Forskningsgruppe i feministisk filosofi

Forskning i feministisk filosofi omfatter alle filosofiens disipliner. Gruppen har valgt å fokusere særskilt på to områder:

(1) Mekanismer og forhold som fremmer menns karriereløp og hindrer kvinners, herunder epistemisk urett og motstand, fordommer (”bias”), m.fl.

(2) Filosofihistorie: Rekonstruksjon/ kanonkritikk, det vil si studiet av filosofihistoriens kvinner.

 

Filosofifaget har særskilte utfordringer med underrepresentasjon av kvinner. Internasjonalt foregår det mye forskning på å identifisere årsakene til dette og praktiske tiltak som kan bidra til endring. Gruppen har derfor som praktisk mål å bidra til å forstå, kritisere og finne løsninger tilpasset situasjonen ved Institutt for Filosofi og Førstesemesterstudier (IFF). Forskningsinteressene over reflekterer også dette praktiske målet.

Skip to main content