, en tredel av Norges landareal og 80 prosent av havområdene ligger i Nord-Norge og at to tredeler av det Norge eksporterer kommer fra kyst og hav.

– Et veldig viktig perspektiv som vi i Norge har og som skiller seg kraftig fra det som andre arktiske land gjør, er at vi tar utgangspunkt i at dette er et sted folk bor, tar utdanning, lever og jobber, mens det andre steder i Arktis er tynt befolket. Derfor er balansen mellom vekst og vern viktig i Nord-Norge, sier Søreide.

Les også: Viktige innspill fra UiT i Alta

– Godt å være tilbake

Besøket på UiT startet på Árdna, der ministrene og Venstre-lederen fikk høre noen ord fra Anne Husebekk, tannlegestudenten Anna Bjørn, dekan Kathrine Tveiterås og førsteamanuensis Jonas Stein. Niko Valkeapää bidro med et kulturelt innslag i form av joik. Deretter flyttet besøket seg til Universitetsbiblioteket (UB), der selve innspillsmøtet ble holdt.

Søreide som selv har studert juss ved UiT sier hun synes det er godt å være tilbake ved UiT. Hun har tilbrakt mange timer på lesesalen på UB, og sier at mye fortsatt er som det var da hun var student. Men det har også skjedd store og positive endringer ved UiT, mener Søreide.

– Utviklingen til UiT har vært helt vanvittig, både når det gjelder antall fagområder og fagmiljøer, men også den internasjonale posisjonen til UiT har vokst voldsomt. Det er gjort en veldig god jobb gjennom mange år, så jeg er stolt over å være tilbake, sier Søreide.

Hun mener det er helt naturlig å holde et innspillsmøte til nordområdemeldingen ved UiT (se video): 

– Norge har vist vei

Husebekk åpnet sitt innlegg med å forklare hvorfor UB var valgt som arena for innspillsmøtet.

– Det å lage en stortingsmelding handler om samfunnsbygging for fremtiden. Vi må forstå nåtiden og samtidig bygge på kunnskap fra fortiden, sier Husebekk.

Biblioteket rommer en stor og viktig spesialsamling av litteratur, blant annet en førsteutgave av Fridtjof Nansens Nord i tåkeheimen som Anne hadde med seg i møtet.

– Vi har også mange kart fra 1400-tallet som viser hvordan man så på nord på den tiden. Bøker og kart har gitt kunnskap, lag på lag, epoke for epoke. I denne lange kunnskapsreisen har Norge vist vei, og vi er et utstillingsvindu for samfunn i Arktis. Det håper jeg også at nordområdemeldingen tar høyde for. Vi trenger den siste og mest oppdaterte kunnskapen for å være gode på framtiden, sier Husebekk.

Konkrete oppfordringer

Selv om hun synes at det er gjort mye godt arbeid både med å koble forskning og næringsliv og fremme gründerskap og innovasjon, er man fortsatt ikke i mål. Derfor kom hun med fire konkrete innspill til den kommende nordområdemeldingen:

 • En oppfordring til regjeringen om å vurdere å flytte Norsk romsenter helt eller delvis til Tromsø.
 • UiT er opptatt av å følge opp statsministerens store havinitiativ. Under overskriften UiT Ocean ønsker UiT å iverksette flere program for kystforskning og overvåking i nord.
 • UiT har Norges eneste universitetsdrevne flyskole, som også har elektrifiserte fly. Husebekk ønsker seg et initiativ der kunnskap blir lagt til grunn for elektrifiseringen av luftfarten i Nord-Norge.
 • Et ønske om samarbeid, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her finnes det allerede et UiT-initiativ; Arctic Resilience Accelerator, som er et tverrfaglig samarbeid om de store, kommende utfordringene i Arktis, med Harvard Kennedy School i USA og EPFL-universitetet i Sveits som partnere.

Trenger relevante utdanninger

Flere av aktørene i møtet trakk fram hvor viktig det er å koble akademia med arbeidslivet og bruke de digitale mulighetene som finnes til å kunne tilby desentralisert utdanning og på den måten sikre relevant kompetanse i Nord-Norge. Husebekk støtter disse innspillene og sier det er noe man aktivt jobber med ved UiT. 

Erna Solberg (t.h.) tok notater under hele innspillsmøtet.
Erna Solberg (t.h.) tok notater under hele innspillsmøtet. Foto: Esben Holm/UiT

– Vi har en plan for innovasjon og entreprenørskap i alle våre studier, og alle skal være ute i praksis i løpet av sin studietid, sier Husebekk.

Hun trekker spesielt fram at man har egne næringslivsmentorer knyttet til UiT og at UiT arrangerer den årlige konferansen Peter F. Hjort som har betydd mye for kontakten med næringslivet.

– I løpet av min rektorperiode har jeg vært veldig opptatt av å bygge ned murene rundt universitetet og lagt vekt på at vi skal være relevante for både næringslivet og for offentlig sektor, sier Husebekk.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier hun er veldig fornøyd med innspillsmøtet:

­– Vi har notert flittig, det er ikke mange ord som ikke er fanget opp av én av oss. Vi har fått veldig mange verdifulle og konkrete innspill.

Hele møtet ble strømmet, og kan ses i opptak her: 

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 19.09.20 16:49 Oppdatert: 21.09.20 13:32
Vi anbefaler