Styret vil belønne gode undervisere

Et enstemmig universitetsstyre stemte torsdag for å innføre et nytt meritteringssystem for undervisning. Det vil gi undervisninga høyere status.
Solhaug, Randi Merete
Publisert: 16.06.16 12:00 Oppdatert: 17.06.16 08:31

Meritteringssystemet for undervisning vil også komme studentene til gode: De får topp motiverte og dyktige fagfolk som undervisere, mener universitetsstyret ved UiT. Foto: Jon Terje Eiterå

Det nye, pedagogiske meritteringssystemet er utviklet i samarbeid med NTNU. At UiTs styre har vedtatt å innføre det, er et langt steg på veien når det gjelder å heve statusen til undervisningsoppgaven ved universitetet.

Å bli merittert underviser kan nemlig nå bli et fortrinn når vitenskapelig ansatte skal søke om opprykk til professor.

I dag er det slik at undervisningsoppgavene formelt sett er likestilt med forskningsoppgavene ved universitetene. Men alle vet at det i virkeligheten ikke er slik. Undervisningsoppgavene har ikke samme status og tillegges heller ikke samme vekt. Dette skal det nye systemet endre på.

– Dette er et forslag jeg er stolt av, og sett fra mitt ståsted er det bare positivt. Det er også veldig gledelig at UiT er tidlig ute på dette feltet, mener rektor Anne Husebekk.

Også resten av universitetsstyret ved UiT var fulle av lovord og positive bemerkninger om det nye systemet. 

– Dette er en flott sak, og det er spennende at alle breddeuniversitetene ser ut til å ville bidra til å få dette til, mener universitetsstyremedlem Herbjørg Valvåg.

Det var i mars i fjor at UiT og NTNU i fellesskap nedsatte en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å foreslå et meritteringssystem for undervisning. Arbeidsgruppas rapport "Innsats for kvalitet - forslag til et meritteringssystem for undervisning ved NTNU og UiT" ble ferdigstilt i februar i år. Rapporten tar for seg hvordan undervisningskompetanse kan tillegges større betydning ved vurdring og tilsetting i stillinger.

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 16.06.16 12:00 Oppdatert: 17.06.16 08:31
Vi anbefaler