Næringslivsmentor 2022

Finnmark, Troms & Nordland

Næringslivsmentor 2022

Søknadsfrist 10 februar 2022. Prosjektet Næringslivsmentor har som mål å bidra til et tettere samarbeid mellom næringslivsbedrifter i landsdelen og UiT (utdanning, formidling, forskning og innovasjon). 

Det lyses ut midler for 2022, og med samme skjema og prosedyrer for næringslivsmentorer fra Nordland, Troms og Finnmark. Fremdeles samfinansierer Troms & Finnmark fylkeskommune og UiT for det nordligste fylket, mens for Nordland er UiT enefinansiør.  Dette gjør at potten for Nordland er vesentlig mindre. 

Ordningen evalueres kontinuerlig, og basert på mindre tilgjengelig ressurser og et underforbruk over tid - er det besluttet å redusere maksimalt søknadsbeløp til 120.000.  Det er også utarbeidet mer presise retningslinjer, og det er viktig å påpeke at næringslivsmentorene ikke skal gis studieemneansvar eller utelukkende inngå som undervisningsressurs.  Det er mulig å søke inn en mentor for to perioder, og de som i 2021 har sin første periode vil prioriteres ved 2022 tildelingem.

Det er UiTs fagmiljøer som søker om næringslivsmentor. Ressursbaserte næringer og innsatsområdene er digitalisering, teknologi, bærekraft og grønn omstilling. Maksimalt støttebeløp er 120 000 kroner. 

Prosjektperiode er 1. mars 2022–1. februar 2023.

Ansvarlig for prosjektet er Mette Ravn Midtgard, næringslivskoordinator ved UiT

Næringslivsmentorer for Troms & Finnmark:

Navn: Bedrift: Fagmiljø: Fagansvarlig: Studiested:
Dominic Riley The grow room Informatikk Lars A. Bongo Tromsø
Bjørg Nøstvold Nofra Fiskerihøgskolen Bjørn P Finstad Tromsø
Gerry Larsson-Fedde Hurtigruten Nautikk Bjørn Batalden Tromsø
Anita Veiseth/Else Minde Veide arkitektur Kunstfag Kjell Mæhlen Tromsø
Trine Lyrek Trine&Trasti Handelshøgskolen Jørund Greibrokk Alta
Jens H. Jenssen Serit Alta Handelshøgskolen Jørund Greibrokk Alta
Joakim Wikstrøm Hrogn Reiseliv Gaute Svensson Tromsø/Alta
Monica Hermansen Gratanglaks ARcLog, IVT Bjørn Bremer Narvik
Ellinor Utsi DAvvid Reiseliv Britt Kramvig Alta
Jo Strømholt Finnfjord Fiskerihøgskolen Terje Marthinussen Tromsø

Næringslivsmentorer for Nordland:

Navn: Bedrift: Fagmiljø: Fagansvarlig: Studiested:
Roy Anthonsen Statens vegvesen BAsenter Nord Jørn Eldby Narvik
Stig Nerdal Transportutvikling ArcLog Bjørn Bremer Narvik
Cecile Nordvik Rana Utviklingsselskap SEFU Morten Åsland Rana
Bjørn Fjukstad DIPS Informatikk Anders Andersen Bodø/Tromsø
Geir T. Klæbo The Coring company Informatikk Anders Andersen Rana
Knut E. Dybedal Arctic Race/Alpin Handelshøgskolen Finn Heimly Narvik

Les mer om prosjektet Næringslivsmentor:

Ni nye næringslivsmentorer ved BFE
Stort uutnyttet potensial for innovasjon ved UiT
Ny næringslivsmentor ved UiT (krever innlogging)
Ansvarlig for siden: Mette Ravn Midtgard
Sist oppdatert: 19.01.2022 09:36