Nedbrytbar plast kan stoppe plastforsøpling fra fiskeri

Sammen med nasjonale og internasjonale partnere har UiT etablert et nytt forskningssenter som kan bidra til å eliminere plastforsøpling fra fiskeri- og oppdrettsutstyr.

Førsteamanuensis Roger Larsen ombord på båt
Førsteamanuensis Roger Larsen leder Dsolve, et nytt forskningssenter ved UiT. Senteret har som mål å erstatte dagens plastmaterialer i fiskeri og oppdrettsutstyr, med nye biologisk nedbrytbare materialer. Foto: Dsolve/Fjellfrosk Media
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Hilde Rødås Johnsen SALT
Publisert: 16.02.21 12:00 Oppdatert: 16.02.21 14:59
Bærekraft Hav

– Visjonen er å redusere skadeeffektene av tapte fiskeredskaper, forteller Roger Larsen.

Han er førsteamanuensis ved Norges fiskerihøgskole ved UiT og leder den nye forskningssatsningen.

Sammen med blant andre Sintef, Norner, Norsus og SALT har UiT satt seg som mål å erstatte dagens plastmaterialer i fiskeri og oppdrettsutstyr, med nye biologisk nedbrytbare materialer. Med seg på laget har de en rekke industripartnere nasjonalt og internasjonalt, som sørkoreanske S-EnPol og LG Chem, som tidligere har utviklet blant annet biologisk nedbrytbare fiskegarn. I tillegg deltar representanter fra både fiskeri og oppdrett, næringsorganisasjoner og forvaltning i forskningssamarbeidet. Satsingen er organisert i et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved UiT som har fått navnet Dsolve.

Viktig for verden og nord

Den 13. januar var det oppstart for forskningssenteret som vil ha en varighet på fem til åtte år. Styreleder og rektor Anne Husebekk ved UiT er stolt og glad over den nye satsningen, som er realisert med finansiering fra Norges Forskningsråd.

Les også: UiT får to nye sentre for forskningsdrevet innovasjon

– Å få tildelt en SFI er å vinne en stor nasjonal konkurranse. Det viser en kjempestor kvalitet. Spesielt er det spennende med denne SFI-en som er nær en næring som er så viktig for nord, for Norge og for verden, fastslår Husebekk.

Ifølge Husebekk gjør tett samarbeid mellom forskning og industri at forskningsresultatene i et SFI hurtig kan komme til anvendelse. Hun har tro på at satsningen vil få betydning, også utenfor landets grenser.

– I fremtiden skal vi mette enda flere med mat fra havet. Da er det viktig at vi ikke ødelegger havet med plastredskaper som aldri blir brutt ned. Det er ikke bare i norske fiskerier at ikke-nedbrytbar plast i fiskeredskaper er et problem. Med gode resultater vil både UiT og de bedriftene som deltar kunne få et marked langt utenfor Norge, sier Husebekk.

Ingen mikroplast

Nedbryting av de nye materialene vil i hovedsak skje gjennom mekanisk og biologisk påvirkning. Endeproduktet for de nye materialene etter nedbryting vil være mineraler, CO2 og vann.

Kan dagens plastmaterialer i fiskeri- og oppdrettsutstyr erstattes med nye biologisk nedbrytbare materialer? Det skal forskningssenteret Dsolve nå forsøke å finne ut av. Foto: Dsolve/Fjellfrosk Media
– Utfordringen er å tilpasse den tiden det tar før redskapene brytes ned, og utvikle redskaper med like stor fangsteffektivitet og lønnsomhet som dagens redskaper, forklarer Roger Larsen.

Dette er Dsolve

For å løse dette skal Dsolve gjennomføre en rekke testforsøk både i laboratorium og i sjø, under ulike miljøforhold. Forsøk i sjø vil skje både i Norge og i utlandet. I tillegg skal forskningssenteret undersøke insentiver i forvaltnings- og reguleringssystemet som kan øke bruken av biologisk nedbrytbare redskaper i fiskeri og oppdrett.

Spøkelsesfiske

Senteret skal også bidra til å utvikle bærekraftige verdikjeder. Det betyr at de biologisk nedbrytbare materialene skal være både økonomisk og miljømessig bærekraftige i alle ledd fra utvikling og produksjon til bruk og avhending. Naturlig nok vil senteret derfor også ha fokus på løsninger for avhending og avfallsbehandling av redskapene etter bruk. Videre skal man undersøke hvordan ulike verdikjedealternativer kan påvirke innovasjonsgraden på kort og lang sikt. Målet er å redusere plastforsøpling, og tilhørende problemer som spøkelsesfiske, mikro- og makroplast skaper.

– Da mener vi det er lite hensiktsmessig å bygge disse av materialer som er nærmest evigvarende. Hvorfor ikke bygge dem av materialer som kan brytes ned over relativt kort tid uten negative konsekvenser for miljøet, spør Larsen.

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Hilde Rødås Johnsen SALT
Publisert: 16.02.21 12:00 Oppdatert: 16.02.21 14:59
Bærekraft Hav
Vi anbefaler