Næringslivsmentorprosjektet 2024

Finnmark, Troms & Nordland

Næringslivsmentorprosjektet 2024

UiT fortsetter ordningen med næringslivsmentorer, og i samfinansiering med Nordland, Troms & Finnmark fylkeskommune.  

Kontakt Midtgard for nye retningslinjer (siden her er under revisjon).

Nordland, Troms & Finnmark fylkeskommunene og  UiT Norges arktiske universitet, lyser ut midler til 4-6 nye næringslivsmentorer i 2024.

Hovedhensikten med prosjekt "Næringslivsmentor" er å styrke det strategisk samarbeid næringsliv, universitet og studenter, og innen alle arbeidsfeltene utdanning, innovasjon og forskning.

Søknadsbeløp, med krav om budsjett, 100.000 - 200.000

Næringslivsmentor søknad 2024     Næringslivsmentor 2024 – Vis – Nettskjema

Rapportering næringslivsmentor  2023   Rapport næringslivsmentor 2023 – Vis – Nettskjema

Søknadsfrist er 15.jan 2024

Prosjektperiode 1.feb 2024 - 1.feb 2025

Næringslivsmentoren skal komme fra en bedrift i Nord-Norge, men kan ikke være kompetansemegler, ansatt i næringshage, ansatt i forskningsinstitusjon, ansatt i ledelsen av en klynge, ikke være phd student etc.  Søker er fagmiljø, med involvering og signatur av instituttleder.

De tre fylkene har ulike innsatsområder og prioriteringer;  

Finnmark fylkeskommune

Reiseliv og kreative næringer

Matproduksjon og landbruk

Fiskeri og havbruk

Energi og grønn omstilling

Samiske næringer

 

Troms fylkeskommune

Bedriftene skal være etablerte og ha basis i Troms fylke (geografisk).

Grønn omstilling i Arktis

Bioteknologi

Digitalisering

Bærekraftig ressursforvaltning

Fornybar energi

Industriell teknologi

 

Nordland fylkeskommune

Sjømat (herunder avledet virksomhet)

Opplevelsesbasert reiseliv

Industri og fornybar energi

Rom og satellitt

Det er ønsket et sterkere fokus på strategiske samarbeid, det vil derfor bli prioritert prosjekter som synliggjør dette. 

Arbeidsoppgaver og omfang avtales mellom den enkelte mentor og fagmiljø, men under følger en liste av mulige arbeidsfelt; 

 • Uvikling av praksisemner, emner og -programmer
 • Forskning: deltakelse i FoU- prosjekt
 • Case, veiledning og undervisning
 • Hackaton, innovasjonscamper og andre former for problemløsning 
 • Deltakelse inn i strategisk utviklingsarbeid  (RSA, Næringslivspanel, arbeidslivsmentor ol)
 • Nettverksbygging 
 • Kunnskapsdeling innen praktisk forretningsdrift
 • Seminarer, rådgivning, og konferanser
 • Fremme av etter- og videreutdanning i sine nettverk
 • Veiledning og rådgivning av  studenter
 • Oppgaveskriving for næring og bransje 

I 2023 samfinansierer de to nordligste fylkeskommunene og UiT ordningen, og dette gav seksten ulike prosjekter, og sytten næringslivsmentorer. 

Tilsagn for hver enkelt ligger i ephorte 2022/552 jp 28

Prosjektperiode for 2023 tildelinger er 1. februar 2023 –1. februar 2024.

Ansvarlig for prosjektet er Mette Ravn Midtgard,  UiT Seksjon for forskning og utdanningskvalitet 

Næringslivsmentorer fra Troms & Finnmark 2023:

Solveig Ballo, Tromsø
Solveig Ballo, Tromsø

Sapmi næringshage

HSL, Samisk senter

Bernt Nilsen, Sør-Varanger
Bernt Nilsen, Sør-Varanger

Norsk Test AS

IVT, Bygg

Adriaan Smis, Finnmark
Adriaan Smis, Finnmark

Gamvik Nordre AS

BFE, Arktisk marin biologi

Bram Bril, Alta
Bram Bril, Alta

Sorrisnova AS

IRNS, HSL

Marius Storli, Tromsø
Marius Storli, Tromsø

North Agency AS

ITS, NT

Jan E Stenersen, Tromsø
Jan E Stenersen, Tromsø

TroVA AS

IBEM, IVT

Gisle Løkken, Tromsø
Gisle Løkken, Tromsø

70grader Nord

ISV, HSL

Line Kjelstrup, Tromsø
Line Kjelstrup, Tromsø

Biotech North

NFH, BFE

Rune L Andreassen, Balsfjord
Rune L Andreassen, Balsfjord

Mack AS

IPA, IVT

Laina Karlsen, Harstad
Laina Karlsen, Harstad

KomRev AS

HHT Harstad, BFE

Knut Erik Dybdal, Narvik
Knut Erik Dybdal, Narvik

Arctic Race of Norway

BFE, Handelshøgskolen

Ulrike Naumann, Tromsø
Ulrike Naumann, Tromsø

Tromspotet/Artnor

BFE, Arktisk marin biologi

Næringslivsmentorer fra Nordland 2023:

Jøran Grande, Narvik
Jøran Grande, Narvik

Andøya Space AS

IVT, Elektroteknologi

Kolbjørn Blix, Narvik
Kolbjørn Blix, Narvik

Andøya Space AS

IVT, Elektroteknologi

Tor Rundhaugen, Rana
Tor Rundhaugen, Rana

Multiconsult AS

IVT

Trond Nordland, Bodø
Trond Nordland, Bodø

Widerøe

IFI, NT

Christer A Hansen, Rana
Christer A Hansen, Rana

Tive Tag AS

Institutt for informatikk, NT

Les mer om prosjektet Næringslivsmentor:

Ni nye næringslivsmentorer ved BFE
Stort uutnyttet potensial for innovasjon ved UiT
Ny næringslivsmentor ved UiT (krever innlogging)


 Ansvarlig for siden: Midtgard, Mette Ravn
Sist oppdatert: 21.11.2023 10:49