IFI studenter blant de mest fornøyde med utdanningen sin!

UiTs kandidatundersøkelse 2021 viser at hele 94% av uteksaminerte kandidater ved Institutt for informatikk er fornøyde med utdanningen sin.

Studenter samarbeider ved en PC
Glade informatikkstudenter jobber med oppgave Foto: Magnus Stenhaug
Portrettbilde av Iversen, Marianne
Iversen, Marianne m.iversen@uit.no Rådgiver
Publisert: 28.06.21 11:35 Oppdatert: 28.06.21 12:18
Om UiT Studentliv / Studier Teknologi

UiTs kandidatundersøkelse 2021, ble gjennomført våren 2021. Kandidatundersøkelsen er en kartlegging av uteksaminerte kandidaters arbeidssituasjon som gir UiT nyttig informasjon om hvordan kandidatene opplever overgangen fra studium til arbeidsliv, og hvorvidt kandidatene lykkes med å få relevante jobber. Undersøkelsen sendes ut til kandidatene 1-3 år etter at de er ferdige med studiene sine, og årets rapport dekker kandidater uteksaminert i 2018 og 2019.

Kandidatundersøkelsen 2021 presenterer hovedsakelig tall på fakultetsnivå, men i rapporten kommer det også frem enkelte instituttvise tall. Institutt for informatikk er meget stolte av at hele 94% av våre uteksaminerte kandidater er fornøyde med utdanningen sin. Vi jobber kontinuerlig med å tilby god studiekvalitet og en utdanning som ligger tett opp mot hva næringsliv og arbeidsmarkedet har behov for. En av måtene vi jobber med arbeidslivrelevans på er gjennom UiTs næringslivsmentor-prosjekt hvor vi har inne næringslivsmentorer fra DIPS og The Grow Room. Dermed er det også gledelig å se at 86% av våre kandidater svarer at de er i relevant jobb kort tid etter endt utdanning. Institutt for informatikk er dermed det instituttet ved fakultet for naturvitenskap og teknologi hvor flest kandidater oppgir å ha en utdanningsrelevant jobb!

Ikke bare får våre kandidater relevant arbeid kort tid etter endt utdanning, men hele 65% har også hatt studierelevante deltidsjobber underveis i studiene sine. Å opparbeide seg relevant arbeidslivserfaring underveis i studiene er en styrke som vi tror hjelper våre kandidater å komme fort i arbeid etter avsluttede studier. Vi ved Institutt for informatikk vet også at flere av våre studenter har sitt første møte med fremtidige arbeidsgivere gjennom sommerjobb, deltidsarbeid, og praksis.

Et studie i informatikk gjør deg attraktiv for jobb i et bredt spekter av bransjer etterhvert som verden blir mer og mer digitalisert, og informatikere utdannet ved UiT jobber i firma som for eksempel Kongsberg Satellite Services (KSAT), Kongsberg Spacetec, NRK, Facebook, Google, Microsoft, BEKK, Sintef, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT, DIPS, NSE, UNN, Norut, IBM, og HP. Les mer om våre studier HER.


Kortnytt fra Institutt for informatikk
Iversen, Marianne m.iversen@uit.no Rådgiver
Vi anbefaler