Drøfter helsetjenester med pandemien som bakteppe


Med et sterkt felt av innledere i boks og en pandemi som bakteppe, inviterer tunge samarbeidspartnere i nord til den digitale helsekonferansen «Framtidens helsetjeneste v. 2.0».

Person med munnbind
UiT er en av fire samarbeidspartnere bak den nasjonale helsekonferansen «Framtidens helsetjeneste v. 2.0», som arrangeres 28. og 29. september. Covid 19-pandemien vil være ett av flere tema. Foto: Pixabay

– Både innledere og konferansens tema er høyaktuelle, sier Bjørn M. Bremer.

Han er til daglig prosjektleder ved ArcLog –Teknologisk kompetansesenter for arktiske logistikkoperasjoner ved UiT i Narvik og har sammen med Sverre Håkon Evju, kommuneoverlege i Narvik kommune, sydd sammen konferanseprogrammet. Konferansen finner sted 28. og 29. september. Som arrangører står UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord og Narvik kommune.

Se hele programmet og meld deg på her!

Bredt spenn i tema

– At vi kaller den «versjon 2.0», skyldes at konferansen er en direkte oppfølger til «Framtidens helsetjeneste», som ble arrangert i Narvik i 2018. Tanken er å gjennomføre en slik konferanse annethvert år – enten det nå blir i digital form eller fysisk samlet. Vi ønsker uansett at konferansen skal være en regional og nasjonal arena som gir inspirasjon med gode, konstruktive og fremoverlente foredrag og diskusjoner, sier Bremer.

Via temaene «Samhandling, innovasjon og beredskap», skal det nå tenkes høyt om fremtidens helsetjeneste. Samtidig vil pandemien vi står i også prege flere av foredragene: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad spør i sitt foredrag om hva covid 19-pandemien lærer oss om fremtidens helsetjenester, mens Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, spør hvordan den kan påvirke fremtidens sykepleierutfordringer.

Programmet lover ellers et kraftig spenn i innfallsvinkler – fra pandemi til hva helsetjenesten kan lære av industriens logistikk- og produksjonsløsninger, fra trygg akuttmedisin til innlegg om helsepark – for å nevne noe.

Appellerer til mange

– Vi er svært godt fornøyde med miksen i programmet og mener konferansen burde appellere til alle som har interesse for helsefaglige eller politiske spørsmål. Samtidig er det klart at den pågående pandemien har sin naturlige plass i programmet, og den vet vi engasjerer og interesserer vidt. Her er det med andre ord noe for alle, sier Bjørn M. Bremer.

Han medgir at det å gjennomføre slike konferanser digitalt, har sine naturlige utfordringer:

– Vi tror likevel vi har funnet en form som vil fungere veldig godt, sier Bremer.

Programmet begrenses til tre timer med korte og ferdiginnspilte foredrag mandag og det samme tirsdag. I tillegg vil det bli gjennomført en helsefaglig og politisk debatt mandag ettermiddag som streames direkte.

– Der følger vi opp debatten fra 2018, der man utfordret samhandlingsreformen og konkluderte med at den ikke hadde fungert, sier Bremer.

Deltakere i debatten er helse- og omsorgsminister Bent Høie, Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap, Marit Hermansen, president i Den Norske Legeforening og Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund.

Alt gjøres tilgjengelig for å kunne ses i en periode også i etterkant av konferansen.

På Twitter   #norgesarktiske