Dagdrømmer du om doktorgrad?

Vi har utlyst tre stillinger som PhD-stipendiat i rettsvitenskap ved fakultetet!

Bilde av det juridiske fakultet sitt bygg utenifra om vinteren.
Kanskje er dette din nye arbeidsplass? Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 17.01.22 09:01 Oppdatert: 17.01.22 09:10
Lov og rett Om UiT Urfolk

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det tre ledige stipendiatstillinger for søkere som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.) i rettsvitenskap.

Stillingene gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål.

En av stillingene er tilknyttet en nasjonal satsning for å styrke trygde- og EØS-rettslig forskning og kompetanseutvikling (les mer om prosjektet Internasjonal trygderett her!). Satsningen er et samarbeid mellom Arbeids- og Sosialdepartementet og de tre juridiske fakultetene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet. Les mer om, og søk på stillingen som stipendiat i EU-/ EØS- og trygderett på Jobbnorges nettsider!

En annen av stillingene er øremerket same- og urfolksrett, og tilknyttet forskergruppen i same- og urfolksrett ved fakultetet. Les mer om, og søk på stillingen som stipendiat i same- og urfolksrett på Jobbnorges nettsider!

Les mer om, og søk på stillingen som stipendiat i rettsvitenskap på Jobbnorges nettsider!

Alle tre stillingene har søknadsfrist 27. februar.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Vi anbefaler