Dette er de nominerte til UiTs priser 2018

Totalt er det 29 nominasjoner til formidlingsprisen, forsknings- og utviklingsprisen, utdanningsprisen, likestillingsprisen, innovasjonsprisen og pris til yngre forsker.

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 27.04.18 00:00 Oppdatert: 23.05.19 15:43

Styret ved UiT Norges arktiske universitet deler årlig ut priser i ulike kategorier. Formidlingsprisen, Utdanningsprisen, Forsknings- og utviklingsprisen, Likestillingsprisen, Innovasjonsprisen og Pris til yngre forsker deles ut på rektors sommerfest 20. juni. Hver av prisene er på 50 000 kroner, samt et diplom.

Dette er årets nominerte:

Formidlingsprisen

 

 • Professor Robert T. Barret, Tromsø museum – Universitetsmuseet (TMU)
 • Professor Liv Helene Willumsen, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, og førsteamanuensis Randi Hege Skjelmo, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning
 • Professor Catharina Elisabeth Arfwedsson Wang, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet
 • Stipendiat Bjørn Fjukstad, Institutt for informatikk (IFI), Fakultet for naturvitenskap og teknologi
 • Professor Øyvind Ravna, Det juridiske fakultet
 • Førsteamanuensis Gabriela Wagner, Institutt for arktisk og marin biologi, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
 • Førsteamanuensis Espen Sirnes, Handelshøgskolen i Tromsø, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
 • Førsteamanuensis Tor Oskar Thomassen, Idrettshøgskolen, Det helsevitenskapelige fakultet

 

Forsknings- og utviklingsprisen

 

Utdanningsprisen

 • Førstehjelpsuka (Fredriksen, Gilbert og TAMS), Det helsevitenskapelige fakultet
 • Professor Gunnar Ketil Eriksen, Det juridiske fakultet
 • Førsteamanuensis Svein Arild Vis, RKBU, Det helsevitenskapelige fakultet
 • Førsteamanuensis Stian Normann Anfinsen, Institutt for fysikk og teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi

 

Innovasjonsprisen

 

Likestillingsprisen

 

Pris til yngre forsker 2018

 • Stipendiat Roald A. Øien, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet
 • Førsteamanuensis Gabor Sziebig, Institutt for industriell teknologi, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

 

UiTs siste sentrale pris, Arbeidsmiljøprisen, deles ut i høstsemesteret under Arbeidsmiljødagen.

 

Om UiTs priser og statutter

Tidligere prisvinnere ved UiT

 

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 27.04.18 00:00 Oppdatert: 23.05.19 15:43
Vi anbefaler