Utfall og opplevelse av fosterhjemstiltak

Prosjektets formål er å gi forskningsbasert kunnskap om oppvekst i fosterhjem med særlig vekt på erfaringene fra oppvekst i slektsfosterhjem. Sentrale temaer er sosial integrasjon, familie, og betydningen av å praktisere et familieliv i spennet mellom det private og det offentlige. Andre temaer er stabilitet og kontinuitet i bosituasjonen for barn og unge i fosterhjem, deres psykisk helse, sosiale situasjon samt unge voksnes livssituasjon opp igjennom tyveårene.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
MÅL

Målsetting med forskningsprosjektet er å bidra til økt kunnskap om slektsfosterhjem som fenomen, gi innsikt i hvordan slektsfosterhjem kan forstås og oppleves og bidra til kunnskap som kan utvikle slektsfosterhjem som barneverntiltak.

Forskningsprosjektet har en longitudinell design og har pågått i 20 år.  Datamaterialet består av intervju og spørreskjema. Data for det opprinnelige utvalget ble samlet inn i 1999/2000 (T1) og besto av et utvalg barn i alderen 4 til 12 år (født fra 1986 til og med 1995). Barna var under barnevernets omsorg og hadde bodd i fosterhjem i minimum ett år. Andre gangs datainnsamling ble foretatt i 2007/2008 (T2). Barna var da blitt ungdommer og unge voksne. Siste datainnsamling ble gjennomført i 2014/2015 og «barna» var da mellom 19 – 28 år. Forskningsprosjektet har resultert i tre doktorgrader i sosiologi i 2002, 2012 og 2018. Prosjektet er ett av to i Norden som studerer opplevelser og virkninger av slektsfosterhjem over tid.

Publikasjoner fra prosjektets datamateriale finnes på høyre side under "vedlegg". Publikasjonslisten oppdateres fortløpende.

Ansvarlig for siden: Amy Holtan
Sist oppdatert: 21.02.2020 11:15

Publikasjoner

Holtan, A., Thørnblad, R., Skoglund, J. (2020). Slektsfosterhjem - mellom barnevern og familie. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Skoglund, J., Thørnblad, R., Holtan, A. (2019) Children’s relationships with birth parents in childhood and adulthood: A qualitative longitudinal study of kinship care. Qualitative Social Work, 18: 6, 944 - 964. ISSN 1473-3250.s  doi: 10.1177/1473325018784646.

Skoglund, J.; Thørnblad, R (2019) Kinship care or upbringing by relatives? The need for ‘new’ understandings in research, European Journal of Social Work, 22:3, 435-445, DOI: 10.1080/13691457.2017.1364702

Skoglund, J., Holtan, A., & Thørnblad, R. (2018). The meaning and making of childhoods in kinship care – young adults’ narratives. Nordic Social Work Research. , Advance online publication. doi:10.1080/2156857X.2017.1422139

Vis, S.-A., Lauritzen, C., Fossum, S., & Holtan, A. (2017). Parenting stress among Norwegian kinship and non-kinship foster parents. Nordic Social Work Research, 3, 249-259, doi:10.1080/2156857X.2017.1326977

Vis, S.-A., Handegård, B.H., Holtan, A., Fossum, S. & Thørnblad, R. (2016). Social functioning and mental health among children who have been living in kinship and non-kinship foster care: results from an 8-year follow-up with a Norwegian sample. Child & Family Social Work, 21, 557–567. doi:10.1111/cfs.12180

Holtan, A., Handegård, B. H., Thørnblad, R., & Vis S.A. (2013). Placement disruption in long long-lasting kinship and nonkinship foster care. Children-and-Youth-Services-Review, 35, 1087-1094. doi:10.1016/j.childyouth.2013.04.022

Thørnblad, R. (2013). Fra oppvekst i slekt – til slektsfosterhjem [From growing up with relatives to kinship care]. In BUFetat (Ed.), Fosterhjem i slekt og nettverk - artikkelsamling (39-43). Oslo: Bufetat.

Holtan, A. (2013). Slektskapsposisjoner og relasjonens historie; to nyttige begreper i arbeid med slekts-plasseringer [Kinship positions and the history of relations; two useful terms in work with kinship care placements]. In BUFetat (Ed.), Fosterhjem i slekt og nettverk - artikkelsamling (34-38). Oslo: Bufetat.

Thørnblad, R. & Holtan, A. (2012). Fosterbarns aktørskap i møtet med barnevernet [Kinship Foster Children: Actors in encounter with the Child Protection System]. Sosiologi i dag, 42, 36-53.

Thørnblad, R. (2012). Slektsfosterhjem - offentlig tiltak i private hjem [Kinship care – public services in private homes]. Doctoral dissertation, Universitetet i Tromsø.

Thørnblad, R., & Holtan, A. (2011) Kinship Foster Children: Actors in encounter with the Child Protection System. Qualitative Social Work, 12, 307-322. 

Thørnblad, R., & Holtan, A. (2011). Oppvekst i slektsfosterhjem: unge voksne fosterbarns familieforståelser [Growing up in kinship care: young adult foster childrens understanding of family]. Tidsskrift for ungdomsforskning, 11, 49-67.

Strandbu, A., & Thørnblad, R. (2010). "Sårbare" barn som deltakere i kvalitativ forskning. [“Vulnerable’ Children Participating in Qualitative Research. Research Ethics and Ethical Research]. Forskningsetikk og etisk forskning. Barn [Children], 27-41.

Holtan, A., & Thørnblad, R. (2009). Kinship foster parenting; gender, class and labour-force participation. European Journal of Social Work European Journal of Social Work, 12, 465-478. doi:10.1080/13691450902840655

Thørnblad, R. (2009). Slektsfosterhjem i offentlig barnevern. [Kinship care in public child protection]. Norges Barnevern, 86(4), 221 - 235.

Holtan, A. (2008). Family types and social integration in kinship foster care. Children and Youth Services Review, 30, 1022-1036. doi:10.1016/j.childyouth.2008.01.002

Holtan, A. (2006). Barndom i fosterhjem i egen slekt [Childhood in kinship foster care]. http://www.forebygging.no/en/Artikler/2004-2001/Barndom-i-fosterhjem-i-egen-slekt/, Forebygging.no – en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Reference type: Online source.

Holtan, A., & Eriksen, S. (2006). The brittle attraction: Women deprived of the custody of children. The International Journal of Child and Family Welfare, 3, 178-192.

Holtan, A., Rønning, J., Handegård, B. J., Sourander, A. (2005). A comparison of mental health problems in kinship and non-kinship foster care. European Child & Adolescent Psychiatry. 14, 200-207. doi:10.1007/s00787-005-0445-z

Holtan, A. (2002). Barndom i fosterhjem i egen slekt. [Childhood in kinship foster care]. Doctoral dissertation, University of Tromsø.