Regionale kunnskapsmiljøer styrker samarbeidet

Kunnskapssentrene som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern i Norge, styrker nå det faglige samarbeidet. Et nytt nettsted som gir tilgang til aktiviteter og tilbud lanseres i dag 10.oktober.

printscreen av nettside
Skjermdump av nettside Foto: Printscreen
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 07.10.22 12:11 Oppdatert: 10.10.22 10:08
Helse og velferd Om UiT Teknologi

På Verdensdagen for psykisk helse, 10.oktober lanserer de regionale kunnskapssentrene RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør, nettstedet Kunnskapombarn.no. På siden presenterer sentrene fagstoff og nyttige verktøy om barn og unges psykiske helse og barnevern.

Nettstedet www.kunnskapombarn.no inneholder forskning, undervisningstilbud og faglige artikler som kan støtte deg som møter barn, unge og familier i ditt arbeid. Siden inneholder også informasjon om tiltak og måleinstrumenter.

– Vi håper at denne siden skal gjøre det lettere for både ansatte i barnevern, skole, barnehage, helsetjenester og andre å finne aktuelt fagstoff som kan støtte dem i det viktige arbeidet de gjør, forteller senterlederne fra de fire sentrene, Ann Heidi Nebb, Monica Martinussen, Marit By Rise og Kaja Kierulf.

I tillegg vil kunnskapsressurser få en tydelig plass på siden. Ressurser som Tiltakshåndboka, Ungsinn, PsykTestBarn og IN SUM vil være tydelig presentert og forklart.

Kunnskapssentrene jobber ut ifra tilskudd fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Felles for sentrene er at de skal støtte tjenestene gjennom forskning, fagutvikling og undervisning. De jobber både separat mot de ulike regionene, men også samlet med ulike nasjonale satsinger.

– Ved å samle oss fire kunnskapssentre, håper vi at vi kan gjøre det lettere for tjenestene å finne nyttig stoff om barn og unges psykiske helse og barnevern i hele Norge, sier senterlederne.

De regionale nettsidene vil fortsatt bestå og inneholde informasjon tilpasset den enkelte regionen.


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler