Ny næringslivsmentor hos Institutt for geovitenskap

Fra 1. juli vil Berit Berbusmel, Skaland Graphite AS, være ansatt som ny næringslivsmentor hos Institutt for geovitenskap.

Berit Berbusmel
Berit Berbusmel Foto: Skaland Graphite
Portrettbilde av Mortensen, Kai
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Publisert: 09.06.22 10:26 Oppdatert: 09.06.22 14:35
Naturvitenskap Teknologi

Her forteller hun litt om seg selv og sin bakgrunn:

– Jeg heter Berit Berbusmel, er 27 år og jobber som geolog hos Skaland Graphite AS på Senja. Her har jeg jobbet siden sommeren 2020. Våren 2022 fikk jeg spørsmål om å være næringlivsmentor for Institutt for geovitenskap på UiT, noe jeg selvfølgelig takket ja til. Jeg synes det er veldig viktig at studenter får se hva som er en mulig arbeidsplass når man er ferdig studert og ønsker med dette å bidra til et tettere samarbeid mellom akademia og næringslivet.

Bachelor i geologi tok jeg på UiT fra 2014-2017 hvor jeg valgte fag mot malmdannende geologi. 2018-2020 tok jeg master i Berggrunns- og ressursgeologi på NTNU i Trondheim. Her med mest fag mot gruvedrift og malmdannende geologi. Masteroppgaven min var på kjemisk karakterisering av malmforekomster på 3 forskjellige lokasjoner i fjellene rundt Mo i Rana.

I 2020, rett etter endt studium, fikk jeg jobb hos Skaland Graphite AS som geolog. Her gjør jeg veldig mye forskjellig, men mine hovedoppgaver som geolog i det daglige er å kartlegge grafitten og bestemme hvor vi skal drive videre for å ha kontinuerlig produksjon. Dette gjøres ved kartlegging av stuff, prøvetaking og prøveboring. Jeg gjør en del labarbeid for å finne metoder for å kunne gi informasjon til prosessanlegg om hvilken type malm de får. Diamantboring planlegges og kjernelogging utføres av meg når vi har diamantboringsprogram. I tillegg gjør jeg noe feltarbeid i sommerhalvåret på 3 potensielle nye drivverdige grafittforekomster lengre nord på øya. Ellers er jeg med i daglig planlegging av arbeid som skal gjøres i gruva og administrative oppgaver.

Som næringslivsmentor ønsker jeg å kunne bidra til å få et tettere bånd mellom næringslivet og akademia da jeg synes dette er svært viktig for å få en best mulig framtid for alle. Jeg ønsker også å kunne samarbeide og diskutere med studenter slik at de ser at det man lærer på universitetet er svært nyttig når man kommer ut i arbeidslivet. Jeg ser fram til samarbeidet og alle samtalene jeg kommer til å ha i denne rollen. Gleder meg til å møte dere!

Les mer om Skaland Graphite AS her: https://graphite.no/ 

I gruva på Skaland. Foto: Skaland Graphite
Undersøkelse av borekjerner. Foto: Skaland Graphite

Kortnytt fra Institutt for geovitenskap
Mortensen, Kai kai.mortensen@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler