Bli seminarleder på ISV! Søknadsfrist 1. desember 2022

Har du lyst å bli seminarleder på Institutt for samfunnsvitenskap våren 2023?

Bli seminarleder
Bli seminarleder Foto: GABBY BALDROCCO/MOSTPHOTOS
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Strukova, Nataliia nataliia.strukova@uit.no Førstekonsulent
Publisert: 11.11.22 10:45 Oppdatert: 15.11.22 08:27
Bærekraft Samfunn og demokrati Studentliv / Studier

Vi lyser ut stillinger som seminarledere for vårsemesteret 2023. Stillingen som seminarleder innebærer å organisere og lede seminarer samt legge til rette for faglige diskusjoner, strukturere studentpresentasjoner og rette oppgaver. Arbeidet innebærer bruk av både Campus og digitale plattformer. Seminarledere får lønn for seminarundervisning, forberedelse til seminarer og oppgaveretting. Seminarleder kan ta alle seminargruppene i ett emne eller det kan deles opp på flere seminarledere. Det er også mulig å være seminarleder innenfor flere emner. 

Kvalifikasjoner
Stillingen krever at man har gjennomført emnet (eller tilsvarende) tidligere med godt resultat. Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig. Erfaring som seminarleder eller underviser er en fordel, men ikke et krav. Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidsomfang og lønn
Stillingen lønnes etter statens regulativ for vitenskapelig assistent, som gir lønnstrinn 35 for masterstudenter og lønnstrinn 42 for studenter med avlagt mastergrad. Forberedelsene inkluderer møter, lesing av pensum, utforming av seminaropplegg i tråd med tema for tilhørende forelesninger og kommunikasjon med studenter mellom seminarene. For hver time undervisning inngår det 2 timer med forberedelse.

I tillegg kan det komme retting av arbeidskrav. Omfanget på lesing, vurdering og tilbakemelding på arbeidskrav regnes til å være 1 time pr. arbeidskrav. Antall seminarledere per emne blir fordelt etter størrelsen på emnet/antall seminargrupper. 

Nye seminarledere skal gjennomføre kurs om pedagogisk opplæring i begynnelsen av semesteret. Kurset består av tema som gruppeledelse, praktisk utprøving av undervisningsledelse samt veiledning og tilbakemelding på oppgaver. Opplæringen er lønnet.

Ved semesterstart organiseres det et møte med emneansvarlige og studiekonsulent for å avklare praktiske og faglige spørsmål tilknyttet seminaropplegg. Det avholdes også et felles evalueringsmøte midtveis i semesteret, hvor alle seminarledere blir innkalt.

Å arbeide som seminarleder er faglig lærerikt og pedagogisk utfordrende, noe som gir god ballast i arbeidet med faget. Instituttet oppfordrer alle som har interesse for emne til å søke.

 

Stillinger vår 2023

SOA-1000 Hva er kultur?

2 seminargrupper med 10 timer undervisning per gruppe.

SOA-1003 Kommunikasjon og mening

2 seminargrupper med 6 timer seminar per gruppe.

SOA-2004 Sosial identitet, struktur og prosess

2 seminargrupper med 10 timer undervisning per gruppe.

SOS-1002 Sosiologiens klassikere  

2 seminargrupper med 8 timer seminar per gruppe.

SOS-1003 Medisin og samfunn

2 seminargrupper med 16 timer seminar per gruppe.

I tillegg er det retting av arbeidskrav.

SOS-2001 Sosiologiske analysemåter

2 seminargrupper med 6 timer seminar per gruppe

SPL-1002 Geografi og samfunn

2 seminargrupper med 10 timer seminar per gruppe.

I tillegg leverer studentene ett obligatorisk arbeidskrav på ca. 2-5 sider som skal vurderes til godkjent/ikke godkjent.

SPL-2012 GIS i samfunns- og arealplanlegging

2 seminargrupper med 16 timer seminar per gruppe. I tillegg ønskes det at seminarleder deltar på 12 timer workshop/forelesning og retter arbeidskrav (praktisk oppgave). Det ønskes 2 seminarledere.

SPL-1003 Kulturforståelse og lokale prosesser

2 seminargrupper med 10 timer seminar per gruppe.

I tillegg er det to arbeidskrav; et skriftlig på ca. 2-3 sider og et muntlig.

STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk

2 seminargrupper med 14 timer seminar per gruppe.

 

Send søknad til iss.adm@hsl.uit.no innen 1. desember 2022.

 

Spørsmål kan sendes til studiekonsulent Nataliia Strukova - nataliia.strukova@uit.no

 

Vennlig hilsen,                                                           

Institutt for samfunnsvitenskap


Kortnytt fra Institutt for samfunnsvitenskap
Strukova, Nataliia nataliia.strukova@uit.no Førstekonsulent
Vi anbefaler