Næringslivsmentorer 2023

Finnmark, Troms & Nordland

  

Næringslivsmentorer 2023

UiT fortsetter ordningen med næringslivsmentorer, og i samfinansiering med Nordland, Troms & Finnmark fylkeskommune.  

Prosjektet "Næringslivsmentor UiT" har som formål å skape sterkere og tettere samarbeid mellom bedrifter i Nord-Norge og universitetet. Ordningen har eksistert, med noe ulik organisering, geografisk utbredelse og finansiering, siden 2012. Sentral i finansieringen har forskningsrådet vært, gjennom sine Forny, VRI og Forregion prosjektmidler. Deres evaluering av ordningen sa følgende «Vi har vurdert Næringslivsmentorordningen som et spennende eksempel hvor næringslivspersoner får muligheten til å involvere seg i universitetets forskning og undervisning og konkret påvirke virksomheten» (Technopolis 2017). Utsagnet omhandler spesifikt UiT og vår næringslivsmentorordningen. 

I 2023 samfinansierer de to nordligste fylkeskommunene og UiT ordningen, og dette gir oss seksten ulike prosjekter, og sytten næringslivsmentorer. 

Tilsagn for hver enkelt ligger i ephorte 2022/552 jp 28

Prosjektperiode er 1. februar 2023 –1. februar 2024.

Ansvarlig for prosjektet er Mette Ravn Midtgard,  UiT Seksjon for forskning og utdanningskvalitet 

Næringslivsmentorer fra Troms & Finnmark 2023:

Solveig Ballo, Tromsø
Solveig Ballo, Tromsø

Sapmi næringshage

HSL, Samisk senter

Bernt Nilsen, Sør-Varanger
Bernt Nilsen, Sør-Varanger

Norsk Test AS

IVT, Bygg

Adriaan Smis, Finnmark
Adriaan Smis, Finnmark

Gamvik Nordre AS

BFE, Arktisk marin biologi

Bram Bril, Alta
Bram Bril, Alta

Sorrisnova AS

IRNS, HSL

Marius Storli, Tromsø
Marius Storli, Tromsø

North Agency AS

ITS, NT

Jan E Stenersen, Tromsø
Jan E Stenersen, Tromsø

TroVA AS

IBEM, IVT

Gisle Løkken, Tromsø
Gisle Løkken, Tromsø

70grader Nord

ISV, HSL

Line Kjelstrup, Tromsø
Line Kjelstrup, Tromsø

Biotech North

AMB, BFE

Rune L Andreassen, Balsfjord
Rune L Andreassen, Balsfjord

Mack AS

IPA, IVT

Laina Karlsen, Harstad
Laina Karlsen, Harstad

KomRev AS

HHT Harstad, BFE

Knut Erik Dybdal, Narvik
Knut Erik Dybdal, Narvik

Arctic Race of Norway

BFE, Handelshøgskolen

Ulrike Naumann, Tromsø
Ulrike Naumann, Tromsø

Tromspotet/Artnor

BFE, Arktisk marin biologi

Næringslivsmentorer fra Nordland 2023:

Jøran Grande, Narvik
Jøran Grande, Narvik

Andøya Space AS

IVT, Elektroteknologi

Kolbjørn Blix, Narvik
Kolbjørn Blix, Narvik

Andøya Space AS

IVT, Elektroteknologi

Tor Rundhaugen, Rana
Tor Rundhaugen, Rana

Multiconsult AS

IVT

Trond Nordland, Bodø
Trond Nordland, Bodø

Widerøe

IFI, NT

Christer A Hansen, Rana
Christer A Hansen, Rana

Tive Tag AS

Institutt for informatikk, NT

Les mer om prosjektet Næringslivsmentor:

Ni nye næringslivsmentorer ved BFE
Stort uutnyttet potensial for innovasjon ved UiT
Ny næringslivsmentor ved UiT (krever innlogging)
Ansvarlig for siden: Midtgard, Mette Ravn
Sist oppdatert: 17.04.2023 16:24