Åpning av Dsolve – Senter for utvikling av bionedbrytbar plast i marine applikasjoner

Onsdag 28. april markeres åpningen av UiTs nye senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Dsolve, som sammen med nasjonale og internasjonale partnere skal bidra til å eliminere plastforsøpling fra fiskeri- og oppdrettsutstyr.

Undervannsfoto av spøkelsesgarn og dykker.
Tapte fiskeredskaper utgjør en miljøtrussel i havet, noe Dsolve håper å kunne endre. Foto: Erling Svendsen
Publisert: 28.04.21 09:45 Oppdatert: 29.04.21 21:03
Arktis Bærekraft Hav Teknologi

Senterets visjon er å redusere plastsøppel og tilhørende problemer som spøkelsesfiske, mikro- og makroplast forårsaket av fiskeri og havbruk. Målet er at tradisjonell plast i disse sektorene kan erstattes med nye, bionedbrytbare materialer.

Roger B. Larsen
Førsteamanuensis Roger B. Larsen. Foto: Fjellfrosk media

Vi er svært glade for og stolte over tilliten som styret i Norges forskningsråd har vist oss med tildeling av et SFI, sier senterleder Roger B. Larsen.

– Dessverre er det slik at mye av marin forsøpling i våre områder stammer fra fiskerirelatert virksomhet. Fiskerinæringa er enig med oss at det er tid for å gjøre noe med de utfordringene plast skaper.

Skal skape nye materialer til kommersiell bruk

Målsettingen er at forskningsmiljøer i samarbeid med fiskeri- og akvakulturnæringen skal finne frem til løsninger som eliminerer eller reduserer problemene dagens former for syntetisk plast skaper. Dsolve skal klare å sette Norge i en ledende posisjon for å få en planmessig overgang til bruk av bionedbrytbare materialer i fiskeri- og akvakulturnæringen.  

Fakta om Dsolve

Senteret skal utvikle forskningsbaserte løsninger og hjelpe industrien med å utvikle bærekraftige innovasjoner for det globale markedet, blant annet:

  • Utvikling av nye plasttyper (polymerer for fiber til tråd, nett og tauverk m.v.)
  • Teste styrke, holdbarhet og nedbrytning av nye materialer
  • Grundige forsøk på fiskefartøy og oppdrettsanlegg for å avklare effektivitet, holdbarhet og brukervennlighet for bionedbrytbare redskaper
  • Analyser av motivasjon og effekt av insentiver for å ta i bruk nye materialer i sjømatnæringen
  • Teste og analysere gjenvinnbarheten av materialer til fiskerinæringen
  • Resultatformidling for å gjøre det lettere for næringsaktørene å ta i bruk bionedbrytbare materialer

Kontaktperson:
Senterleder Roger B. Larsen

Lær mer om Dsolve på deres nettside

Høyttalerikon

Hør Roger Larsen på morgensendingen til NRK Troms 28. april 2021

Les også: Nedbrytbar plast kan stoppe plastforsøpling fra fiskeri

– Vi vil i årene som kommer være i stand til å lage «smarte» materialer der vi ved å tilsette forskjellige komponenter kan modulere nedbrytingshastighet slik at ulike mikroorganismer, bakterier, alger og enzymer vil bryte dem ned over tid. Sluttproduktene blir vann, mineraler og CO2. Det nye senteret må finne balansen mellom brukervennlighet, effektivitet og nedbrytingstid for å konkurrere med dagens produkter som anvendes i fiskeriene. Det er blant annet dette vi skal arbeide med i årene som kommer, sier senterlederen.

Les også: UiT får to nye sentre for forskningsdrevet innovasjon


Kortnytt fra Norges fiskerihøgskole, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Vi anbefaler