Næringslivsmentor

 
Det er i 2020 hele 18 næringslivsmentorer inne på UiT Norges arktiske universitet. Hensikten med ordningen er å skape tettere samarbeid mellom næringslivsbedrifter i landsdelen og utdanning/forskning/innovasjon  ved UiT. 
Ordningen har ulik historikk i det som opprinnelig var tre fylker, og det er derfor i dette siste året til Forskningsrådets Forregion-program fremdeles tre separate utlysninger, - en overgangsordning, Det har derfor vært viktig at institutt, senter eller fakultet som søker Næringslivsmentor 2020 forholder seg til retningslinjer tilhørende bedriftens geografiske tilhørighet. Det er UiTs fagmiljø som søker om næringslivsmentor.  Maksimalt støttebeløp er 200.000 kroner.
Søknadsfrist Nordland og Troms var den 4 mars 2020.

 

Finnmark (her gjelder Forregion prosjektet)

Ordningen gjelder bedrifter i tidligere Finnmark fylke som ønskes inn på UiT (Hammerfest, Alta, Kirkenes) som næringslivsmentor.  Søknad sendes direkte til Forregion Finnmark, som også avgjør.  Det er følgende næringslivsmentorer i region Finnmark 2020.  

Næringslivsmentorer region Finnmark 2020

 Lone Hegg,  Kreativ Industri                   Handelshøgskolen studiested Alta. Fagansvarlig Greibrokk

 Bjørn Tore Hagberg, SmartDok              Handelshøgskolen studiested Alta. Fagansvarlig Greibrokk

 Bjørnar Bull, Arges                                    Handelshøgskolen studiested Alta. Fagansvarlig Greibrokk

 Are Figved, Finnmark Rein                        Handelshøgskolen studiested Alta. Fagansvarlig Greibrokk

 Kristian Amundsen, Multiconsult as       Handelshøgskolen studiested Alta. Fagansvarlig Greibrokk

 Ellinor Utsi, Davvi Siida                              Institutt for reiseliv og nordlige studier. Alta. Fagansvarlig  Kramvig 

Troms  (ViT Troms)

Ordningen gjelder bedrifter i tidligere Troms fylke som ønskes inn på UiT, uavhengig studiested.  ViT Troms setter krav til at søker tilhører deres satsingsfelt; reiseliv, leverandørindustri, marine og maritime næringer.   UiT innstiller og ViT Troms fatter avgjørelse. Budsjett 2020 er på 1,2 millioner. 

Næringslivsmentorer region Troms 2020

Stein Kristiansen, LO Troms                   Fakultet for biologi, økonomi og fiskerifag Tromsø. Finstad

Christian Chramer , NHO                        Fakultet for biologi, økonomi og fiskerifag Tromsø. Finstad

Gunn Tove Bjerkan, Ishavskraft              Institutt for samfunnsvitenskap/ARC. Kristoffersen

Kjell Indrevik, Lufttransport                     Institutt for teknologi og sikkerhet Tromsø. Nergård

Jonas Juselius, Serit as                               Institutt for informatikk Tromsø. Bongo

Monica E-Hermansen, Grantanglaks       ArcLog ved IVT Narvik. Bremer 

 Jo Strømholt, Finnfjord as                        Norges fiskerihøgskole Tromsø. Martinussen

Ida K. Jakobsen, Hotel Clarion Edge        Handelshøgskolen Tromsø. Skallerud 

I tillegg er Odd Kåre Sivetz-Pettersen  næringslivsmentor ved Handelshøgskolen Harstad frem til høst 2020.  Han er på 2019 kvoten. 

Nordland 

Ordningen gjelder bedrifter i Nordland fylke som ønsker samarbeid med UiT, og da bedrifter innen reiseliv, infarstruktur, industri og marine næringer.  Første år dette gjennomføres. 

Næringslivsmentorer Nordland 2020 er:

Stig Nerdal, Transportutvikling, Narvik                Arclog ved Wei Solvang og Bremer

Trond M Andersen, Statens vegvesen                 BA senteret ved Riise og Eldby

Bjørn Fjukstad, Dips Bodø,                                    Inst for Informatikk, ved Andersen og Bongo

Cecile Nordvik, Rana utviklingsselskap                Sefu/Morten Åsland; Helgelandssatsningen.   

Ansvarlig for prosjektet:  Mette Ravn Midtgard

 https://blogg.uit.no/bfebackstage/2020/06/25/ni-nye-naeringslivsmentorer-ved-bfe/

 Les mer om  "Ny næringslivsmentor ved UiT"

 

 

Ansvarlig for siden: Mette Ravn Midtgard
Sist oppdatert: 22.07.2020 12:12

.