Arctic blue polygon pattern

EU prosjekter ved UiT

(siden er under oppdatering) 

Under finner du en oversikt over alle EU prosjekter hvor UiT deltar, både det forrige rammeprogram (H2020) og det pågående (Horisont Europa).

Horisont Europa (2021-2027)

Horisont 2020 (2014-2020)

Sist endret: 16.08.2022, endret av: Majda Sojtaric
English flag