Næringslivsmentorer 2022

Finnmark, Troms & Nordland

Næringslivsmentorer 2022

UiT fortsetter ordningen med næringslivsmentorer, og nå i samfinansiering av Nordland og Troms & Finnmark fylkeskommune 

Prosjektet "Næringslivsmentor UiT" har som formål å skape sterkere og tettere samarbeid mellom bedrifter i Nord-Norge og universitetet. Ordningen har eksistert, med noe ulik organisering, geografisk utbredelse og finansiering, siden 2012. Sentral i finansieringen har forskningsrådet vært, gjennom sine Forny, Vri og Forregion prosjektmidler. Deres evaluering av ordningen sa følgende «Vi har vurdert Næringslivsmentorordningen som et spennende eksempel hvor næringslivspersoner får muligheten til å involvere seg i universitetets forskning og undervisning og konkret påvirke virksomheten» (Technopolis 2017). Utsagnet omhandler spesifikt UiT og vår næringslivsmentorordningen. 

I 2022 samfinansierer de to nordligste fylkeskommunene med UiT ordningen, og dette har gitt oss nitten ulike prosjekter. Antall inviderer tilknyttet er noe høyere. 

Mentorene kommer fra Rana i sør til Sør Varanger i øst, og representerer høyst ulike bransjer. Det er dog et ønske fra fylkeskommunene at deres fylkesvise innsatsområder prioriteres. 

Støttebeløp er mellom 60.000 - 120 000 kroner. Maksbeløpet på 120.000  er en nedgang fra tidligere år, og vil bli vurdert om hensiktsmessige eller ikke. 

Tilsagn for hver enkelt ligger i ephorte 2022/552

Prosjektperiode er 1. mars 2022–1. februar 2023.

Ansvarlig for prosjektet er Mette Ravn Midtgard,  UiT Seksjon for forskning og utdanningskvalitet 

Næringslivsmentorer fra Troms & Finnmark:

Bjørg Nøstvold, Tromsø
Bjørg Nøstvold, Tromsø

Norfra AS

BFE, Fiskerihøgskolen

Gerry Larsson-Fedde, Tromsø
Gerry Larsson-Fedde

Hurtigruten AS

NT, Teknologi og sikkerhet

Anita Veiseth/Else Minde/Aaron Frecht
Anita Veiseth / Else Minde / Aaron Frecht, Tromsø

Verte arkitektur

UMAK, Kunstakademiet

Ulrike Naumann, Tromsø
Ulrike Naumann, Tromsø

Tromspotet/Artnor

BFE, Arktisk marin biologi

Jens H. Jenssen, Alta
Jens H. Jenssen, Alta

SeaClouds AS

BFE, Handelshøgskolen

Joakim Wikstrøm, Tromsø Alta
Joakim Wikstrøm, Tromsø / Alta

Hrogn AS

HSL, Institutt for reiseliv og nordlige studier

Laina Karlsen, Harstad
Laina Karlsen, Harstad

BDO

BFE, Handelshøgskolen

Solveig Ballo, Tromsø
Solveig Ballo, Tromsø

Sapmi næringshage

HSL, Samisk senter

Knut Erik Dybdal, Narvik
Knut Erik Dybdal, Narvik

Arctic Race of Norway

BFE, Handelshøgskolen

Berit Bermusmel, Tromsø
Berit Bermusmel, Tromsø

Skaland Graphite

NT, Geovitenskap

Adriaan Smis, Finnmark
Adriaan Smis, Finnmark

Gamvik Nordre AS

BFE, Arktisk marin biologi

Bernt Nilsen, Sør-Varanger
Bernt Nilsen, Sør-Varanger

Norsk Test AS

IVT, Bygg

Næringslivsmentorer fra Nordland:

Jøran Grande, Narvik
Jøran Grande, Narvik

Andøya Space AS

IVT, Elektroteknologi

Kolbjørn Blix, Narvik
Kolbjørn Blix, Narvik

Andøya Space AS

IVT, Elektroteknologi

Stig Nerdal, Narvik
Stig Nerdal, Narvik

Transportutvikling AS

IVT, ArcLog

Lars Marthinussen, Tromsø
Lars Marthinussen, Tromsø

Norlaks AS

BFE, Fiskerihøgskolen

Bjørn Fjukstad, Bodø / Tromsø
Bjørn Fjukstad, Bodø / Tromsø

DIPS AS

NT, Informatikk

Geir T. Klæbo, Rana
Geir T. Klæbo, Rana

The Coring Company AS

NT, Informatikk

Tor Rundhaugen, Rana
Tor Rundhaugen, Rana

Multiconsult AS

IVT

Les mer om prosjektet Næringslivsmentor:

Ni nye næringslivsmentorer ved BFE
Stort uutnyttet potensial for innovasjon ved UiT
Ny næringslivsmentor ved UiT (krever innlogging)
Ansvarlig for siden: Midtgard, Mette Ravn
Sist oppdatert: 26.09.2022 14:06