Luftfartsmiljøet tok helt av!

Luftfartsmiljøet ved UiT flyr høyt denne uka. Verdens første flyvning på ren solenergi nord for polarsirkelen og åpning av en lenge etterlengtet masterutdanning i luftfartsvitenskap. På samme dag.

Eidum, Espen Viklem
Publisert: 26.08.20 15:20 Oppdatert: 08.12.20 12:35
Teknologi

Med pilot Terje Johan Pedersen bak spakene og teknisk sjef Tage Åsali Jenssen som passasjer ble det skrevet luftfartshistorie over Bardufoss tirsdag. Foto: Tage Åsali Jenssen

Se video fra flyturen her:

– Dette er viktige signaler om fremtiden fra UiT i en ellers kritisk tid for luftfarten, sier professor Vegard Nergård ved Institutt for teknologi og sikkerhet.

Tirsdag kunne han og resten av luftfartsmiljøet ved UiT feire nasjonale begivenheter både på landjorda og lufta. 

40 masterstudenter

Nergård er faglig ansvarlig for UiTs helt ferske masterutdanning i luftfartsvitenskap, som tirsdag kunne ønske sine 40 første studenter digitalt velkommen.

Trafikkflygerutdanningen ved UiT har eksistert i mange år og er Norges eneste offentlig finansierte bachelorutdanning som gir trafikkflygersertifikat. Nå er altså endelig et mastertilbud for egne uteksaminerte kandidater samt piloter som allerede er i arbeid på plass.

Masterutdanningen er en profesjonsrettet utdanning for flygere og en utdanning med fokus på teknologi og operasjonell sikkerhet i luftfarten, spesielt knyttet til polare strøk. Studiet er tverrfaglig og tar blant annet for seg luftfartspsykologi, luftfartsteknologi, trening og læring, ledelse og organisering. I tillegg fokuseres det også på den økende bruken av droner – og selvsagt klimautfordringene knyttet til luftfarten.

Tett samarbeid

– Responsen på det nye utdanningstilbudet har vært overveldende. Samtidig har dette vært etterlyst av flyindustrien i mange år. Derfor er det spesielt gledelig å endelig kunne åpne dørene for masterstudenter i luftfartsvitenskap, sier Nergård.

Han understreker samtidig at studiet er et resultat av tett samarbeid med sentrale aktører innen luftfarten.

– Det har hele veien vært et godt samspill rundt utviklingen av studieprogrammet, enten det dreier seg om å identifisere kunnskapshull eller læringsmål. Vi er meget godt fornøyd med det vi har oppnådd sammen, sier Nergård.

Første i verden

I fjor høst fikk UiT overlevert det som da var Norges to eneste operative el-fly. Søsterflyene LN-ION og LN-EON ble formelt døpt i en seremoni på Bardufoss lufthavn onsdag 2. oktober. Det ble da vist til at UiT har bærekraft som et grunnleggende element, og samtidig understreket at universitetet skal ligge i front når det gjelder å utvikle miljøvennlig grønn luftfart. Investeringene som ble gjort omfattet ikke bare de to el-flyene, men også en infrastruktur som gjør at flyene kan brukes uten å hente strøm fra nettet. 100 kvadratmeter med solceller på hangarveggen skal produsere nok strøm til at de to flyene er helt selvforsynt med «drivstoff».

– Det er jo derfor spesielt gledelig at samme dag som UiT åpner masterutdanningen, så gjennomfører vi også den første flyvningen i verden med elektriske fly nord for polarsirkelen, sier Vegard Nergård.

Vi anbefaler