UiT og Berlevåg kommune inngår samarbeidsavtale

Formålet med samarbeidsavtalen er å videreutvikle samarbeidet mellom Berlevåg kommune og UiT Norges arktiske universitet på måter som kan styrke begges virksomheter innen forskning, innovasjon, utdanning og næringsutøvelse.

Camilla Brekke
Prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Camilla Brekke. Foto: David Jensen/UiT
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 16.11.21 14:29 Oppdatert: 16.11.21 14:37
Bærekraft Teknologi

Samarbeidet formaliseres ved signering av en intensjonsavtale mellom partene i Vadsø 17. november.

– For UiT er samarbeid på tvers av regioner, næringer og fagområder svært viktig for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

– Vi ser fram til et spennende og utviklende samarbeid for begge parter, sier Camilla Brekke, prorektor for forskning ved UiT.

Intensjonsavtalen har disse delmålene:

  • I felleskap bidra til å forsterke det strategiske samarbeidet mellom Berlevåg kommune og UiT Norges arktiske universitet.
  • I fellesskap medvirke til å utvikle et gjensidig forpliktende samarbeid som kan bidra til at energiomstilling skaper verdier for Nord-Norge.
  • Konkrete operative avtaler inngås mellom fagmiljøer ved UiT og Berlevåg kommune, som underavtaler til denne avtalen.

Avtalepartene skal bidra til samarbeid innenfor følgende områder:

  • Vurdere felles forsknings-, utdannings- og innovasjonsprosjekter.
  • Vurdere å etablere felles virkemidler som fremmer samarbeid mellom partene.
  • Samarbeide om to nærings-ph.d. innenfor henholdsvis teknologi og samfunnsutvikling.
  • Søke Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Diku, EU og andre om finansiering av felles forsknings- og utdanningsprosjekter.
  • Legge til rette for at studenter gis mulighet for relevant praksis, oppgaveskriving (bachelor-, master- og ph.d.-oppgaver) og internship-ordninger i lokale bedrifter/organisasjoner.
  • Samarbeide om å profilere UiTs utdanningstilbud rettet mot personer i full jobb.
  • Vurdere muligheten for opprettelse av en felles «tenketank» og etablering av en «feltlab».

Kontaktperson ved UiT:
Camilla Brekke, prorektor for forskning, tlf. 915 88 660

Kontaktperson Berlevåg kommune:
Ordfører Rolf Laupstad, tlf. 458 79 801


Kortnytt fra Seksjon for kommunikasjon, Universitetsledelsen
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler