«En gang en fremmed – alltid en fremmed?»  

Hvordan navigerer unge i dag mellom det kvenske, samiske og norske? Onsdag 22. november inviterer Norges arktiske universitetsmuseum til en samtale om ung, etnisk identitet i kjølvannet av fornorskninga.   

Barn som synger i et klasserom
Internatskolene var i bruk i nesten 100 år. Mange internatbarn har forklart at de mistet følelsen av å høre hjemme et sted. Under onsdagens arrangement ved universitetsmuseet stilles spørsmålet om følelsen av å være fremmed fortsatt er gjeldende blant unge samer og kvener.    Foto: Åse Frøysadal, RDM Sámiid Vuorká-Dávvirat - De samiske samlinger
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 20.11.23 12:54 Oppdatert: 20.11.23 13:07
Historie Urfolk

Samer og kvener i 20-årene i dag er etterkommere av de som opplevde fornorskninga på sitt verste. I motsetning til sine forfedre har de vokst opp i ei tid hvor det å ta vare på sin kulturarv er en del av den offentlige samtalen, og i ei tid hvor mange unge er aktive i arbeidet med å finne tilbake til det som har vært.     

Hvordan finner unge sin identitet i dag?  

 Museet har invitert poet og forfatter M. Seppola Simonsen, journalist og aktivist Dávvet Bruun-Solbakk, kunstner Åsne Kummeneje Mellem og student, reindriftssame og skuespiller Aili Kristine Eira for å fortelle om sin tilknytning til det kvenske og samiske. De vil dele sine refleksjoner rundt hva det innebærer for dem å være ung same og kven.   

Her finner du mer om arrangementet  

– Den kulturelle tilhørigheten er en viktig del av identiteten til alle fire. Samtidig som de utforsker hva det vil si å være en «moderne» same eller kven, må de forholde seg til det kollektive oppgjøret som tas med en vanskelig historie. Å høre deres tanker og erfaringer blir interessant, sier Siri Asphaug Holmøy, formidlingsrådgiver ved Norges arktiske universitetsmuseum og den som skal lede samtalen.     

Fortsatt en fremmed?    

Samtalen tar utgangspunkt i utstillinga «Alltid en fremmed» som åpnet på museet tidligere i år. Utstillinga forteller om skoleinternatene i Nord-Norge. Mange internatbarn forklarer at de mistet følelsen av å høre hjemme et sted. Arrangørene spør om følelsen av å være fremmed fortsatt er gjeldende blant unge samer og kvener.    

– Hvordan oppleves det å balansere mellom det norske, samiske og kvenske i dag? Vi tror Dávvet, Aili, Åsne og M Seppola har erfaringer som vil være interessant for et bredt publikum, sier Asphaug Holmøy.    

Til å innlede samtalen kommer Ketil Zachariassen, historiker og faglig ansvarlig for utstillinga «Alltid en fremmed» og Anita Salamonsen, sosiolog ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (UiT) og ved Universitetet i Stavanger. Det blir også musikk ved Máret Áile Gaup Beaska, kjent fra Sámi Grand Prix 2023.  


Kortnytt fra Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver