Her er de beste underviserne ved UiT

Seks ansatte ved UiT Norges arktiske universitet har fått status som merittert underviser. UiT er det første universitetet i landet som meritterer bredt.
Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 14.06.17 15:30 Oppdatert: 14.06.17 21:28

Eli Moksnes Furu (t.v.), prosjektleder Marit Allern, Anne Eriksen, Wenche Jakobsen, Laura Janda, Anne Husebekk og Bernt Bertheussen etter utdelingen av utmerkelsen.
Eli Moksnes Furu (t.v.), prosjektleder Marit Allern, Anne Eriksen, prorektor Wenche Jakobsen, Laura Janda, rektor Anne Husebekk og Bernt Bertheussen etter utdelingen av utmerkelsen. Foto: Lars Åke Andersen

– Jeg vil gratulere alle som har blitt utnevnt som merittert underviser. Jeg er glad for at UiT kan vise fram undervisere som har den kvaliteten som en merittert underviser skal ha, sier prorektor for utdanning ved UiT, Wenche Jakobsen.

Hun stod for utdelingen av de seks utmerkelsene under rektors sommerfest i dag.

Første som meritterer bredt 

Prosjektet Pedagogisk merittering ble vedtatt av universitetsstyret i juni i fjor. Det er basert på rapporten "Innsats for kvalitet - forslag til et meritteringssystem for undervisning ved NTNU og UiT" som er utarbeidet av NTNU og UiT i fellesskap. Rapporten tar for seg hvordan undervisningskompetanse kan tillegges større betydning ved vurdering og tilsetting i stillinger. Den første utlysningen ved UiT kom i februar i år og omfattet de fem stillingskategoriene universitetslektor, førsteamanuensis, professor, førstelektor og dosent.

– UiT er det første universitetet i landet som meritterer bredt og innenfor alle kategoriene. Dette prosjektet bidrar til at god undervisning verdsettes, sier Jakobsen.

Prosjektet er en forsøksordning som i første omgang skal gå over fem år.

Les også: Styret vil belønne gode undervisere

Skal være med og løfte undervisningsoppdraget 

Innen fristen 2. mai hadde 29 personer søkt om status som merittert underviser. Nå har seks av dem fått utmerkelsen, som ble delt ut på rektors sommerfest i dag.

– Disse seks skal være med og løfte underviseroppdraget vårt framover ved å vise fram de gode sidene ved sitt virke som alle kan lære av. Til studentene vil jeg si at vi har mange gode undervisere som vi kommer til å løfte fram år etter år, sier Jakobsen.

De seks som fikk utmerkelsen i dag er:

Dosent Bernt Bertheussen, Handelshøgskolen, BFE-fakultetet

Professor Michaela Aschan, Norges fiskerihøgskole, BFE-fakultetet

Dosent Eli Moksnes Furu, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL-fakultetet

Førstelektor Anne Eriksen, Musikkonservatoriet, Kunstfakultetet

Professor Laura Janda, Institutt for språk og kultur, HSL-fakultetet

Professor Tove I. Dahl, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet

Prosjektleder Marit Allern i Result forteller at hver søker har blitt vurdert av en gjennomgående komité i tillegg til en representant fra fakultetet som søkeren tilhører. Komiteen hadde to eksterne medlemmer og en studentrepresentant i tillegg til prosjektleder.

– Det er gjennomført en omfattende vurdering av alle søkerne som også betydde grundige diskusjoner. De som ikke får merittert status i denne runden, vil få en kort tilbakemelding og mulighet til en samtale med egen fakultetsrepresentant i vurderingskomiteen, sier Allern.

– Må være opptatt av undervisning 

Eli Moksnes Furu er en av de meritterte underviserne.
Dosent Eli Moksnes Furu er en av de meritterte underviserne. Foto: Lars Åke Andersen

Dosent Eli Moksnes Furu synes det er veldig viktig å løfte fram betydningen av undervisning. 

– Det er veldig hyggelig å få anerkjennelse for arbeidet man gjør og for dokumentasjonen av det. Jeg er veldig opptatt av studentene. Det er jo dem vi er her for, sier Moksnes Furu. 

Dosent ved Handelshøgskolen, Bernt Bertheussen, deler hennes oppfatning: 

– Det er fint at UiT ønsker å satse sterkere på undervisning i framtida, det fortjener de mange tusen studentene våre. Vi kan ikke bare være opptatt av forskning, men også av god undervisning, og det forsøker denne ordningen å signalisere, sier han.

– At jeg er en av de få utvalgte er veldig hyggelig. Jeg har jobbet i mange år med undervisningskvalitet, som blant annet har gjenspeilet seg i diverse artikler. Jeg håper å kunne motivere andre til å jobbe mer med undervisningskvalitet og forske på sin egen undervisning for å forbedre seg, fortsetter han.

Blir motivert til å fortsette det gode arbeidet

Bernt Bertheussen er en av de meritterte underviserne.
Dosent Bernt Bertheussen er en av de meritterte underviserne. Foto: Lars Åke Andersen

Også førstelektor ved Musikkonservatoriet, Anne Eriksen, er glad for at UiT har satt undervisningskompetanse på dagsorden.

– God undervisning er, slik jeg ser det, en viktig forutsetning for at studentene skal lykkes i sine studier. Jeg er selvfølgelig veldig glad for at den kompetansen jeg har opparbeidet i mine år som førstelektor blir verdsatt slik, sier hun.

Professor ved Norges fiskerihøgskole, Michaela Aschan, synes det gjøres mye bra innen undervisning ved UiT, men tror at det er mye som ikke blir like godt dokumentert.

– Meritteringsprosjektet er en bra ordning som kan motivere folk til å være mer systematisk rundt dokumentering og egenevaluering. Det er veldig hyggelig å få status som merittert underviser, det motiverer til å fortsette dette arbeidet, sier Aschan, som selv har en digital, pedagogisk mappe.

Har direkte nytte av forskning i undervisningen 

Professor Laura Janda føler at hun har lært mye om seg selv i søknadsprosessen. Hun underviser i språk og forteller at alt hun gjør støtter opp om pedagogikken hennes:

– Jeg driver med veldig mye forskning som andre kanskje ser som bare forskning, men som for meg har en direkte nytte for min undervisning. All undervisning skulle vært forskningsbasert, men det krever mye. Som professor får jeg vanligvis heller ikke så mye anerkjennelse for å skrive lærebøker, og det er fantastisk å få den anerkjennelsen nå, sier Janda.

Anne Eriksen er en av de meritterte underviserne.
Førstelektor Anne Eriksen er en av de meritterte underviserne. Foto: Lars Åke Andersen

De 29 personene som i denne runden søkte på status som merittert underviser har blitt vurdert av en komité med både eksterne og interne medlemmer. Å bli merittert som underviser betyr at man har en særskilt kompetanse til å undervise og til kontinuerlig å utvikle kvaliteten på de studieprogrammene man tilhører. Denne kompetansen er forankret i forskning og teori om læring i høyere utdanning generelt og i eget fag spesielt. Gjennom å ha fått status som merittert underviser har man fått denne kompetansen dokumentert.

Viktig med dokumentasjon og systematikk 

– Å oppnå status som merittert underviser handler både om å dokumentere en vitenskapelig tilnærming til undervisningsoppdraget og å ha tatt en lederrolle i å utvikle utdanningen(e) man er en del av. En merittert underviser har systematisk utviklet sin kompetanse for undervisning og utdanning over tid. Han eller hun viser entusiasme, samarbeider systematisk med studenter og kolleger om undervisning og læring, deler sine erfaringer med kolleger og formidler sin kompetanse gjennom for eksempel konferanser og journaler. Meritterte undervisere vil være en viktig ressurs for utvikling av kvalitet i utdanning for hele UiT, sier Allern.

– UiT er den første institusjonen i universitets- og høgskolesektoren som gjennomfører en slik omfattende satsning på sine undervisere, noe vi er veldig stolt av. Prosjektet inngår som et ledd i en større strategisk satsning på arbeid med å styrke utdanningskvaliteten ved institusjonen, sier prorektor Wenche Jakobsen.

Meritteringsprosjektet er en del av UiT sin satsing på utdanningskvalitet.
Meritteringsprosjektet er en del av UiT sin satsing på utdanningskvalitet. Illustrasjon: Mark Stenersen

Satsingen er nedfelt i UiT sin strategi Drivkraft i nord. Merittering av undervisere er for øvrig et eget punkt i stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning som kom i januar i år. 

– For UiT har det vært viktig å legge til rette for å verdsette de av våre undervisere som legger ned en omfattende innsats for å utvikle seg selv og eget undervisningsmiljø til det beste for studentene og landsdelen. Gjennom å lage karriereveier for ansatte løfter vi dette frem på en god måte. Prosjektet verdsetter både den enkelte og fagmiljøet med økonomisk uttelling og tilrettelegging for å satse på undervisningsoppdraget. Det å være en god underviser og det å gi god utdanning skal løftes frem på samme måte som vi løfter frem god forskning, sier Jakobsen.

– Vi utdanner ambassadører 

Professor Tove I. Dahl mener det er helt naturlig at undervisning av høy kvalitet er like mye prioritert som forskning, for å kunne utdanne de beste ambassadørene som mulig, for individets, fagets og samfunnets beste.

– Jeg tenker på studentene som fagets ambassadører uansett hvor de havner etter at de har vært hos oss. Forskning er ideens verden, og undervisning er der ideene får grobunn til videre utvikling både hos studentene og hos oss som underviser. Derfor har det alltid vært vel så viktig at vi bryr oss om hvordan forskning formidles til fagets neste generasjon som selve forskningen. Dessverre har undervisning i universitetsverden likevel havnet i skyggen til forskning i altfor mange år, sier Dahl.

Rektor Anne Husebekk (t.v.) overrekte gaver til de meritterte underviserne, her ved Laura Janda.
Rektor Anne Husebekk (t.v.) overrekte gaver til de meritterte underviserne, her ved professor Laura Janda. Foto: Lars Åke Andersen

Hun understreker at det er på tide å kaste nytt lys på undervisningens plass i universitets kjernevirksomhet. 

– At Norge har bestemt seg for å sidestille undervisning med forskning med et nasjonalt meritteringsprogram er derfor et stort skritt fram, sier hun. 

Professoren legger til at det å undervise godt krever kompetanse og refleksjon: 

– Undervisning er tross alt komplekst og vanskelig og stimulerende og utfordrende.  Å få anerkjennelse for at ens iherdige arbeid med det er verdsatt signaliserer til både studenter og samfunnet at vi bryr oss om dem. Jeg er glad for at det nå kommer på plass et system for å kvalitetssikre lærerne som berører deres hverdag aller mest. Kunnskap og ferdigheter er de største skattene vi har å gi dem, og å fremme læring på gode måter er dermed gull verdt.

Fagmiljøene rundt hver meritterte underviser får 30 000 kroner for å arbeide videre med å få fram god undervisning. I tillegg går underviseren opp tre lønnstrinn.

Les mer om meritteringsprosjektet og se søknadene her

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 14.06.17 15:30 Oppdatert: 14.06.17 21:28
Vi anbefaler