Næringslivsmentor 2021

Troms & Finnmark

Næringslivsmentor 2021

Prosjektet Næringslivsmentor har som mål å bidra til et tettere samarbeid mellom næringslivsbedrifter i landsdelen og UiT (utdanning, formidling, forskning og innovasjon). 

Prosjektet har vært finansiert av Forskningsrådet, og administrert av Troms & Finnmark fylkeskommune. For 2021 er prosjektet samfinansiert av Troms & Finnmark fylkeskommune og UiT. Fra 2022 vil fylkeskommunene få direkte ansvar for Forregion. Årets tildeling er derfor både en overgangsordning, men også en noe endret beslutningsprosess. Det har derfor svært viktig at institutt, senter eller fakultet som søker Næringslivsmentor 2021 forholder seg til det nye søknadsskjema med tilhørende retningslinjer. Vi ber om en spesifikk plan for hva og hvordan næringslivsmentor skal benyttes. Tidligere rapportering viser underforbruk og det bes om at budsjett/søknadsbeløp gjennomtenkes med tanke på at årets budsjett er redusert (tilgjengelig 1,7 mill.) Korte fakta Det er UiTs fagmiljø som søker om næringslivsmentor. Ressursbaserte næringer og innsatsområdene er digitalisering, teknologi, bærekraft og grønn omstilling. Maksimalt støttebeløp er 200.000 kroner (jfr forkortet prosjektperiode). 

Prosjektperiode 1 mars 2021 - 1 mars 2022.

Troms & Finnmark fylkeskommune

Ellinor Utsi, Davvi Siida Institutt for reiseliv og nordlige studier. Alta. Kramvig 

Monica E-Hermansen, Grantanglaks ArcLog ved IVT Narvik. Bremer 

Jo Strømholt, Finnfjord as Norges fiskerihøgskole Tromsø. Martinussen

Joakim Wikstrøm, Hrogn Institutt for reiseliv og nordlige studier. Svensson

Jens H. Jensen, Serit Alta Handelshøgskolen Alta. Greibrokk

Trine Lyrek, Trasti & Trine Handelshøgskolen Alta. Greibrokk

Gerry Larsson-Fedde, Hurtigruten Institutt for nautikk. Batalden

Bjørg H. Nøstvold, Norfra Fiskerihøgskolen. Finstad

Dominic Riley, The Grow Room Institutt for informatikk. Bongo

Anita Veiseth/Else Minde , Verte Kunstkademiet. Mælen

Ida Jakobsen, The Edge Handelshøgskolen Tromsø. Skallerud

Nordland

Næringslivsmentorer Nordland 2021 er:

Stig Nerdal, Transportutvikling, Narvik Arclog ved Wei Solvang og Bremer

Roy Anthonsen, Statens vegvesen finansiert ut 2021. BA senteret ved Eldby

Bjørn Fjukstad, Dips Bodø, finansiert til juni 2022. Inst for Informatikk, ved Andersen og Bongo

Ansvarlig for prosjektet: Mette Ravn Midtgard

https://blogg.uit.no/bfebackstage/2020/06/25/ni-nye-naeringslivsmentorer-ved-bfe/

Les mer om "Ny næringslivsmentor ved UiT"
Ansvarlig for siden: Mette Ravn Midtgard
Sist oppdatert: 11.05.2021 11:01