UiT inngår avtaler i India for å sikre forskning på toppnivå

UiT tar nå flere steg for å styrke samarbeid med indiske partnere. Det kan på sikt gi god uttelling for studentmobilitet og utveksling av forskningskompetanse.

Personer som står på linje, bak et bord med hus bak.
Prorektor Jan-Gunnar Winther undertegner intensjonsavtalen mellom UiT og Lovely Professional University på Norges ambassade i New Dehli. Fra venstre: Navin Aggarwal, Jan-Gunnar Winther, May-Elin Stener og Harpal Singh. Foto: Kim Bredesen / UiT.
Portrettbilde av Bredesen, Kim
Bredesen, Kim kim.bredesen@uit.no Rådgiver
Publisert: 03.05.24 09:39 Oppdatert: 06.05.24 13:19
Internasjonalt samarbeid Teknologi

I april inngikk UiT intensjonsavtaler med sju universiteter og forskningsinstitusjoner i India.

UiT sine nye avtalepartnere i India:

  • Guru Nanak Dev University
  • Chandigarh University
  • University of South Asia
  • Lovely Professional University
  • Indian Institute of Technology, Mandi
  • Indian Institute of Technology, Hyderabad
  • Indian Institute of Technology, Jammu

Samarbeidet mellom UiT og indiske partnere omfatter nå blant annet felt som energiteknologi, matematikk, maskinlæring, bærekraft og miljø, akvakultur og forskning på Arktis og klimaendringer.

– Det var åpenbart at en rekke indiske universiteter ønsker å samarbeide med UiT, både innen utdanning og forskning, sier UiTs prorektor for forskning og utvikling, Jan-Gunnar Winther.

I april ledet Winther en delegasjon fra UiT som besøkte New Dehli og Amritsar. Et viktig bakteppe for besøket var Indias strategi for forskning i Arktis, den nylige inngåtte frihandelsavtalen mellom Norge og India og at indiske institusjoner er verdensledende på enkelte felt.

– UiT signerte en rekke samarbeidsavtaler med indiske universiteter og det er et godt utgangspunkt for å styrke samarbeidet. India har en arktisk strategi som fremhever mange områder som UiT har kompetanse på, f.eks. innen romforskning, klima og helse. Det var svært inspirerende å få bedre innsikt i mulighetene for å utvikle samarbeidet med indiske institusjoner, uttaler Winther.

Teknologisamarbeid mellom nord og sør

Fra 2011 til 2023 har UiT-forskere publisert 105 fagartikler sammen med indiske kolleger. Forskningssamarbeidet har på flere områder gitt viktige bidrag når det gjelder helse- og miljøteknologi.

For eksempel har Nanoskopigruppen ved UiT og IIT Dehli samarbeidet innen optikk og fotonikk siden 2015 i prosjektet INTPART. Andre partnere i dette prosjektet har vært Harvard University, Massachusetts Institute of Technology og forskningsinstitusjonen EMBL (Tyskland).

Samarbeidet har gitt gode resultater for å utvikle optisk teknologi som kan kutte kostnader og tidsbruk i laboratorieanalyser.

I tillegg har IVT-fakultetet ved UiT over flere år inngått i et nært samarbeid med indiske partnere for å utvikle bærekraftig og klimatilpasset infrastruktur. Det omfatter prosjekter hvor det utvikles strømnett for lokalsamfunn i Arktis som utnytter fornybare energikilder.

I prosjektene SPRING og BRIDGE har forskere ved IVT funnet nye metoder for å rense forurensede vannkilder ved hjelp av enzymer og energilagring ved bruk av mikrober.

Det er også etablert sommerskoler og virtuelle kurs ved UiT som sikrer kortvarig utveksling og felles undervisningsplattformer for norske og indiske studenter innen ingeniør- og teknologifag.


Kortnytt fra Seksjon for internasjonalt samarbeid
Bredesen, Kim kim.bredesen@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler