Næringslivsmentorer 2022

Finnmark, Troms & Nordland

Næringslivsmentorer 2022

UiT fortsetter ordningen med næringslivsmentorer, og nå i samfinansiering av Nordland og Troms & Finnmark fylkeskommune, 

 

Prosjektet "Næringslivsmentor UiT" har som formål å skape sterkere og tettere samarbeid mellom bedrifter i Nord-Norge og universitetet. Ordningen har eksistert, med noe ulik organisering, geografisk utbredelse og finansiering, siden 2012. Sentral i finansieringen har forskningsrådet vært, gjennom sine Forny, Vri og Forregion prosjektmidler. Deres evaluering av ordningen sa følgende «Vi har vurdert Næringslivsmentorordningen som et spennende eksempel hvor næringslivspersoner får muligheten til å involvere seg i universitetets forskning og undervisning og konkret påvirke virksomheten» (Technopolis 2017). Utsagnet omhandler spesifikt UiT og vår næringslivsmentorordningen. 

I 2022 samfinansierer de to nordligste fylkeskommunene med UiT ordningen, og dette har gitt oss nitten ulike prosjekter. Antall inviderer tilknyttet er noe høyere. 

Mentorene kommer fra Rana i sør til Alta i nord, og representerer høyst ulike bransjer. Det er dog et ønske fra fylkeskommunene at deres fylkesvise innsatsområder prioriteres. 

Støttebeløp er mellom 60.000 - 120 000 kroner. Maksbeløpety på 120.000  er en nedgang fra tidligere år, og vil bli vurdert om hensiktsmessige eller ikke. 

Tilsagn for hver enkelt ligger i ephorte 2022/552

Prosjektperiode er 1. mars 2022–1. februar 2023.

Ansvarlig for prosjektet er Mette Ravn Midtgard,  UiT Seksjon for forskning og utdanningskvalitet 

Næringslivsmentorer fra Troms & Finnmark:

Navn: Bedrift: Fagmiljø: Fagansvarlig: Studiested:
Marius Storli North Agency as NT, Teknologi og sikkerhet  Masoud Naseri Tromsø
Bjørg Nøstvold Norfra as BFE, Fiskerihøgskolen Bjørn-Petter Finstad Tromsø
Gerry Fedde- Larsson Hurtigruten NT, Teknologi og sikkerhet Magne-Petter Sollid Tromsø
Anita Veiseth/Else Minde/Aaron Frecht Veide arkitektur UMAK, Kunstakademiet Thomas J. Clemmesen Tromsø
Ulrike Naumann Tromspotet/Artnor BFE, Arktisk marin biologi Kirsten Krause Tromsø
Jens H. Jenssen SeaClouds as BFE, Handelshøgskolen Andreas Mikkelsen Alta
Joakim Wikstrøm Hrogn as HSL, Institutt for reiseliv og nordlige studier Gaute Svensson Tromsø/Alta
Laina Karlsen BDO BFE, Handelshøgskolen  Trond Bottolfsen Harstad
Kenneth Dallanger Hinnstein as IVT, BA senter nord  Hugo Vanje-Remlo Narvik
Solveig Ballo Sapmi næringshage HSL, Samisk senter Jonathan Crossen  Tromsø
Knut Erik Dybdal  Arctic Race of Norway BFE, Handelshøgskolen Finn S. Heimly  Narvik
Berit Bermusmel  Skaland Graphite NT, Geovitenskap Iver Martens  Tromsø
Adriaan Smis Gamvik Nordre as. BFE, Arktisk marin biologi Kari Anne Bråthen Finnmark

Næringslivsmentorer fra Nordland:

Navn: Bedrift: Fagmiljø: Fagansvarlig: Studiested:
Jøran Grande og Kolbjørn Blix Andøya Space as IVT, Elektroteknologi  Pål G. Ellingsen Narvik
Stig Nerdal Transportutvikling as  IVT, ArcLog Bjørn Bremer Narvik
Lars Marthinussen Norlaks as BFE, Fiskerihøgskolen Bjørn-Petter Finstad Tromsø
Bjørn Fjukstad DIPS as NT, Informatikk Lars Ailo Bongo Bodø/Tromsø
Geir T. Klæbo The Coring Company as NT, Informatikk Anders Andersen Rana
Tor Rundhaugen Multiconsult as IVT Hugo Vanje-Remlo Rana

Les mer om prosjektet Næringslivsmentor:

Ni nye næringslivsmentorer ved BFE
Stort uutnyttet potensial for innovasjon ved UiT
Ny næringslivsmentor ved UiT (krever innlogging)
Ansvarlig for siden: Midtgard, Mette Ravn
Sist oppdatert: 23.03.2022 12:18