Narvik-studenter vant - og vant igjen

Hva kan skje om du kobler en gruppe mer eller mindre tilfeldige studenter ved UiT i Narvik og ber dem løse en bærekraftsutfordring i løpet av et par kveldstimer? Utrolig mye, faktisk. 

Sju personer oppstilt og smiler til kamera
Harpal Singh (tv), Emma Ducos, Mathilde Serretiello, Yunus Amory Khamis, Alexandre Billard og Ioan Le Duc sammen med Silje Marie Rosenlund fra Konnekt. Foto: Petter Aanonsen, Konnekt
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 18.10.23 11:29 Oppdatert: 18.10.23 14:17
Bærekraft Teknologi

Nylig møttes seks lag fra UiT i Narvik samt ett fra campus i Tromsø til Sustainnovation 2023, en årlig konkurranse som i år ble avholdt ved UiT i Narvik og OsloMET. Bak arrangementet står Konnekt - Nasjonalt kompetansesenter for Samferdsel - som UiT har en samarbeidsavtale med - og med Bane NOR, Narvik kommune og Statens vegvesen med på laget lokalt.  

Deltakerne satte selv sammen team og skulle i løpet av en intensiv workshop på to timer jobbe fram løsninger som kan bidra til en mer bærekraftig samferdselssektor.  

Internasjonal lokal gruppe

– Vi hadde en brainstorming og kom opp med en idé vi hadde lyst til å følge videre, forteller Harpal Singh. Han er førsteamanuensis ved IVT-fakultetet, men i denne sammenheng student ved det ettårige programmet Norwegian Language and Society for Foreign Students ved UiT i Narvik.  

Glad gjeng samlet på campus etter å ha gått til topps i Sustainnovation 2023 også sentralt. Foto: Espen Viklem Eidum

Sammen med medstudent Yunus Amory Khamis på «norskstudiet» og utvekslingsmasterstudentene Emma Ducos, Mathilde Serretiello, Loan Le Duc og Alexandre Billard fra Frankrike, etablerte han den høyst internasjonale UiT-gruppa NFIT.  

Radiofrekvenser mot dyrepåkjørsler

Ideen de ønsket å utvikle var bruk av radiofrekvenser for å forhindre dyrepåkjørsler langs norske jernbanestrekninger og veier.  

– Dyrepåkjørsler betyr stopp i jernbanetrafikken, som igjen fører til forsinkelser og også kan bety økonomiske konsekvenser. Kan man forhindre påkjørsler, sparer man selvsagt også dyreliv. I dag settes det opp gjerder for å hindre dyr i å krysse jernbanen. Vi har nesten 4000 kilometer med jernbane i Norge. Selv om det selvsagt ikke settes opp gjerder over alt, er dette et tiltak som etterlater et karbonavtrykk.  

Bruker AI for å gjenkjenne dyr

Vårt konsept er å bruke radiofrekvenser og kunstig intelligens (AI) for å forhindre dyrepåkjørsler. Det kan sendes ut forskjellige frekvenser i forkant av togpasseringer, slik at dyrene trekker unna linja. I tillegg kan vi ved hjelp av AI gjenkjenne dyr som beveger seg nær linjen og på den måte sikre at man sender ut riktig frekvens slik at dyret trekker seg unna, forteller gruppa. 

Ideen gikk rett til topps i den lokale konkurransen – og sikret hver av de seks gruppemedlemmene en Interrail-billett hver. 

Til topps - igjen

Deretter fikk vinnerne fra UiT i Narvik og OsloMET presentere konseptene sine for samferdselssektoren på Grønn Anleggssektor sitt seminar sist mandag. Der ble Sustainnovation 2023 avsluttet med at seminardeltakerne selv stemte fram den beste løsningen – og igjen gikk NFIT fra UiT i Narvik til topps.  

Gruppa hadde forberedt seg godt til finalen, og blant annet utarbeidet en omfattende markedsanalyse av konseptet. Der fremgår det blant annet at påkjørsler førte til 340 timer med togforsinkelser på norske jernbanestrekninger i 2022.  

Sparer miljøet og kostnader

– Vi mener løsningen vår har en rekke fordeler. Den vil spare penger – og miljøet. Vi mener konseptet inkluderer alle aspekter av bærekraft: For passasjerer handler det om sikkerhet og hvordan effektivt komme seg fra A til B, for miljøet handler det om færre dyr drept, mer biodiversitet og mindre bruk av gjerder. Rent økonomisk vil det være snakk om for eksempel mindre nedetid og dermed mindre penger tapt for transportører, sier gruppa.  

Seieren i konkurransen betyr at gruppa nå får muligheten til å presentere konseptet sitt for ledelsen i konsulentselskapet WSP, hvor de også får mulighet til rådgivningen og veiledning. 

Lidenskap og engasjement

– Gruppa kom opp med en svært velgjennomtenkt og konkret løsning som hjelper med å løse et stort problem. Vi ble også imponert over hvor godt gruppa samarbeidet og deres lidenskap og engasjement under workshopen, der de også var presise og klare i presentasjonen sin, forteller Silje Marie Rosenlund, prosjektleder for Sustainnovation. Hun er også veldig imponert over hvordan gruppa nærmet seg markedsanalysen med det hun beskriver som “profesjonalitet og dedikasjon”, og hvordan studentene endret konseptet og fokus fra workshopen til den endelige presentasjonen. 


Kortnytt fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler