Error rendering component

Utfall og opplevelse av fosterhjemstiltak

Prosjektets formål er å gi forskningsbasert kunnskap om oppvekst i fosterhjem med særlig vekt på erfaringene fra oppvekst i slektsfosterhjem. Sentrale temaer er sosial integrasjon, familie, og betydningen av å praktisere et familieliv i spennet mellom det private og det offentlige. Andre temaer er stabilitet og kontinuitet i bosituasjonen for barn og unge i fosterhjem, deres psykisk helse, sosiale situasjon samt unge voksnes livssituasjon opp igjennom tyveårene.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
MÅL

Målsetting med forskningsprosjektet er å bidra til økt kunnskap om slektsfosterhjem som fenomen, gi innsikt i hvordan slektsfosterhjem kan forstås og oppleves og bidra til kunnskap som kan utvikle slektsfosterhjem som barneverntiltak.

Forskningsprosjektet har en longitudinell design og har pågått i 20 år.  Datamaterialet består av intervju og spørreskjema. Data for det opprinnelige utvalget ble samlet inn i 1999/2000 (T1) og besto av et utvalg barn i alderen 4 til 12 år (født fra 1986 til og med 1995). Barna var under barnevernets omsorg og hadde bodd i fosterhjem i minimum ett år. Andre gangs datainnsamling ble foretatt i 2007/2008 (T2). Barna var da blitt ungdommer og unge voksne. Siste datainnsamling ble gjennomført i 2014/2015 og «barna» var da mellom 19 – 28 år. Forskningsprosjektet har resultert i tre doktorgrader i sosiologi i 2002, 2012 og 2018. Prosjektet er ett av to i Norden som studerer opplevelser og virkninger av slektsfosterhjem over tid.

Publikasjoner fra prosjektets datamateriale finnes på høyre side under "vedlegg". Publikasjonslisten oppdateres fortløpende.


Publikasjoner

Holtan, A., Thørnblad, R., Skoglund, J. (2020). Slektsfosterhjem - mellom barnevern og familie. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Skoglund, J., Thørnblad, R., Holtan, A. (2019) Children’s relationships with birth parents in childhood and adulthood: A qualitative longitudinal study of kinship care. Qualitative Social Work, 18: 6, 944 - 964. ISSN 1473-3250.s  doi: 10.1177/1473325018784646.

Skoglund, J.; Thørnblad, R (2019) Kinship care or upbringing by relatives? The need for ‘new’ understandings in research, European Journal of Social Work, 22:3, 435-445, DOI: 10.1080/13691457.2017.1364702

Skoglund, J., Holtan, A., & Thørnblad, R. (2018). The meaning and making of childhoods in kinship care – young adults’ narratives. Nordic Social Work Research. , Advance online publication. doi:10.1080/2156857X.2017.1422139

Vis, S.-A., Lauritzen, C., Fossum, S., & Holtan, A. (2017). Parenting stress among Norwegian kinship and non-kinship foster parents. Nordic Social Work Research, 3, 249-259, doi:10.1080/2156857X.2017.1326977

Vis, S.-A., Handegård, B.H., Holtan, A., Fossum, S. & Thørnblad, R. (2016). Social functioning and mental health among children who have been living in kinship and non-kinship foster care: results from an 8-year follow-up with a Norwegian sample. Child & Family Social Work, 21, 557–567. doi:10.1111/cfs.12180

Holtan, A., Handegård, B. H., Thørnblad, R., & Vis S.A. (2013). Placement disruption in long long-lasting kinship and nonkinship foster care. Children-and-Youth-Services-Review, 35, 1087-1094. doi:10.1016/j.childyouth.2013.04.022

Thørnblad, R. (2013). Fra oppvekst i slekt – til slektsfosterhjem [From growing up with relatives to kinship care]. In BUFetat (Ed.), Fosterhjem i slekt og nettverk - artikkelsamling (39-43). Oslo: Bufetat.

Holtan, A. (2013). Slektskapsposisjoner og relasjonens historie; to nyttige begreper i arbeid med slekts-plasseringer [Kinship positions and the history of relations; two useful terms in work with kinship care placements]. In BUFetat (Ed.), Fosterhjem i slekt og nettverk - artikkelsamling (34-38). Oslo: Bufetat.

Thørnblad, R. & Holtan, A. (2012). Fosterbarns aktørskap i møtet med barnevernet [Kinship Foster Children: Actors in encounter with the Child Protection System]. Sosiologi i dag, 42, 36-53.

Thørnblad, R. (2012). Slektsfosterhjem - offentlig tiltak i private hjem [Kinship care – public services in private homes]. Doctoral dissertation, Universitetet i Tromsø.

Thørnblad, R., & Holtan, A. (2011) Kinship Foster Children: Actors in encounter with the Child Protection System. Qualitative Social Work, 12, 307-322. 

Thørnblad, R., & Holtan, A. (2011). Oppvekst i slektsfosterhjem: unge voksne fosterbarns familieforståelser [Growing up in kinship care: young adult foster childrens understanding of family]. Tidsskrift for ungdomsforskning, 11, 49-67.

Strandbu, A., & Thørnblad, R. (2010). "Sårbare" barn som deltakere i kvalitativ forskning. [“Vulnerable’ Children Participating in Qualitative Research. Research Ethics and Ethical Research]. Forskningsetikk og etisk forskning. Barn [Children], 27-41.

Holtan, A., & Thørnblad, R. (2009). Kinship foster parenting; gender, class and labour-force participation. European Journal of Social Work European Journal of Social Work, 12, 465-478. doi:10.1080/13691450902840655

Thørnblad, R. (2009). Slektsfosterhjem i offentlig barnevern. [Kinship care in public child protection]. Norges Barnevern, 86(4), 221 - 235.

Holtan, A. (2008). Family types and social integration in kinship foster care. Children and Youth Services Review, 30, 1022-1036. doi:10.1016/j.childyouth.2008.01.002

Holtan, A. (2006). Barndom i fosterhjem i egen slekt [Childhood in kinship foster care]. http://www.forebygging.no/en/Artikler/2004-2001/Barndom-i-fosterhjem-i-egen-slekt/, Forebygging.no – en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Reference type: Online source.

Holtan, A., & Eriksen, S. (2006). The brittle attraction: Women deprived of the custody of children. The International Journal of Child and Family Welfare, 3, 178-192.

Holtan, A., Rønning, J., Handegård, B. J., Sourander, A. (2005). A comparison of mental health problems in kinship and non-kinship foster care. European Child & Adolescent Psychiatry. 14, 200-207. doi:10.1007/s00787-005-0445-z

Holtan, A. (2002). Barndom i fosterhjem i egen slekt. [Childhood in kinship foster care]. Doctoral dissertation, University of Tromsø.

 

 

 

 Ansvarlig for siden: Salamonsen, Anita
Sist oppdatert: 19.10.2020 09:52