Prosjekter

Prosjektene er lokalisert ved Institutt for arkeologi, historie og religionsvitenskap  ved UiT. 

I en verden av total krig (1939-1945)

Prosjektet representerer et ambisiøst forsøk på å nytolke Norge under andre verdenskrig og å bevege forskningen inn i uutforskede områder. Forskningen skal være preget av komparative og transnasjonale perspektiver og anvende nye metodiske tilnærminger. En av målsetningene er å frigjøre forskningen fra de nasjonale rammene som har begrense den, og å studere ny tematikk.

 

Prosjektet tar utgansgpunkt i tre primære perspektiver:

  1. Krigen i Norge må behandles som ett aspekt av en større europeisk konflikt.
  2. Nordkalotten er det geografiske fokuset i prosjektet.
  3. Prosjektets nordlige utsynet tjener ønsket om å integrere nye metodiske tilnærminger og konsepter som kjønn, hverdagsopplevelser, identitet og erindring som sentrale metodologiske tilnærminger.

Prosjektet ledes av Tom Kristiansen 

Den andre verdenskrigen i nord

Dette er et forsknings- og formidlingsprosjekt som har som mål å integrere aktuell kunnskap med utfyllende perspektiver og ny forskning om andre verdenskrig i nord. Krigens gang i det nordlige Sovjetunionen, Nord-Finland og Nord-Sverige, i de arktiske havområdene og på Svalbard fikk vesentlig betydning for hvordan krigen ble opplevd i det nordlige Norge. Gjennom prosjektet vil vi gi et sammensatt og helhetlig bilde av krigs- og okkupasjonserfaringene i Nord.


Prosjektet har som mål å lage et sammenfattende bokverk, et trebinds verk som er basert på historiefaglig forskning  om krigen i nord og som kan leses av et stort, interessert publikum både i nord og sør. Vi forventer at bokverket skal foreligge i slutten av 2020.


Prosjektet bygger på forskningsressurser i historiemiljøene ved UiT og andre institusjoner i Nord-Norge, stipendiatmidler og ikke minst av et generøst finansielt bidrag fra den bergenske forretningsmannen Trond Mohn.

Prosjektet ledes av Fredrik Fagertun