MaritAllern.jpg

Flag icon Flag icon

Allern, Marit

Universitetspedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Stillingsbeskrivelse:

Dosent ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result).  Arbeidsområde for undervisning og forskning er universitetspedagogikk. Se Pedagogiske mapper
Arbeider i CRIStin


 • Sandvoll, Ragnhild; Winka, Katarina; Allern, Marit. Merittering som vitenskapelig tilnærming til undervisning. UNIPED 2018; Volum 41 (3). ISSN 1893-8981.s 246 - 258.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-03-06.

 • Allern, Marit; Skaalvik, Mari Wolff; Iversen, Anita. Å skrive for og om undervisning og utdanning. UNIPED 2018; Volum 41 (4). ISSN 1893-8981.s 441 - 451.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-04-06.

 • Allern, Marit. Fleksible utdanningstilbud - pedagogisk utviklingsarbeid på institusjonsnivå. 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 125 - 137.

 • Allern, Marit. Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) i Norge : pedagogiske mapper som bidrag til pedagogisk diskurs. UNIPED (Tromsø) 2011; Volum 34 (3). ISSN 1500-4538.s 20 - 29.

 • Allern, Marit. Scholarship of Teaching and LEarning (SoTL) i Norge. Pedagogiske mapper som bidrag til pedagogisk diskurs. UNIPED (Tromsø) 2011; Volum 34 (3). ISSN 1500-4538.s 20 - 29.

 • Allern, Marit. Mappevurdering - bidrag til en læringskultur i endring. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01419-7.s 55 - 62.

 • Allern, Marit. Innovasjonsteori og mappevurdering, nye perspektiver?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2007; Volum 91 (1). ISSN 0029-2052.s 31 - 42.

 • Allern, Marit. Kontinuerlige prøvelser? Fleksible vurderingsformer i høyere utdanning. 2005 ISBN 82-91308-40-3.s 139 - 159.

 • Allern, Marit. Med én fot i det gamle? Hvilke konsekvenser får mappevurdering for lærer- og studentrollen?. Abstrakt forlag 2003 ISBN 82-7935-076-4.s 237 - 256.

 • Allern, Marit. "Og når jeg klarte å bli omvendt, så tror jeg nok at læringa må være god.". UNIPED (Tromsø) 2002 (2). ISSN 1500-4538.s 44 - 54.

 • Skjelten, Sidsel M.; Allern, Marit. Ordet er ditt. Ressursbok 8. klasse. J.W. Cappelens Forlag AS 2000 ISBN 82-02-19342-7.

 • Skjelten, Sidsel Merete; Allern, Marit; Watne, Evy; Øvergård, Berit. Ordet er ditt 8. Lærebok i norsk for grunnskolen. 8. klasse. J.W. Cappelens Forlag AS 1997 ISBN 82-02-16345-5.

 • Skjelten, Sidsel Merete; Allern, Marit; Øvergård, Berit. Ordet er ditt. Lærerens bok. 8. klasse. J.W. Cappelens Forlag AS 1997.

 • Skjelten, Sidsel Merete; Allern, Marit; Rønningen, Randulf; Watne, Evy. Ordet er ditt. Lesebok i norsk for grunnskolen. 8.klasse. J.W. Cappelens Forlag AS 1997 ISBN 82-02-17068-0.

 • Skjelten, Sidsel Merete; Allern, Marit; Rønningen, Randulf; Watne, Evy. Ordet er ditt. Lesebok i norsk for grunnskolen. 8. klasse. J.W. Cappelens Forlag AS 1997 ISBN 82-02-16347-1.

 • Skjelten, Sidsel Merete; Allern, Marit; Watne, Evy; Øvergård, Berit. Ordet er ditt 8. Lærebok i norsk for grunnskolen. 8. klasse. J.W. Cappelens Forlag AS 1997 ISBN 82-02-16345-5.

 • Sundset, Monica Alterskjær; Sandvoll, Ragnhild; Allern, Marit. Enhancing a collective approach to teaching in the spirit of SoTL. EuroSoTL 2019 (fulltekst) 2019-06-13 - 2019-06-14 2019.

 • Sundset, Monica Alterskjær; Allern, Marit; Sandvoll, Ragnhild. Utvikling av undervisningskvalitet gjennom styrket fagfellesskap. MNT-konferansen 2019 (fulltekst) 2019-03-28 - 2019-03-29 2019.

 • Allern, Marit; Andersson, Roy Oloph; Førland, Oddfrid T. Kårstad; Lyng, Reidar; Walderhaug, Harald. Merittering av utdanningsfaglig kompetanse – erfaringer fra institusjoner med meritteringssystem. Læringsfestivalen 2018 2018-05-03 - 2018-05-04 2018.

 • Rønning, Frode; Allern, Marit. Pedagogisk merittering og Scholarship. Læringsfestivalen 2018-05-03 - 2018.

 • Sundset, Monica Alterskjær; Allern, Marit; Sandvoll, Ragnhild. Peer observation of Teaching as motivation for educational development. From teaching as private enterprise to a collective approach. Transforming patterns through the scholarship of teaching and learning», EuroSoTL 2017-06-08 - 2017.

