Næringslivsmentorer 2023

Finnmark, Troms & Nordland

  

Næringslivsmentorer 2023

UiT fortsetter ordningen med næringslivsmentorer, og i samfinansiering med Troms & Finnmark fylkeskommune. Nordland fylkeskommune gav beskjed 18 januar om at de deltar i 2023. Det er derved midler å søke på for hele landsdelen. Ber om at de som vil søke inn mentor fra Nordland snarest gir mette.r.midtgard@uit.no en tilbakemelding om dette.  

Det vil lyses ut midler for 2023, søknadsfrist 20 januar 2023 for mentorer fra Troms & Finnmark. 

Søknadsfrist 30 januar for Nordland.  

Det er med andre ord på tide å starte prosessen - hvem ønsker du, ditt institutt, senter eller fakultet inn?

Søknaden skal komme fra fagmiljø. 

Næringslivsmentor skal komme fra en bedrift, og skal ikke allerede være i jobb ved UiT, ikke være student eller ph.d student ved UIT og samme bedrift kan ikke være deltaker inn med flere ulike. 

Nye retningslinjer er utarbeidet; det er nødvendig at ønsket næriningslivsmentor er forespurt, det er dessuten sterkere krav til en prosjektskisse som beskriver hva vedkommende skal gjøre, - og ikke minst hvorfor. Søknaden, via nettskjema,  skal synliggjøre hva i vår nye strategi Eallju - drivkraft i nord. Langtidsplanene og/eller  fakultets/institutts handlingsplaner denne personen skal bidra til. 

Prosjektet "Næringslivsmentor UiT" har som formål å skape sterkere og tettere samarbeid mellom bedrifter i Nord-Norge og universitetet. Ordningen har eksistert, med noe ulik organisering, geografisk utbredelse og finansiering, siden 2012. Sentral i finansieringen har forskningsrådet vært, gjennom sine Forny, VRI og Forregion prosjektmidler. Deres evaluering av ordningen sa følgende «Vi har vurdert Næringslivsmentorordningen som et spennende eksempel hvor næringslivspersoner får muligheten til å involvere seg i universitetets forskning og undervisning og konkret påvirke virksomheten» (Technopolis 2017). Utsagnet omhandler spesifikt UiT og vår næringslivsmentorordningen. 

I 2022 samfinansierte de to nordligste fylkeskommunene med UiT ordningen, og dette har gitt oss nitten ulike prosjekter. Antall inviderer tilknyttet er noe høyere. 

For 2023 finansierer Troms og Finnmark ordningen, og innsatsområdene er noe ulike.  Disse er beskrevet i Retningslinjene, og er det usikkerhet - ring Mette Ravn Midtgard før arbeid legges ned.  Nordland tar avgjørelse om videre deltakelse i januar 2023. 

Det er ledige poster, fra Troms 3 og for Finnmark 2,5.  

Støttebeløp er mellom 60.000 - 160 000 kroner. Maksbeløpet på 160.000   

Maks lengde er to år.  De som avsluttes i januar 2023 er merket med siste periode. 

Tilsagn for hver enkelt ligger i ephorte 2022/552

Prosjektperiode er 1. februar 2023 –1. februar 2024.

Ansvarlig for prosjektet er Mette Ravn Midtgard,  UiT Seksjon for forskning og utdanningskvalitet 

Næringslivsmentorer fra Troms & Finnmark 2022:

Bjørg Nøstvold, Tromsø
Bjørg Nøstvold, Tromsø    siste periode

Norfra AS

BFE, Fiskerihøgskolen

Gerry Larsson-Fedde, Tromsø
Gerry Larsson-Fedde   siste periode

Hurtigruten AS

NT, Teknologi og sikkerhet

Anita Veiseth/Else Minde/Aaron Frecht
Anita Veiseth / Else Minde / Aaron Frecht, Tromsø  siste periode

Verte arkitektur

UMAK, Kunstakademiet

Ulrike Naumann, Tromsø
Ulrike Naumann, Tromsø

Tromspotet/Artnor

BFE, Arktisk marin biologi

Jens H. Jenssen, Alta
Jens H. Jenssen, Alta   siste periode

SeaClouds AS

BFE, Handelshøgskolen

Joakim Wikstrøm, Tromsø Alta
Joakim Wikstrøm, Tromsø / Alta     siste periode

Hrogn AS

HSL, Institutt for reiseliv og nordlige studier

Laina Karlsen, Harstad
Laina Karlsen, Harstad

BDO

BFE, Handelshøgskolen

Solveig Ballo, Tromsø
Solveig Ballo, Tromsø

Sapmi næringshage

HSL, Samisk senter

Knut Erik Dybdal, Narvik
Knut Erik Dybdal, Narvik

Arctic Race of Norway

BFE, Handelshøgskolen

Berit Bermusmel, Tromsø
Berit Bermusmel, Tromsø

Skaland Graphite

NT, Geovitenskap

Adriaan Smis, Finnmark
Adriaan Smis, Finnmark

Gamvik Nordre AS

BFE, Arktisk marin biologi

Bernt Nilsen, Sør-Varanger
Bernt Nilsen, Sør-Varanger

Norsk Test AS

IVT, Bygg

Næringslivsmentorer fra Nordland 2022:

Jøran Grande, Narvik
Jøran Grande, Narvik

Andøya Space AS

IVT, Elektroteknologi

Kolbjørn Blix, Narvik
Kolbjørn Blix, Narvik

Andøya Space AS

IVT, Elektroteknologi

Stig Nerdal, Narvik
Stig Nerdal, Narvik  - siste periode

Transportutvikling AS

IVT, ArcLog

Lars Marthinussen, Tromsø
Lars Marthinussen, Tromsø

Norlaks AS

BFE, Fiskerihøgskolen

Bjørn Fjukstad, Bodø / Tromsø
Bjørn Fjukstad, Bodø /Tromsø   siste periode

DIPS AS

NT, Informatikk

Geir T. Klæbo, Rana
Geir T. Klæbo, Rana  siste periode

The Coring Company AS

NT, Informatikk

Tor Rundhaugen, Rana
Tor Rundhaugen, Rana

Multiconsult AS

IVT

Les mer om prosjektet Næringslivsmentor:

Ni nye næringslivsmentorer ved BFE
Stort uutnyttet potensial for innovasjon ved UiT
Ny næringslivsmentor ved UiT (krever innlogging)
Ansvarlig for siden: Midtgard, Mette Ravn
Sist oppdatert: 18.01.2023 12:34