Bidrar til økt fysisk aktivitet

Studenter og ansatte ved UiT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er med i et forskningsprosjekt som bidrar til økt fysisk aktivitet for personer med utviklingshemming. 

Skjermbilder fra Sorterius.
Skjermbilder fra Sorterius. Foto: UiT
Portrettbilde av Fuglesteg, Jan
Fuglesteg, Jan jan.fuglesteg@uit.no Studierådgiver
Publisert: 25.02.22 11:12 Oppdatert: 04.03.22 09:55
Bærekraft Helse og velferd Naturvitenskap Samfunn og demokrati Studentliv / Studier Teknologi

Prosjektet er et samarbeid med studenter og ansatte ved NTNU og Universitetet i Agder, internasjonale samarbeidspartnere fra Spania, Italia og USA, en ideell bedrift, ansatte i Tromsø kommune og frivillige organisasjoner. Prosjektet er finansiert av Helse Nord med betydelig egeninnsats fra UiT og øvrige partnere.

Audny Anke.
Audny Anke. Foto: UiT
Målet med prosjektet er å studere hvorvidt spesialutviklede programmer for organisering av fysisk aktivitet og dataspill-inspirerte apper for personer med utviklingshemming kan motivere til økt aktivitetsnivå og derigjennom også forbedre helse og livskvalitet, sier overlege og professor Audny Anke ved UNNs rehabiliteringsavdeling.

Anke er også prosjektleder for prosjektets kliniske studie hvor personer med utviklingshemming tester ut flere av appene.

Flere av appene har vært utviklet av studenter ved Institutt for informatikk ved UiT.

Gunnar Hartvigsen.
Gunnar Hartvigsen. Foto: Privat

– Studentene våre har blant annet utviklet en app som stimulerer til innendørs sykling i vintermånedene eller når været gjør utendørs aktivitet lite motiverende for personer med utviklingshemming. Så lenge brukeren sykler så vil appen vise brukerens favorittprogrammer eller lar brukeren sykle gjennom et landskap hvor spennende hendelser inntreffer, sier professor Gunnar Hartvigsen ved Institutt for informatikk ved UiT.

– I en annen app så skal brukeren gjenta øvelser som en virtuell personlig trener viser på skjermen, forteller Hartvigsen.

– Brukeren belønnes med ulike virtuelle premier når treningsmålene oppnås, legger han til.

Har bidratt til å utvikle apper

Det er til nå 11 masterstudenter fra UiT og NTNU som har bidratt med utvikling av apper i prosjektet.

Andre Henriksen.
Andre Henriksen. Foto: Edvard Kristiansen

– Den nyeste appen er Sorterius, utviklet at Magnus Stellander. Appen lar brukeren sortere søppel. Men for å få lov til å sortere søppel så må brukeren først gå noen skritt, sier universitetslektor André Henriksen ved Institutt for informatikk.

Psykolog og doktorgradsstudent Henriette Michalsen studerer i hvilken grad bruk av slike apper kan motivere til økt fysisk aktivitet hos personer med utviklingshemming.  

Henriette Michalsen.
Henriette Michalsen. Foto: Privat

– I doktorgradsprosjektet studerer jeg hvorvidt appene Sorterius og Aktiv Fritid kan bidra til økt aktivitetsnivå og forbedret livskvalitet for innbyggere med utviklingshemming i Tromsø kommune. Tromsø kommune har hele veien vært samarbeidspartnere i prosjektet og har vært orientert og involvert i deler av prosjektet helt fra oppstart i 2017, forteller Michalsen.

I tillegg til å bli anvendt i forskningsprosjektet så skal appene benyttes av studentene ved Institutt for informatikks sivilingeniørstudium i helseteknologi og instituttets kommende erfaringsbaserte master i digitale helsetjenester. Sistnevnte studium er lokalisert til UiTs campus i Mo i Rana.

Økt oppmerksomhet

– Personer med utviklingshemming representerer en krevende gruppe for kommuner og lokalsamfunn, sier Hartvigsen, som leder planleggingen av det kommende mastergradsstudiet i Helgelandsregionen.

– Det er utrolig bra om vi gjennom dette studiet kan bidra til økt oppmerksomhet rundt situasjonen til en av de mest sårbare gruppene i samfunnet, forteller han.

– Vi håper at studentene gjennom utprøving av disse appene i neste omgang ønsker å bidra til økt aktivitetsnivå til denne gruppen, legger han til.

I arbeidet med det kommende mastergradsstudiet har Institutt for informatikk startet med å gjøre appene fra prosjektet tilgjengelig i App Store og Google Play.

Minner om fristen 1. mars

André Henriksen forteller at instituttet i første omgang legger ut Sorterius-appen, men at flere apper vil legges ut etter hvert som de har vært gjennom en kvalitetssikringsprosess.

Gunnar Hartvigsen opplyser at søknadsfristen for erfaringsbasert master i digitale helsetjenester er 1. mars.

– Selv om vi anser det å bedre livssituasjonen for personer med utviklingshemming som en svært viktig oppgave, så kommer vi naturligvis ikke bare til å arbeide med denne gruppen. Utdanningen skal bidra til omfattende kunnskaper om, og økt kompetanse innen, utvikling av digitale helsetjenester for pasienter og brukere i deres hjem og lokalsamfunn, sier Hartvigsen.


Kortnytt fra Institutt for informatikk, Det helsevitenskapelige fakultet
Fuglesteg, Jan jan.fuglesteg@uit.no Studierådgiver
Vi anbefaler