 • Allern, Marit; Iversen, Anita. Academic writing - an efficient strategy for educational development?. International Consortium for Educational Development ICED 2016 2016-11-23 - 2016-11-25 2016.

 • Allern, Marit; Sandvoll, Ragnhild. Educational development in the Scandinavian countries - informed and inspired by SoTL? A case study in three universities. EuroSoTL 2015-06-08 - 2015-06-09 2015.

 • Sandvoll, Ragnhild; Allern, Marit. How academic leaders understand, enact and endorse according to scholarship of teaching and learning?. The 12th annual conference of the International Society for the Scholarship of Teaching and Learning 2015-10-27 - 2015-10-30 2015.

 • Allern, Marit; Sandvoll, Ragnhild. Undervisningsplanlegging. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41424-5.s 307 - 320.

 • Allern, Marit. Helhet og sammenheng? Hvordan sikre dette basert på gjennomarbeidet pedagogisk komeptanse. Universitets- og høgskolerådet. Arbeidsgruppe for universitets- og høyskolepedagoogikk 2013-09-18 - 2013.

 • Sandvoll, Ragnhild; Allern, Marit. Strategisk plan for undevisning – sentrale aktørers engasjement og forståelse. Fleksibilitet og kvalitet, nettverkskonferanse om undervisning i høyere utdanning 2013-05-12 - 2013-05-13 2013.

 • Sandvoll, Ragnhild; Allern, Marit. Strategy Statement for Teaching and Learning. A paper exercise or a steering document initiating Scholarly Teaching and SoTL?. Critical Transitions in Teaching and Learning - conference 2013-10-02 - 2013-10-05 2013.

 • Allern, Marit; Mathisen, Petter; de Lange, Thomas; Bratseth Johansen, Marte; Bjørke, Gerd; Rønsen, Anne Kristin. Utredning om universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse. 2012.

 • Allern, Marit; Fossland, Trine. How can development of SoTL at the individual level be linked to the educational development of institutions?. Research on Teaching & Learning: Integrating 2012-10-23 - 2012-10-27 2012.

 • Allern, Marit. Developing Scholarly Discourse through Peer Review of Teaching. Designs for Learning 2010-03-17 - 2010-03-19 2010.

 • Allern, Marit; Søndenå, Kari. Quality Enhancement in University Teaching as Means of Curricula Reforms?. 7th ISSoTL Conference 2010-10-19 - 2010-10-22 2010.

 • Allern, Marit; Vederhus, Lillian. Approaches to Teaching and Learning: How to involve academic staff in SoTL-improvement. 7th ISSoTL Conference 2010-10-19 - 2010-10-22 2010.

 • Allern, Marit; Vederhus, Lillian. From Principles to Practice – or vice versa? The Value of Studying Consensus about Scholarship. UNIQUAL 2009, NTNU, Trondheim, June 15. – 16. 2009 2009-06-14 - 2009-06-16 2009.

 • Vederhus, Lillian; Allern, Marit. Experience-Based Insights Precede SoTL in Faculty. International Society for the Scholarship of Teaching and learning. Shared Futures. Emerging knowledge. Solid foundations 2009-10-22 - 2009-10-25 2009.

 • Allern, Marit; Engelsen, Knut Steinar; Dysthe, Olga; Slåtto, Torhild; Tone, Øvregård. Innledning: digitale mapper - er de på plass nå?. 2008 ISBN 978-82-91308-48-7.s 3 - 13.

 • Allern, Marit; Engelsen, Knut Steinar. Mapper i digitale læringskontekstar - erfaringar og perspektiv frå høgre utdanning. 2008 ISBN 978-82-91308-48-7.s 3 - 13.

 • Allern, Marit; Sandvoll, Ragnhild; Dahl, Tove Irene. Student-Centered Control in the Learning Process?Involving Students Through Peer Assessment and Peer Learning. Annual Conference of the ISETL 2008-10-23 - 2008-10-25 2008.

 • Allern, Marit. Innovasjon i undervisning, kollektiv gjennomføring eller individuelle bråstopp?. Den 17. nettverkskonferansen i universitets- og høyskolepedagogikk 2007-10-24 - 2007-10-25 2007.

 • Dysthe, Olga; Engelsen, Knut Steinar; Allern, Marit; Sjo, Ann Kristin. Variations and Similarities in HE Portfolio Assessment, and the Potential in Utilizing New Emerging Technologies. EARLI 2007 Budapest 2007-08-28 - 2007-09-01 2007.

 • Dahl, Tove I.; Allern, Marit. A sociocultural argument for who should be held accountable for learning in higher education: Students (with the help of their teachers) or expert graders?. Northumbria EARLI SIG Assessment Conference 2006 "Assessment for Excellence" 2006-08-30 - 2006-09-01 2006.

 • Allern, Marit. Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktisk pedagogisk - utdanning. 2005 ISBN 82-91636-12-5.

 • Allern, Marit. KRIG - en analyse av et prosjektarbeid i norsk og samfunnsfag i ungdomsskolens 9. klasse. 1983.