Utfall og opplevelse av fosterhjemstiltak

Prosjektets formål er å gi forskningsbasert kunnskap om fosterhjem over tid. Sentrale temaer er stabilitet og kontinuitet i bosituasjonen for barn og unge i fosterhjem, deres psykisk helse, sosiale situasjon samt unge voksnes livssituasjon opp igjennom tyveårene.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
MÅL

En viktig målsetting med dette prosjektet er å bidra til praksisendringer i møte mellom forskning og praksisfeltets behov. Prosjektet har et særskilt fokus på  fosterhjem i egen slekt.

Forskningsprosjektet har en longitudinell design og er ett av to i Norden som studerer virkninger av slektsfosterhjem over tid. Datamaterialet består av intervju og spørreskjema. Data ble samlet inn første gang i 1999 (T1) og omhandler barn født fra 1986 til og med 1995 i hele Norge. Barna var under omsorg av barnevernet plassert i slektsfosterhjem og andre fosterhjem. Andre gangs datainnsamling foregikk i 2007/08 (T2). Barna var da blitt ungdommer og unge voksne. Forskningsprosjektet har resultert i to doktorgrader i sosiologi i 2002 og 2012 (basert på data henholdsvis fra T1 og T2), og en rekke publikasjoner og konferansebidrag. Tredje fase (T3) er et doktorgradsprosjekt  (2014 – 2018).


Publikasjoner fra prosjektets datamateriale finnes på høyre side under "vedlegg". Publikasjonslisten oppdateres fortløpende.


Ansvarlig for prosjektet: Amy Holtan

Publiserte artikler

Skoglund, J., Holtan, A., & Thørnblad, R. (in review): Relationships with birth parents deprived of parental responsibility

Skoglund, J., Holtan, A., & Thørnblad, R. (2017). The meaning and making of childhoods in kinship care – young adults’ narratives. Nordic Social Work Research. Advance online publication. doi:10.1080/2156857X.2017.1422139

Skoglund, J., & Thørnblad, R. (2017). Kinship care or upbringing by relatives? The need for ‘new’ understandings in research. European Journal of Social Work. Advance online publication. doi:10.1080/13691457.2017.1364702

Vis, S.-A., Lauritzen, C., Fossum, S., & Holtan, A. (2017). Parenting stress among Norwegian kinship and non-kinship foster parents. Nordic Social Work Research, 3, 249-259, doi:10.1080/2156857X.2017.1326977

Vis, S.-A., Handegård, B.H., Holtan, A., Fossum, S. & Thørnblad, R. (2016). Social functioning and mental health among children who have been living in kinship and non-kinship foster care: results from an 8-year follow-up with a Norwegian sample. Child & Family Social Work, 21, 557–567. doi:10.1111/cfs.12180

Holtan, A., Handegård, B. H., Thørnblad, R., & Vis S.A. (2013). Placement disruption in long long-lasting kinship and nonkinship foster care. Children-and-Youth-Services-Review, 35, 1087-1094. doi:10.1016/j.childyouth.2013.04.022

Thørnblad, R. (2013). Fra oppvekst i slekt – til slektsfosterhjem [From growing up with relatives to kinship care]. In BUFetat (Ed.), Fosterhjem i slekt og nettverk - artikkelsamling (39-43). Oslo: Bufetat.

Holtan, A. (2013). Slektskapsposisjoner og relasjonens historie; to nyttige begreper i arbeid med slekts-plasseringer [Kinship positions and the history of relations; two useful terms in work with kinship care placements]. In BUFetat (Ed.), Fosterhjem i slekt og nettverk - artikkelsamling (34-38). Oslo: Bufetat.

Thørnblad, R. & Holtan, A. (2012). Fosterbarns aktørskap i møtet med barnevernet [Kinship Foster Children: Actors in encounter with the Child Protection System]. Sosiologi i dag, 42, 36-53.

Thørnblad, R. (2012). Slektsfosterhjem - offentlig tiltak i private hjem [Kinship care – public services in private homes]. Doctoral dissertation, Universitetet i Tromsø.

Thørnblad, R., & Holtan, A. (2011) Kinship Foster Children: Actors in encounter with the Child Protection System. Qualitative Social Work, 12, 307-322. 

Thørnblad, R., & Holtan, A. (2011). Oppvekst i slektsfosterhjem: unge voksne fosterbarns familieforståelser [Growing up in kinship care: young adult foster childrens understanding of family]. Tidsskrift for ungdomsforskning, 11, 49-67.

Strandbu, A., & Thørnblad, R. (2010). "Sårbare" barn som deltakere i kvalitativ forskning. [“Vulnerable’ Children Participating in Qualitative Research. Research Ethics and Ethical Research]. Forskningsetikk og etisk forskning. Barn [Children], 27-41.

Holtan, A., & Thørnblad, R. (2009). Kinship foster parenting; gender, class and labour-force participation. European Journal of Social Work European Journal of Social Work, 12, 465-478. doi:10.1080/13691450902840655

Thørnblad, R. (2009). Slektsfosterhjem i offentlig barnevern. [Kinship care in public child protection]. Norges Barnevern, 86(4), 221 - 235.

Holtan, A. (2008). Family types and social integration in kinship foster care. Children and Youth Services Review, 30, 1022-1036. doi:10.1016/j.childyouth.2008.01.002

Holtan, A. (2006). Barndom i fosterhjem i egen slekt [Childhood in kinship foster care]. http://www.forebygging.no/en/Artikler/2004-2001/Barndom-i-fosterhjem-i-egen-slekt/, Forebygging.no – en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. Reference type: Online source.

Holtan, A., & Eriksen, S. (2006). The brittle attraction: Women deprived of the custody of children. The International Journal of Child and Family Welfare, 3, 178-192.

Holtan, A., Rønning, J., Handegård, B. J., Sourander, A. (2005). A comparison of mental health problems in kinship and non-kinship foster care. European Child & Adolescent Psychiatry. 14, 200-207. doi:10.1007/s00787-005-0445-z

Holtan, A. (2002). Barndom i fosterhjem i egen slekt. [Childhood in kinship foster care]. Doctoral dissertation, University of Tromsø.