To disputaser på 48 timer ved IVT-fakultetet

Travle dager i feriemåneden juli ved UiT i Narvik! I løpet av 48 timer sist uke ble det gjennomført to disputaser ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak).

Mann som snakker til forsamling i et auditorium
Hussein Mahdi Yaseen Al-Sallami disputerte fredag for ph.d.-graden i ingeniørvitenskap. Foto: Espen Viklem Eidum
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 09.07.23 15:00 Oppdatert: 10.07.23 08:23
Energi Teknologi

Onsdag 5. juli disputerte Andrei Karzhou for ph.d.-graden i ingeniørvitenskap der han forsvarte sin avhandling “Acoustical properties of solid-liquid composites and related computational problems”.

Andrei Karzhou gjennomførte sin disputas onsdag.
Foto: Espen Viklem Eidum
Bedømmelseskomitéen besto av professor Olivier Dazel, University of le Mans, Frankrike, som førsteopponent, førsteamanuensis Sara R. Martin, NTNU, Trondheim og med førsteamanuensis Aleksander Pedersen, Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag ved IVT-fakultet, som leder av komiteen.

Karzhous hovedveileder har vært førsteamanuensis Klas Pettersson, Chalmers tekniska högskole, Sverige, med førsteamanuensis Irina Pettersson, Chalmers tekniska högskole og førsteamanuensis Rune Dalmo, Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, UiT Norges arktiske universitet som medveiledere.

Andrei Karzhous avhandling er tilgjengelig her

Opptak av disputasen finnes her (tilgjengelig i en måned).

Fredag 7. juli disputerte Hussein Mahdi Yaseen Al-Sallami for ph.d.-graden i ingeniørvitenskap der han forsvarte sin avhandling “Capacitive power transfer for maritime electrical charging applications”.

Bedømmelseskomitéen ble ledet av førsteamanuensis Tu Dac Ho, Institutt for elektroteknologi, UiT Norges arktiske universitet og med professor Alessandra Costanzo, Università di Bologna, Italia, som førsteopponent og professor Yujing Liu, Chalmers tekniska högskole, Sverige, som andreopponent.

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Bjarte Hoff mens førsteamanuensis Trond Østrem har vært medveileder. Begge fra Institutt for elektroteknologi.

Hussein Mahdi Yaseen Al-Sallamis avhandling er tilgjengelig her.

Opptak av disputasen finnes her (tilgjengelig i en måned). 

Disputasene ble ledet av Svein-Erik Sveen, prodekan for forskning ved IVT-fakultetet.  

 

 

 

 

 


Kortnytt fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler