Vil bygge verdens største simulatorsenter i Tromsø

En gruppe forskere ved UiT vil bygge det de håper blir verdens største senter for simulatorer i Tromsø. Nå har de fått midler fra fylkeskommunen til forprosjekt.

Skipssimulator ved UiT. Styrehus og skjermer som viser hav.
UiT har allerede både skips-og flysimulatorer. Nå ønsker fagmiljøet å bygge verdens største simulatorsenter i Tromsø. Foto: David Jensen/UiT
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 24.09.21 12:50 Oppdatert: 24.09.21 13:22
Bærekraft Naturvitenskap Teknologi

Navnet på prosjektet er Tromsø Arctic Simulation Centre (TASIC). Senteret skal inneholde flere forskjellige typer simulatorer for blant annet luftfart, droner, maritime næringer og helikoptre. I tillegg skal senteret produsere, lagre og samle data for forskning og innovasjon – spesielt innen grønn teknologiutvikling.

Nå har forskningsmiljøet ved UiT Norges arktiske universitet fått 750 000 kroner fra Troms og Finnmark fylkeskommunes Arktis 2030-ordning til et forprosjekt.

En ønskedrøm som har blitt aktuell for nasjonal satsning

Vegard Nergård, professor ved Institutt for teknologi og sikkerhet ved UiT og initiativtager, har lenge jobbet med å utvikle konseptet. Han er glad for at prosjektet nå er i gang.

Han forteller at det har gått raskere enn han hadde forventet. Etter at de begynte å snakke med aktører innen næringsliv, kommune og stortingspolitikere, har ballen begynt å rulle.

– Da jeg fikk idéen for mange år siden, virket det nærmest som en ønskedrøm, og jeg hadde ikke trodd at vi ville være i gang før jeg ble pensjonist. Men nå ser vi at dette passer perfekt inn i nasjonale satsinger på grønn transport og datadrevet forskning, sier Nergård.

Vegard Nergård, professor i luftfart ved UiT, er initiativtager til det ambisiøse prosjektet om å skape verdens største simulatorsenter ved UiT i Tromsø. Her fra en allerede eksisterende flysimulator.
Vegard Nergård, professor i luftfart ved UiT, er initiativtager til det ambisiøse prosjektet om å skape verdens største simulatorsenter ved UiT i Tromsø. Her fra en allerede eksisterende flysimulator. Foto: Vibeke Os/UiT

– Vil ha store ringvirkninger for regionen

Bengt Svendsen, som er luftfartsforsker ved universitetet, og Bjørn-Morten Batalden, som er instituttleder ved Institutt for teknologi og sikkerhet, har også vært med å utarbeide prosjektet.

– Ringvirkningene av et slikt senter vil være svært store for næringsliv, universitet og regionen. Det vil bidra til å sette UiT, Tromsø og landsdelen på kartet innenfor teknologisektoren, sier Svendsen

– Dette er ekstremt spennende, og alle fagpersoner vi har diskutert det med har vært veldig interessert. Vi har vært i dialog med fagmiljøer på UiT, store aktører i privat sektor og med en del forskere fra Cambridge universitet, sier Batalden.

Også prorektor for forskning ved UiT, Camilla Brekke, hilser prosjektet velkommen.

– Jeg vil gratulere fagmiljøet med bevilgningen til et veldig spennende og ambisiøst prosjekt. Dette kan bidra til at UiT og regionen i enda større grad vil være drivkraft for ny, banebrytende grønn innovasjon og datadrevet forskning. Så vi håper ballen vil fortsette å rulle nå som forprosjektet er i gang, sier Brekke.

Samarbeid mellom UiT, næringsliv, kommune og fylkeskommune

Det siste halve året har en arbeidsgruppe bestående av representanter fra UiT, næringslivet, forskningsmiljøer, Tromsø kommune og fylkeskommunen jobbet med å utarbeide både form og innhold for prosjektet. Gruppen har vært ledet av varaordfører i Tromsø, Marlene Berntsen Braathen.

– Vi har et ønske om å satse på teknologi, forskning og innovasjon i Tromsø. Dette prosjektet passer perfekt inn i kommunen sin næringslivsstrategi og jeg har veldig tro på ringvirkningen dette kan ha både i Tromsø og i hele regionen, sier Braathen.

Har ansatt prosjektleder

For å lede forprosjektarbeidet har UiT ansatt Brynjar Andersen Saus som prosjektleder. Saus er nyutdannet sivilingeniør fra UiT og har vært med i arbeidsgruppen siden desember i fjor. Han skal det neste året jobbe med å skape et prosjekt som forhåpentligvis får statsstøtte allerede til neste år.

– Dette er på mange måter en drømmejobb og jeg gleder meg veldig til å komme i gang med arbeidet, sier Saus.

Kontaktinfo:

Ønsker du å vite mer?
Kontakt prosjektleder Brynjar Saus, tlf. 406 12 189, e-post brynjar.a.saus@uit.no


Kortnytt fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for teknologi og sikkerhet, Institutt for fysikk og teknologi, Universitetsledelsen, Skolelaboratoriet
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler