Presenterte UiTs planer for Svalbard og Øst-Finnmark

Viserektor Bente Haug har hånd om den kommende UiT-policyen for Svalbard og de nye satsingene i Kirkenes. Disse satsingene presenterte hun til lederen i Stortingets utvidete utenriks- og forsvarskomité.

DIALOG: Viserektor Bente Haug er opptatt av dialog med Stortinget om UiTs satsinger.
FROKOSTMØTE: Viserektor Bente Haug og lederen i Stortingets utvidete utenriks- og forsvarskomité, Ine Marie Eriksen Søreide møttes til frokost for å snakke om UiTs satsinger. Foto: Inger Elin Utsi/UiT
Portrettbilde av Utsi, Inger Elin Kristina
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 01.09.23 13:25 Oppdatert: 04.09.23 13:17
Arktis Geopolitikk Om UiT Reiseliv

UiTs viserektor for Nord-Troms og Finnmark, Bente Haug, disket opp med årets multebær da hun tidlig fredag hadde frokostmøte med Ine Marie Eriksen Søreide, som er leder av Stortingets utvidete utenriks- og forsvarskomité. Søreide kom rett fra Kirkenes og var interessert å høre hvilke planer UiT Norges arktiske universitet har for Øst-Finnmark.  

UiT har som kjent fått 14 millioner kroner til nye studietilbud i Kirkenes, og er allerede i gang med arbeidet. Torsdag 14. september inviterer UiT til et frokostmøte i Kirkenes for å presentere tilbudene og fr å få flere innspill til videre satsinger.  

Det er relevant for UiT å møte Stortingets komitéleder da de er ledende for geopolitikken og sikkerhetspolitikken i landet, som er særdeles gjeldende i vår landsdel. Jeg benyttet anledningen til å snakke om Svalbard-policyen vi skal utarbeide, samt vår virksomhet i Øst-Finnmark. UiT skal snart utlyse de første nye studietilbudene i Kirkenes, og i den forbindelse inviterer vi til et frokostmøte i Kirkenes. I første omgang er det snakk om studier innenfor reiseliv og entreprenørskap, samt sikkerhet og beredskap, sier viserektor Bente Haug.

 

UiT har satt i gang med å operasjonalisere strategien «Eallju – Drivkraft i nord». Viserektor Haug har fått ansvaret for å utarbeide en egen policy for UiT på Svalbard. Den kommende policyen var viktig for viserektor å informere Søreide, da hun er leder både den ordinære, men også for den utvidete utenriks- og forsvarskomité. Søreide takket for et godt frokostmøte.  

 – Det var veldig nyttig og veldig interessant å høre selvfølgelig om planer for å bidra til utviklingen av regionen, egentlig hele landsdelen og for så vidt hele Norge. Vi snakket om at man trenger jo ikke å være fra landsdelen for å studere her. Det er jeg et godt eksempel på også, som har bodd i Tromsø og studert der. Jeg synes det er utrolig viktig at vi har noen motorer regionalt, det bidrar til å trekke folk. Det er noe som jeg vurderer er det viktigste som vi også la fram i nordområdemeldingen i sin tid, at man må tenke at hvis det ikke finnes gode senter, gode byer, store byer og tettsteder som driver utviklingen, så får du heller ikke bosetning lenger ut i distriktet. Jeg vet det er en vrien debatt, men jeg mener hvis ikke så kommer vi til å få enda mer fraflytting, sier Søreide Eriksen. Hun syntes det var særlig interessant at UiT vil tilby studier innen sikkerhet og beredskap i Kirkenes.   

Mandag er Ine Marie Eriksen Søreide på i Tromsø for å møte studenter, samt å få flere presentasjoner av UiTs satsinger.

SIKKERHETSPOLITIKK: Viserektor Bente Haug kunne informere om at UiT vil tilby studier innen sikkerhet og beredskap i Kirkenes og at disse tilbudene lanseres snart. Søreide hadde med seg sin rådgiver og partifeller fra Alta under frokostmøtet med viserektoren. Foto: Inger Elin Utsi/UiT

Kortnytt fra Seksjon for kommunikasjon, Universitetsledelsen, Ledelse og administrasjon i Alta
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Vi anbefaler